© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

פלטפורמות למימון המונים – רגולציה חדשה באירופה

הפרלמנט האירופי אימץ לאחרונה רגולציה חדשה להסדרת פעילותן של פלטפורמות מימון המונים. זו תחול באופן רוחבי על כלל מדינות האיחוד האירופי. אימוץ הרגולציה, נבע מהרצון ליצור משטר רגולטורי אחיד בנושא מימון המונים לכלל מדינות האיחוד האירופי.

 

בהתאם להוראות הרגולציה החדשה, ניתן יהיה לגייס באמצעות פלטפורמת גיוס המונים עד לסך של 5 מיליון אירו. כמו כן, הוסדרו בה כללי הגנה על ציבור המשקיעים בפלטפורמות. בנוסף, חובות דיווח שחלות על הגופים המגייסים מימון בפלטפורמות וגילוי נרחב של הסיכונים בהשקעה.

 

הרגולציה גם באה להסדיר נושאים שונים הקשורים בתפעול הפלטפורמות בנושאים שונים, כגון מגבלות על מיקור חוץ, אופן הטיפול בתלונות ציבור, הוראות למניעת ניגוד עניינים והפרדה ושמירה על כספי המשקיעים. הרגולציה החדשה עתידה להתפרסם בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי, ותכנס לתוקפה 12 חודשים ממועד הפרסום כאמור.

תגיות: מימון המונים