© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר

בהמשך לקולות הקוראים הקודמים שפרסמה רשות החדשנות שנועדו לתמוך בחברות שמפתחות טכנולוגיות שיש בהן כדי לסייע להתמודדות עם משבר הקורונה, רשות החדשנות פותחת ערוץ תמיכה בחברות שנקלעו למשבר כלכלי בשל הקורונה.

 

מדובר במענקי מחקר ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים הניתנים כחלק ממסלול קרן המו"פ (מסלול הטבה מספר 1), ומיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך.

 

הכוונה היא לחברות שכבר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, כבר גייסו או שיש להן שווי.

 

הערוץ לא מיועד לחברות שהגישו בקשה במסלולים קרן המו"פ או חברות מתחילות במהלך שנת 2019 ושנת 2020.

 

חברות אלה, ככל שהן בעלות סיכוי טוב לצלוח את המשבר, אך נמצאות בקשיי נזילות בעקבותיו ויש להן בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר), יכולות להנות מהערוץ החדש. לצורך בחינת היכולת הפיננסית הרשות תחשב את יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) וצפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות  ואת הסכום המתקבל תחלק בתזרים החודשי (Burn-Rate). התוצאה המתקבלת תהיה ה- runway שנדרש כתנאי סף להיות נמוך מ-12 חודשים.

 

הערוץ מאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות. ועדת המחקר במסגרת הערוץ מתכנסת מדי שבוע והמועד האחרון הגשת בקשות נקבע ל-15 בספטמבר 2020.

 

במסגרת הערוץ ניתן לקבל לתמיכה בתוכניות מו"פ בתקציב מאושר של עד 15 מיליון ₪, כאשר שיעור המקדמה יהיה עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.

 

היקף התמיכה בערוץ יעמוד על 20-50% מהוצאות המחקר והפיתוח המאושרות. עם תוספת של 10% בגין פעילת באזורי פיתוח ותוספת של 25% עבור חברות הפועלות באיזור עוטף עזה.

תגיות: נגיף הקורונה | רשות החדשנות