© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ההגבלים העסקיים ממשיכה במגמת החמרת הענישה

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך של 25,640,000 ש"ח על יינות ביתן– בשל הפרת תנאי המיזוג בינה לבין רשת מגה.

 

במהלך חודש ינואר 2016 נכנסה רשת מגה להקפאת הליכים, וכתוצאה מכך מרבית נכסיה נרכשו על-ידי יינות ביתן. אישור הממונה לעסקה הוענק בכפוף לכך שיינות ביתן תמכור סניפים בשמונה אזורים שונים שבהם ישנה חפיפה בין סניפי מגה לסניפי יינות ביתן.

 

על אף שהמועד האחרון לקיום תנאי המיזוג חלף, יינות ביתן קיימה רק את התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה. סניפים שהיה עליה למכור ביתר האזורים טרם נמכרו. בכך הפרה יינות ביתן את תנאי המיזוג.

 

על פי רשות הגבלים העסקיים, הפגיעה הפוטנציאלית שנגרמת לתחרות כתוצאה מאופן התנהלותה של יינות ביתן ברורה ומובנת מאליה, שכן מלכתחילה הורתה הרשות על מכירת סניפים רק במקומות בהם סברה כי המיזוג שבין יינות ביתן למגה עלול לגרום לפגיעה בתחרות האזורית. לפיכך דחיית מכירת הסניפים והותרתם בידי יינות ביתן מעוררת חשש ברור לפגיעה משמעותית בתחרות.

 

הכוונה של הרשות להטיל עיצום כספי בגובה עשרות מיליונים מעידה פעם נוספת על מגמת החמרה משמעותית בענישה על עבירות על חוק ההגבלים העסקיים. כזכור, בית המשפט גזר לא מכבר עונשי מאסר בפועל על בכירים בחברת שופרסל אשר הפרו תנאים שקבע הממונה כשאישר את מיזוג שופרסל עם קלאבמרקט.

 

מגמת החמרת הענישה, הן הפלילית והן המנהלית, מדגישה את החשיבות לנהוג משנה זהירות ולקיים את החלטות הממונה על הגבלים עסקיים.