© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

קרנות גידור בנאמנות

רשות ניירות ערך פרסמה מסמך המפרט את מאפייני הליבה של שני מוצרים פיננסיים חדשים – קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור ואגד קרנות גידור. כל זה כחלק ממהלך שנועד להנגיש לציבור הרחב את האפשרות להשקיע בקרנות גידור ולפתח מנגנון פיקוח עליהן.

 

הרעיון הכללי של קרן גידור בנאמנות, הינו הכלאה בין קרנות נאמנות לבין קרנות גידור, והתאמת הרגולציה הקיימת על קרנות נאמנות למאפייני ההשקעה של קרנות גידור.

 

ההתאמות הרגולטוריות העיקריות המוצעות:

קרן מועדים קבועים: ברוב קרנות הנאמנות, ניתן לבצע מכירה או רכישה של יחידותיהן בכל יום מסחר בבורסה בתל-אביב. הרשות מציעה, כי ביחס לקרן גידור בנאמנות יהיה ניתן לרכוש או לפדות יחידות במועדים קבועים. התקופה שבין מועדים אלו לא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על חצי שנה.

 

פרסום מחירי יחידה: קרנות נאמנות מפרסמות את מחירי יחידותיהן בכל יום מסחר בבורסה. מוצע כי קרן גידור בנאמנות תפרסם את מחירי היחידות בסמוך ובמועד בו ניתן לבצע את הרכישה או המכירה.

 

שיעורי חשיפה מקסימאליים למניות ולמט"ח: שיעורי החשיפה המקסימאליים של קרנות נאמנות הינם בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. מוצע, כי שיעורי החשיפה בקרנות גידור למניות או מט"ח לא יעלו על 320% ולא יפחתו ממינוס 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר מנהל הקרן רשאי לקבוע שיעורים מרביים נמוכים יותר.

 

כללי השקעה: מוצע, כי לא יחולו על קרנות גידור בנאמנות מגבלות השקעה שונות שחלות על השקעות של קרנות נאמנות כגון שיעורי חשיפה מקסימאליים לניירות ערך שהונפקו על ידי תאגיד או מדינה, שיעור מירבי לאופציות ושיעור מרבי לנכסים שאינם סחירים.

 

דמי הצלחה: מוצע, כי לאור מאפייניה הייחודיים של קרן גידור בנאמנות, מנהל הקרן יהיה רשאי לגבות מנכסיה גם דמי הצלחה בגין ביצועיה (דבר שאינו מתאפשר בקרן נאמנות).

 

ניהול תיק ההשקעות של הקרן: רק בעלי רישיון ניהול תיקים רשאים לנהל השקעות של קרן נאמנות. מוצע, כי ביחס לקרן נאמנות גידור, יהיה רשאי גם מי שאינו בעל רישיון לנהל השקעות, ובלבד שיהיה בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בניהול תיקי השקעות בעלי מאפיינים דומים לזה של קרן גידור בנאמנות.

 

אגד קרנות גידור: באופן דומה למוצר הפיננסי אגד קרנות נאמנות, שתכליתו לאפשר השקעה במספר קרנות נאמנות באמצעות השקעה במוצר יחיד, כך גם תתאפשר השקעה במספר קרנות גידור בנאמנות באמצעות מספר יחיד – אגד קרנות גידור בנאמנות.

 

 

מהלך זה של הרשות הינו המשך ישיר ובהשפעת פסק הדין, שעסק בקריסתה של קרן הגידור אינטגרל. בפסק דין זה, ציין בית המשפט, כי לאור העלייה במספר קרנות הגידור בארץ וכן הצורך להגן על ציבור המשקיעים רצוי שיותקנו תקנות ספציפיות שיסדירו את דרך פעילותן של קרנות גידור. זאת תוך התייחסות למאפיינים הייחודים שלהן כגון הרכב נכסיהן, דרכי השקעתן, חובות דיווח ורישום וכן כללי התנהלות ברורים. המפרט עדיין כפוף להערות הציבור ולהשלמת תהליכי חקיקה נדרשים, אולם נראה כי הרשות הרימה את הכפפה ופועלת במטרה לשכלל את שוק ההון הציבורי ולהרחיב את סל מוצרי ההשקעה לטובת הציבור הרחב.

 

ליצירת קשר עם מחלקת שוק ההון של משרדנו, אנא הקליקו כאן 

תגיות: קרנות גידור | קרנות גידור בנאמנות