© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עידן חדש באמנות המס בעולם – מדינת ישראל חתמה על אמנת ה-MLI

ב-1 לינואר תיכנס לתוקף אמנת MLI, שהוראותיה יתקנו את רוב אמנות המס של ישראל עם המדינות החתומות עליהן. כניסת האמנה לתוקף תשפיע על תאגידים ישראלים ובינלאומיים הפועלים בישראל ומחוצה לה.

 

כחלק מפרויקט ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), פרסם ארגון ה- OECD (שישראל חברה בו) באוקטובר 2015, דו"ח סופי על פיתוח מכשיר רב-צדדי לשינוי הסכמי מס דו-צדדיים, הידוע גם בשם  Action 15  – התכנית למניעת שחיקת בסיס והסטת רווחים, ובו המלצה על הכנסת אמנת מס רב לאומית.

 

במהלך נובמבר 2016 פרסם ה-OECD נוסח של אמנת Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS  ("אמנת ה-MLI").

 

בפשטות ניתן לומר כי אמנת ה-MLI הינה כלי לתיקון "גורף" של אמנות מס בילטרליות (למעלה מ 50 אמנות המס שישראל חתומה עליהן כיום). על אמנת ה-MLI חתומות למעלה מ 80 מדינות וביניהן מדינת ישראל. יחד עם זאת, על מנת להפעיל את האמנה על עכל אחת מהמדינות לאשרר את האמנה ולקבוע אי אלו מהכללים המופיעים יחולו על אמנותיה. 

 

אחת החלוצות לאישרור אמנת ה-MLI היתה מדינתנו הקטנטונת אשר ביום ה-13 בספטמבר 2018, הגישה ל-OECD את מסמך אשרור אמנת ה-MLI. אמנת ה-MLI תיכנס לתוקף עבור תושבי ישראל ב-1 בינואר 2019 (בכפוף לאשרור אמנת ה-MLI ביתר מדינות האמנה).

 

אמנת ה-MLI צפויה לשנות באופן משמעותי את מרבית אמנות המס של ישראל על ידי הוספת כללים ושינוי הוראות קיימות באמנות המס הנוכחיות, העוסקים בנושאים, כגון: שוברי שוויון לתושבות של ישויות בעלות תושבות כפולה, שיטות למניעת כפל מס, שלילת הטבות במקרה של ניצול לרעה של האמנה (treaty abuse), טיפול בישויות שקופות, בעל זכות שביושר לדיבידנדים, רווחי הון ממכירת מניות של ישויות אשר ערכן נובע בעיקר ממקרקעין, מחירי העברה בעסקאות בין צדדים קשורים, מוסד קבע, הליכי הסכמה הדדית בנושאים הקשורים לאמנות המס ועוד ועוד.

 

אמנת ה-MLI תיכנס לתוקף רק לאחר ששני הצדדים הפקידו את מסמך האשרור והתקופה המוגדרת חלפה (התקופה המוגדרת שונה לגבי הוראות שונות באמנה). עד כה, המדינות שלהן יש אמנת מס עם ישראל ושאישררו את אמנת ה-MLI הינן בודדות: בריטניה, צרפת, יפן, פולין, ליטא, סרביה, סלובניה ושוודיה.

 

לאור השינויים המהותיים שעתידים לחול באמנות המס השונות של ישראל חשוב ומומלץ להיערך לשינויים הקרבים ובאים. מחלקת המיסים של משרדנו עומדת כמובן לרשותכם בעניין.