© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

קריטריונים חדשים ל"גמר בנייה" של דירה חדשה

שר הבינוי והשיכון חתם על תקנות המכר אשר קובעות שלושה קריטריונים מצטברים בכדי שניתן יהיה לקבוע גמר בניה.

 

הראשון, הרשות המקומית הנפיקה לגבי דירה או לגבי בניין שהדירה היא חלק ממנו והדירה לא הוחרגה מההנפקה לבניין, אחד או יותר מאלה: תעודת גמר; אישור אכלוס. השני, המוכר חיבר את הדירה לתשתית חשמל קבועה או זמנית, ואישור על כך התקבל מחברת החשמל או מן הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה. השלישי, המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מתאגיד המים העירוני או הרשות המקומית שבתחומם נמצאת הדירה.

 

בנוסף, התקנות החדשות קובעות כי מסירת הדירה תתבצע בדירה עצמה כאשר שני הצדדים נמצאים יחדיו במעמד המסירה.

 

בכך התקנות מבקשות לייצר לרוכשי הדירות וודאות ולהציב סטנדרט אחד בעת מסירת דירה.

 

***

מחלקת הנדל"ן של משרדנו עומדת לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות