© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עסקים לא יוכלו לערוך שיחות טלפון שיווקיות אלא במקרים חריגים

לאחרונה אישרה הכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בדבר מניעת שיווק טלפוני אגרסיבי, בפרט כלפי אוכלוסיות חלשות כגון קשישים ועולים חדשים.

 

נקודת המוצא בתיקון החוק הינה כי ההוראה המאפשרת ביטול עסקת מכר מרחוק אינה פותרת את הבעיה המקדמית בשלב עשיית העסקה, שהיא שימוש בלחץ שיווקי והטעיה וכן הטרדת הצרכן בשיחות שיווק.

 

במסגרת התיקון האמור, יוקם על ידי רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מאגר "אל תתקשר אליי". מאגר זה יכלול מספרי טלפון של צרכנים המבקשים להגביל שיחות טלפון שיווקיות מאת עוסקים שונים.

 

בהתאם, עוסק, או מי מטעמו, לא יוכל לפנות לצרכן אשר מספר הטלפון שלו רשום במאגר, למעט במקרים ובנסיבות המפורטים בתוספת השישית לחוק, וביניהם:

  • בקשה מפורשת של הצרכן כי העוסק יחזור אליו בשיחת טלפון;
  • פניית עוסק הקשור כבר לצרכן בעסקה מתמשכת, בקשר לאותה עסקה ובתקופת העסקה, אך לא בנושא הארכת תקופת העסקה;
  • עוסק שצרכן אישר לו באופן מפורש לפנות אליו לצורך שיווק טלפוני (ובלבד שההסכמה לא הושגה בפניה טלפונית לצרכן);
  • צרכן שפנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפניה שיווקית אליו (הסכמה זו תהא בתוקף לשנה והצרכן יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת);

 

התיקון לחוק קובע חובה על העוסק לוודא, טרם ביצוע פניה שיווקית, באם מספר טלפון אליו הוא מבקש לפנות רשום במאגר. בנוסף, מעניק החוק לממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן סמכות ליתן צו מינהלי להפסקת הפרה, לביצוע פעולה הדרושה למניעת הפרה או לתיקונה, וכן להטיל עיצום כספי.

 

יצוין כי תיקון זה אינו עוסק באמצעי שיווק אלקטרוניים ומוגבל לטלמרקטינג בלבד. עסקים שעושים שימוש בכלי טלמרקטינג צריכים להתחיל בתהליך התאמה לתיקון על מנת להיערך לכניסתו לתוקף בחודש אפריל 2022.

 

תגיות: הגנת הצרכן