© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ההגבלים העסקיים בישראל מפרסמת טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית

רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה בימים האחרונים טיוטת 'גילוי דעת' בה היא מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ שלו את המחיר שבו ימכור המפיץ את המוצר לחוליה הבאה בשרשרת (הסדרי RPM – Resale Price Maintenanceׂׂ), זאת מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.

 

טיוטת גילוי הדעת באה בעקבות ההלכה שנקבעה לפני כשנה וחצי על ידי בית המשפט העליון בישראל בפס"ד בעניין שופרסל.

 

עד למתן פסק הדין, הסדרי RPM בישראל נלכדו בגדר החזקה החלוטה לקיומו של הסדר כובל.

משמעות הדבר היתה שהסדרים אנכיים רבים (כלומר הסדרים בין מי שאינם מתחרים – למשל ספק-מפיץ), ובכללם הסדרי RPM, סווגו כהסדר כובל אסור. זאת גם אם לא נשקפה מהם פגיעה של ממש בתחרות, אלא אם הותרו באחד המנגנונים שנקבעו בחוק ההגבלים העסקיים הישראלי.

 

על פי הלכת שופרסל, הסדרים אנכיים ייבחנו לפי מידת החשש לפגיעתם בתחרות. כלומר, הסדרים אנכיים אשר אין בהם פוטנציאל למניעה או להפחתה של התחרות, לא יסווגו עוד כהסדרים כובלים, וזאת אף אם יש בהם הוראות הנוגעות לעניינים המפורטים בחזקות החלוטות המפורטות בחוק.

 

מטרת גילוי הדעת היא להבהיר את אופן בחינתם של הסדרי RPM על ידי הרשות וכן להבהיר כי הסדרי RPM ייבחנו על ידי רשות הגבלים עסקיים בעין קפדנית יותר מהסדרים אנכיים אחרים.

 

גילוי הדעת פורט כללי אצבע בנוגע לאופן בו ייבחן פוטנציאל הפגיעה בתחרות במסגרת הסדרי RPM. על-פי גילוי הדעת, הסדר RPM לא יחשב כהסדר כובל אם ההסדר לא מעורר חשש לפגיעה בתחרות בשוק הספציפי בו עוסקים הצדדים ובנוסף ההסדר נעשה לצורך השגת תועלת פרו-תחרותית מובהקת. חשוב לציין כי במסגרת גילוי הדעת נעשית הבחנה ברורה בין הסדרי RPM הנעשים בין ספק למפיץ קמעונאי, לבין הסדרי RPM הנעשים בין ספק למפיץ סיטונאי.

 

על פי גילוי הדעת, ראוי שצדדים יתקשרו בהסדרים אלה הנוגעים למקטע הקמעונאי רק בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. ההסדר אינו נוגע לשוק אשר בשל מאפייניו שוררת בו מידה מועטה של תחרות או שמתקיים בו חשש לתיאום בין השחקנים הפועלים בו;
  2. ההסדר נדרש לצורך קידום התחרות הבין-מותגית, באופן המיטיב עם ציבור הצרכנים.

 

ככל שמאפייני השוק מצביעים על מידה פחותה של תחרות בשוק, כך תידרש הצדקה מובהקת יותר ומשמעותית יותר הנובעת באופן ישיר וקונקרטי מהסדר RPM. באשר להסדרים אשר אינם נוגעים למקטע הקמעונאי, סיווגם כהסדרים כובלים יהיה בהתאם לאופי היחסים שבין הספק לבין המפיץ.

 

טיוטה זו, יחד עם פסק הדין בעניין שופרסל, הינה בשורה של ממש לשוק הסחר הישראלי המוסיפה וודאות רבה לספקים ומפיצים.

 

***

משרד ברנע מייעץ לחברות ישראליות וזרות בין היתר בתחומי ההגבלים העסקיים, ובכלל זה הסדרי  RPM. ככל הנדרש – אנו מייצגים את לקוחותינו בפני הממונה על הגבלים עסקיים. לקבלת ייעוץ משפטי בנושא זה ובנושאים אחרים אתם מוזמנים לפנות אלינו.

 

תגיות: רשות הגבלים עסקיים