© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

שינויים שהוזמנו מקבלן אינם עילה לאיחור במסירת דירה

בית המשפט העליון הכריע לאחרונה בסכסוך בין רוכשי דירה לבין חברה קבלנית וקבע, כי קבלנים לא יוכלו להסתמך עוד על סעיפים בחוזי מכר דירות, הפוטרים אותם מתשלום פיצויים בגין איחור במסירת דירות, בכל מקרה בו הוזמנו שינויים בדירה על ידי רוכשי הדירה.

 

חוק המכר (דירות) קובע, כי איחור של מעל 60 ימים מהמועד שנקבע בחוזה המכר למסירת הדירה לרוכש, יזכה את רוכש הדירה בפיצויים ללא הוכחת נזק, וזאת מהיום הראשון לאיחור.

 

בענייננו, הסכם המכר שנחתם בין הרוכשים לבין החברה הקבלנית קבע, כי כל בקשה לשינוי או לתוספת בדירה תדחה את מועד המסירה ב – 60 ימים נוספים לפחות.

 

יצוין כי סעיפים ברוח זו שכיחים ומופיעים כמעט בכל הסכם רכישת דירה מקבלן.

בית המשפט העליון קבע, כי ניסוח הסעיף כאמור הינו רחב ומעורפל, מקנה לקבלן אפשרות בלתי מוגבלת לקבוע את מועד המסירה ויוצר אי-וודאות אצל הרוכשים. בכך הוא מונע אפשרות להיערך למועד חדש וברור בו תימסר להם הדירה ולתכנן את צעדיהם בהתאם.

 

בית המשפט  קבע עוד כי מעתה ואילך, קבלן לא יוכל להסתמך על סעיפים גורפים בחוזי מכר דירות, הקובעים הוראות הפוטרות אותו מתשלום פיצויים בגין איחור במסירת דירות, בכל מקרה בו הוזמנו שינויים בדירה על ידי רוכשי הדירה.

יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי הצדדים יכולים להסכים ביניהם למשל על מועד מסירה נדחה קונקרטי חדש, במקרה של ביצוע שינויים בדירה לבקשת הרוכש, במסמך מאוחר להסכם הרכישה.

 

בית המשפט מעיר כי גם מועד מסירה חדש ונדחה שייקבע בהסכמה כאמור, עשוי להיבחן על ידי בית המשפט, מבחינת סבירותו ביחס להיקף השינויים שבוצעו בדירה ומהותם.