© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רעידת אדמה בתחום מיסוי הקניית נכסי נדל"ן לנאמנויות בישראל

פסק דין הדוחה את עמדת רשות המיסים בעניין הקניית נכסי נדל"ן לנאמנות, ניתן אתמול על ידי בית המשפט המחוזי בת"א, המשנה דרמטית את מיסוי נאמניות ישראליות.

 

פרטי המקרה

במסגרת פסק הדין נדון עניינם של תושבי חוץ (קנדה) שהקימו נאמנות עבור נכדתם הישראלית. במסגרת זו העבירו לנאמנות מספר נכסי מקרקעין ישראליים ללא תמורה.

 

בדיווחם לרשות המיסים טענו כי בהתאם לסעיפי פקודת מס הכנסה מדובר בנאמנות תושבי ישראל או נאמנות נהנה תושבי ישראל. משכך אין אירוע מס בקניית הנכס לנאמנות.

 

לעומתם טענו ברשויות המס כי בהתאם לחוזר מס הכנסה 3/2016 העברה שכזו כפופה לחוק מיסוי מקרקעין ונחשבת כמכירת זכות במקרקעין ועל כן חייבת במס רכישה ושבח, ובדומה בעת העברת הנכסים לידי הנהנה תחוייב במס שבח ורכישה בשנית.

 

ההחלטה

בית המשפט המחוזי בת"א דחה את עמדת רשות המיסים. הוא קבע כי אין כל הבדל בין העברת נכס הוני כזה או אחר. בין אם מקרקעין בישראל , מקרקעין בחו"ל בחו"ל או סתם מניות. על כן, בהתאם להוראות סעיף 75 לפקודת מס הכנסה, הקניית נכסי נדל"ן לנאמנות תושבי ישראל ללא תמורה לא מהווה אירוע מס.

 

כמו כן, חידדה וועדת הערר כי לא רק שהקניית נכסי נדל"ן לנהנה אינה מהווה אירוע מס אלא גם החלפת נהנים בנאמנות איננה בגדר אירוע מס, כל עוד לא בוצעה חלוקה הנאמנות. זאת תוך סתירת עמדת מס הכנסה הן כפי שהיא באה לידי ביטוי בפני ועדת הערער והן בחוזר האמור.

 

פסק דינה של וועדת הערער משנה דרמטית את דרכי הפעילות האפשרויות בתכנון מס נכון באמצעות נאמנויות.

 

כעת, מעניין יהיה לראות האם רשות המיסים תערער על פסק הדין (סביר להניח) ואם כן, מה יחליט בית המשפט העליון.

 

***

מחלקת הנדל"ן של משרדנו עומדת לרשותכם להבהרות נוספות.  

תגיות: אירוע מס | נאמנויות | נדל"ן | נכסי נדל"ן | תושבי חוץ