© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

צעדי סיוע לארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית

במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה, פרסמה לאחרונה חטיבת המשרדים החברתיים מאגף החשב הכללי במשרד האוצר חבילת צעדי סיוע לטובת ארגוני המגזר השלישי (עמותות וחברות לתועלת הציבור) והחברה האזרחית. להלן עיקרי הצעדים שפורסמו:

 

מענקי סיוע לעסקים ולמלכ"רים בסך כולל של 5.2 מיליארד ש"ח

 

בהתאם להחלטת הממשלה, אושרה תכנית סיוע, במסגרתהיינתן מענק ייעודי לעמותות בסך של עד 400,000 ש"ח לכל עמותהאשר נפגעו באופן משמעותי בעקבות המשבר, ואשר מחזורן השנתי לא עולה על 20 מיליון ש"ח. על העמותה לעמוד בתנאי סף מסוימים לקבלת המענק בהם, סיווגה של העמותה כמוסד ציבור (לפי פקודת מס הכנסה) ותנאים אחרים בנוגע למקורותיה הכספיים של העמותה.

 

קרן סיוע ייעודית להלוואות בערבות המדינה בהיקף של 8 מיליארד ש"ח

 

בהתאם למתווה זה, עמותות קטנות תקבלנה הלוואות מהבנקים, בערבות המדינה ובריבית נמוכה, בסכום שלא יעלה על 16% מהמחזור השנתי שלהן (ועבור עמותות בינוניות, בסכום שלא יעלה על 8% מהמחזור השנתי שלהן(.הסכום של כל הלוואה לא יעמוד על יותר מ-20 מיליון ש"ח. ההלוואה תינתן בתנאי ביטחונות משופרים, למשך תקופה של עד 60 חודשים. כמו כן, תיתכן אפשרות למתן גרייס של 12 חודשים בהחזר ההלוואה, כאשר הריבית שתיצבר במהלך השנה הראשונה תסובסד על-ידי המדינה.

 

הטבות בנושא תשלומי ארנונה, חשמל ומים

 

המדינה מבקשת להחיל את כלל ההקלות שניתנו למגזר העסקי בכל הנוגע לתשלומי ארנונה, חשמל ומים באופן זהה גם על ארגוני המגזר השלישי (ללא תלות באופן התאגדותם).

 

צעדי סיוע בתחום התמיכות

 

במסגרת זו הוחלט, בין היתר, על אישור מקדמות (על-חשבון כספי התמיכה בגין פעילות שבוצעה או עתידה להתבצע בשנת 2020) בסכום כולל של כ-1 מיליארד ש"ח, אשר הועברו כבר ליותר מאלפיים מוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה. כמו כן, הוחלט על הקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה (כמו גם על מתן ארכה להגשת מסמכים), במטרה להקל על התנהלותם בזמנים אלו. בנוסף, נקבעה התאמה של הנהלים והרגולציה הקיימים, באופן שיאפשר את המשך התמיכה באותם מוסדות בעתיד – כשבתוך כך, ההתאמה מתייחסת בין היתר לשיעור המימון העצמי הנדרש, שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות המרבי, שיעור הגירעון המרבי והקלות בהליכים בירוקרטיים.

תגיות: המגזר השלישי | נגיף הקורונה | עמותות