© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות החדשנות מציעה רשת בטחון למשקיעים מוסדיים המעוניינים להשקיע בחברות הייטק ישראלי

תכנית חדשה של רשות החדשנות מציעה רשת בטחון למשקיעים מוסדיים המעוניינים להשקיע בחברות הייטק ישראליות. כללי התוכנית החדשה פורסמו על ידי הרשות במהלך חודש יולי והן מיועדות לגופים מוסדיים דוגמת חברות ביטוח, קופות פנסיה וגמל וגופים בנקאיים. זאת במטרה לסייע לחברות הייטק ישראליות בתקופה הנוכחית ולחבר בין שוק ההון המקומי לבין סקטור ההייטק.

עיקרי התוכנית:  

הסיוע

המסלול מאפשר הגנה על תיק השקעות של גוף מוסדי אשר ישקיע בחברות הייטק ישראליות במסגרת התוכנית באופן הבא:

 1. מועד הגשה: גוף מוסדי המעוניין בהצטרפות למסלול יגיש בקשה עד ל-20 באוגוסט 2020
 2. תנאי המסלול: הבקשה הינה להכרה ב"מנת השקעות" במסגרת המסלול (בסך של בין 100-350 מיליון ש"ח, כאשר בחצי שנה הראשונה לתקופת ההשקעה בת 18 חודשים, על הגוף המוסדי להשקיע לפחות 20% ממנה וכעבור שנה עליו להשקיע לפחות 70% ממנה).
 3. אישור הבקשה: יתבצע על ידי ועדה ייעודית של רשות החדשנות.
 4. רשת הבטחון: גוף מוסדי אשר יאושר במסגרת המסלול, יהיה זכאי להגנת השקעה של עד 40% מסכום ההשקעות בחברות הייטק ישראליות במסגרת המסלול. כלומר, בתום התקופה הקבועה במסלול (7 שנים מתום תקופת ההשקעה בת ה18 חודשים) יתבצע שערוך של תיק ההשקעות המאושר, ובמידה וערכו של תיק ההשקעות ירד בתקופה זו, תשלם רשות החדשנות לגוף המוסדי סכום השווה לירידת הערך עד לתקרה של 40% מסכום ההשקעה של הגוף המוסדי בתיק ההשקעות המאושר.
 5. תשלום לרשות החדשנות: במקרה של עליית ערך בתום התקופה האמורה בשיעור של 18.5% או יותר, ישלם הגוף המוסדי לרשות החדשנות סכום בשיעור של 10% מכל עליית הערך מעבר לרף ה-18.5% כאמור.
 6. אירועים במהלך תקופת ההחזקה: במידה ובוצעו מימושים במהלך תקופת ההחזקה, יצברו מימושים אלו 1% בשנה עד תום 7 שנות ההחזקה לצורך עריכת ההתחשבנויות הנ"ל.

 

סוגי ההשקעות

ההשקעות אשר ניתן לבצע במסגרת המסלול הינן מגוונות ביותר:

 1. השקעה במשותף (Co-Investment)- כאשר חלקו של הגוף המוסדי לא יעלה על 65% מסך ההשקעה הכוללת.
 2. הלוואה המירה- הלוואה הניתנת להמרה במלואה למניות הלווה, בהתאם לתנאי המרה שנקבעו מראש.
 3. הסכם הון עתידי- הסכם פשוט להון עתידי (SAFE).
 4. ישנן מגבלות על סך כלל ההשקעות במסגרת המסלול בחברת הייטק ספציפית (50 מיליון ₪) וכן על הגודל המרבי של סבב ההשקעה של החברה בו משתתף הגוף המוסדי (120 מיליון ₪).

 

אופן הגשת הבקשה:

טרם הגשת הבקשה יש לקרוא ולהבין את מסלול ההטבה ונהלי המסלול, אשר נמצאים באתר הרשות. משרדנו ישמח לסייע בנושא.

 1. הבקשה תבחן עמידה באמות המידה המצויינות שם.
 2. על המגיש להגיש את טופס הבקשה ואת כלל הטפסים וההצהרות הנלוות המצויינים בדף המסלול באתר הרשות.
 3. כאמור, מועד ההגשה הסופי הינו ביום 20 באוגוסט,2020. 
 4. בקשות ישלחו לכתובת המייל – [email protected]
 5. שאלות ניתן להפנות לכתובת המייל- [email protected], ותשובות יינתנו עד ליום 5 באוגוסט, 2020.

 

לסיכום נציין שהתוכנית הינה יוזמה ברוכה ומעניינת אך מורכבת במיוחד מבחינה בירוקרטית.