© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

קורונה – הכרה בעסק שלכם כשירות חיוני

עדכון 18.10.20 – ההגבלות החמורות על הגעת עובדים למקומות העבודה הוסרו וכל מקומות העבודה שאינם מקבלי קהל יכולים לחזור ולעבוד מהמשרדים בכפוף לשמירה על הוראות הריחוק החברתי, מינוי ממונה קורונה ועטיית מסיכה.

עדכון 25.9.20 – בהתאם לתקנות שאושרו היום, עד ל-10 באוקטובר (בכפוף להארכות) רק עסקים המנויים ברשימת עסקים חיוניים רשאים להמשיך לפעול במקום העסקים וכן פעולות החיוניות להמשך עבודת העסק מרחוק מותרות במקום העבודה.

 

עדכון 22.9.20 – לפי החלטת הממשלה, הסגר שנכנס לתוקפו החל מה-18.09.20, מאפשר לעסקים במגזר הפרטי, שאינם מקבלי קהל, להמשיך לעבוד תוך עמידה בכללי ה"תו הסגול". לפיכך נכון לכרגע, גם עסקים שאינם מוגדרים כ"עסק חיוני" יכולים להמשיך לפעול, תוך עמידה שמירה על הוראות ה"תו הסגול". נכון להיום, השרים בוחנים צעדים נוספים לבלימת התפשטות הנגיף וקבינט הקורונה מתכנס לדון בצמצום הפעילות במגזר הפרטי. יש להמשיך ולהתעדכן בהנחיות במידה ומגבלות נוספות. 

 

*****

בהתאם למגבלות שהוטלו על עסקים וחברות, רבים מהם לא יכולים להמשיך ולפעול. עם זאת, הותר לעסקים מסויימים שמקבלים קהל, להמשיך לפעול בכפוף לעמידה בתנאי בתקנות. עסקים אלה, המוכרים כשירות חיוני, כוללים בין היתר חנויות לממכר מזון, בתי מרקחת, אופטיקה, חנויות למכירת מוצרי היגיינה, מכוני רופאה משלימה, מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מעבדות תקשורת ומחשבים וכן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק.

 

נדגיש, כי על מנת לאפשר את המשך הפעילות החיונית למשק במצבי חירום, ניתן להכריז על מפעלים מסוימים כחיוניים. הכרזה שכזו מאפשרת את המשך פעילותם. הוראות אלה יחולו משעה שיוכרז אירוע חירום אזרחי או משניתנה הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת.

 

עסק חיוני

 

החוק מכיר ב"מפעל חיוני" כאשר העסק או חלקים ממנו פועלים לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור, פועלים לקיום הספקה או שירותים חיוניים, וככאלה שפעילותם חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או מפעל הפועל לייצוא. לצד זה, החוק מגדיר כעסק חיוני שירותים קיומיים: אספקת מזון, בריאות, תברואה, תקשורת או דואר וגם "שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו".

 

לצד הכרזה קבועה זו על מפעלים מסוימים כמפעלים חיוניים והליכים שונים שנועדו לשמור אותם בכשירות למצבי חירום, ניתן גם לקדם ”הליך” הכרזה אד-הוק, שנועד להתמודד עם צרכים פרטניים של המשק.

 

בסדרת הצווים לשעת חירום שהותקנו לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה, הוטלה שורה של מגבלות על הפעלת בתי עסק ומפעלים. לצד זה, שורה של תחומי פעילות הוגדרו כחיוניים. באלו, נדרשים המפעילים לצמצם ככל שניתן את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת הפעילות החיוניים. כמו כן נקבעו הוראות נוספות לעניין שמירה על מרחק בין העובדים ומדידת חום גוף טרם כניסה למקום העבודה. עם זאת, לא נקבע מספר מקסימלי מותר של עובדים בכל זמן נתון.

 

כך, שירותים שלא נתפסו כחיוניים בעבר, נחשבים כחיוניים בימים אלה (חברות שליחויות, חברות מסחר אונליין ועוד).

 

לכן, אנו ממליצים לעסקים לבחון האם הם פעילותם נופלת לגדר תחום פעילות חיוני. נשמח לעמוד לרשותכם בנושא זה

 

הכרה בעסק כשירות חיוני – משמעויות

 

משמעות ההכרה בעסק כשירות חיוני היא כי העסקים רשאים להמשיך לפעול, גם כאשר ישנה הוראה להפסקת שירותים לא חיוניים. הכרה בעסק שלכם כשירות חיוני מאפשרת לדרוש מעובדיכם להמשיך בעבודה השוטפת וכן לתרום להבטחת שרשרת הספקה הלוגיסטית של העסק.

 

ככל והמצב התחלואה ידרוש מגבלות על עסקים בכדי למנוע את התפרצות המגפה, ייתכן ורשימת הגופים המוכרים כחיוניים תתעדכן מעת לעת. כך, שגם אם הבקשה לא הוגשה באופן מידי, יכולה לצמוח תועלת מהגשת הבקשה בהמשך.

תגיות: נגיף הקורונה | רגולציה | תאגידים