© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

פיקוח על שירות בנכס פיננסי – עדכון

רגע לפני כניסתו לתוקף של משטר הפיקוח החדש על נותני שירות בנכס פיננסי ב-1 ביוני 2018, חתם שר האוצר על צו שדוחה את מועד כניסתו לתוקף למועד המוקדם מבין השניים: 1 באוקטובר 2018 או מועד פרסומו של צו איסור הלבנת הון העוסק בנותני שירות בנכס פיננסי.

 

הדחייה מאפשרת לעוסקים בתחום השירות בנכס פיננסי – שהם שירותי (1) החלפה של נכס פיננסי אחד בנכס פיננסי אחר; או (2) ניהול או שמירה של נכס פיננסי, ואשר לא הספיקו להגיש בקשה לרישיון טרם ה-1 ביוני 2018, להגיש בקשה לרישיון עד המועד הקבוע בצו ולהנות מהוראת המעבר של החוק, לפיה – מי שעסק בפעילות שלא היתה טעונה רישיון קודם לכניסת משטר הפיקוח החדש לתוקף ויגיש בקשה לרישיון עד למועד התחילה הקבוע בחוק, ייחשב ל"עוסק ותיק" ויוכל לקבל אישור המשך עיסוק ולהמשיך לפעול עד לקבלת הרישיון.

 

נזכיר כי המונח נכס פיננסי כולל בחובו גם מטבעות וירטואליים.

 

בהקשר זה, מומלץ להזדרז בהגשת הבקשה הואיל וככל שצו איסור הלבנת הון הרלוונטי יותקן לפני ה-1 באוקטובר 2018, החוק ייכנס לתוקף במועד מוקדם יותר.

 

אם אתם עדיין לא בטוחים אם העסק שלכם טעון רישוי, ראו כאן.