© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך – מה נחשב כתרמית בני"ע?

עמדת סגל משפטית בעניין תרמית בניירות ערך של רשות ניירות ערך מבקשת לתאר אינדיקציות בנוגע למצבים העולים מהמסחר בבורסה, אשר מצביעים על חשד לביצוע תרמית במסחר בניירות ערך ויצדיקו פתיחה בחקירה פלילית.

 

החוק אוסר על השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. אולם, התיבה "דרכי תרמית" לא פורשה על ידי המחוקק. עם השנים בתי המשפט יצקו תוכן לתוך מושג זה. בין היתר נקבע כי דרכי תרמית אינן מוגבלות לעסקאות מלאכותיות בלבד, שהן ביצוע עסקאות עצמיות בין שני חשבונות שונים המצויים בבעלות אותו אדם, ואפשר שדרכי תרמית תתקיימנה גם בעסקאות ממשיות, כלומר בעסקאות אמיתיות של קניה או מכירה מול גורמים אקראיים בשוק.

 

באופן עקרוני, תרמית מאופיינת בהצבת שער נייר הערך כמטרה של פעולת המסחר, לעיתים תוך יצירת מראית עין כאילו הפעולה מושפעת מכוחות השוק בלבד.

 

רשות ניירות ערך: פעולות המסחר שעלולות להיות חשודות

 

כעת, הרשות מבקשת להזהיר את העוסקים בשוק ההון מפעולות מסחר שבעיניה עלולות להיות חשודות כדרכי תרמית במסחר, כדלהלן:

 • עסקאות עצמיות – מכירה וקניה בעת ובעונה אחת של אותו נייר ערך, בידי אותו אדם או מי מטעמו, אשר השפיעה על שער נייר הערך בבורסה; (Wash trades).
 • עסקאות מתואמות – מכירה וקניה של אותו נייר ערך, בידי שני אנשים או יותר, שנעשו תוך תאום מראש בין הצדדים, והשפיעו על שער נייר הערך בבורסה; (Matched orders).
 • ביצוע עסקאות כמצג שווא – ביצוע עסקאות במסחר תוך השפעה על שער נייר הערך, בין אם מתואמות ובין אם לאו, היוצרות מצג שווא בדבר קיום מסחר ער בניירות ערך או שינויים בשערו של נייר הערך;
 • מתן הוראות ללא כוונת ביצוע – הזרמת הוראות במסחר וביטולן לפני ביצוע, במטרה לטעת רושם כאילו יש היצע או ביקוש אמיתי בהגבלות שערים אלו ובכך להשפיע על שער נייר הערך;
 • השפעה על שער נעילה – מתן הוראות קניה או מכירה, במטרה להשפיע על שער נייר הערך בשלב הנעילה; (Marking the close).
 • השתלטות על נייר ערך לצורך השפעה על השער – הזרמת הוראות ו/או ביצוע עסקאות על ידי גורם או מספר גורמים, תוך שיתוף פעולה, בניסיון ליצור עודף ביקוש או עודף היצע של נייר הערך, במטרה להשפיע באופן ישיר או עקיף על שערי הקניה או המכירה של אותו נייר ערך וקביעתם;
 • שמירה על שער מינימום של נייר ערך – הזרמת הוראות או ביצוע עסקאות במטרה למנוע ירידת שער, בכדי למנוע תוצאות שליליות למנפיק, לבעל השליטה או לבעל אינטרס אחר בשער הנייר.
 • השפעה על השער לצורך שערוך – קניה או מכירה של נייר ערך, בסמוך לסיום תקופת דיווח, או תאריך חתך, באופן המשפר את שווי הנכסים את שווי תיק ההשקעות/התשואות של הגורם המדווח; (Window dressing).
 • פעילות במסחר במטרה להשפיע על תוצאות אירוע משמעותי – הזרמת הוראות קניה או מכירה בנייר ערך על מנת להשפיע על שערו, בסמוך לאירוע משמעותי, כאשר לשער יש השפעה על תוצאה של אירוע משמעותי זה (כגון מועד פקיעה של אופציות על מדד המעוף, מכרזי החלף, הרחבת סדרה, כניסה/יציאה ממדדים וכדומה).
 • השפעה על שער נייר ערך במטרה להשפיע על נייר ערך קשור (נגזר, נייר על אותו עקום תשואות וכדומה) או השפעה על ני"ע בפלטפורמת מסחר אחת על מנת להשפיע על שערו בפלטפורמת מסחר אחרת.
 • ניצול לרעה של מנגנוני המסחר בבורסה במטרה להשפיע על שער נייר הערך – הזרמת הוראות קניה או מכירה במטרה להשפיע על השער ובכך להפעיל מנגנוני מסחר בבורסה, תוך ניצול הפעלת המנגנון לצורך הפקת רווחים.

 

בנוסף, מביאה הרשות רשימת סימנים מעידים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך הפעלת שיקול דעתה אם מדובר בתרמית בניירות ערך. על פי הרשות, כל אחד מהסימנים יכול לעמוד בפני עצמו או להיבחן יחד עם מאפיינים אחרים, בין היתר, הסימנים המובאים ברשימה הינם:

היקף ההוראות או העסקאות של אותו גורם; המידה בה עסקאות אלו גרמו להשפעה על שער נייר הערך; העדר מהות כלכלית בביצוע העסקאות; ביצוע העסקאות בסמוך לאירוע משמעותי כאשר שער נייר הערך שימש כבסיס להערכת הנכס, כגון הערכות שווי, הסדרים, הרכב מדד, הנפקות וכד'; קיום אינטרס, ישיר או עקיף, בהשפעה על השער או על שווי נייר הערך או נגזר שלו; ועוד.

 

הלכה למעשה, אין חידוש ממשי בעדכון של עמדת הסגל המשפטית של רשות ניירות ערך מזו שפורסמה בשנת 2014. מדובר בהעתק כמעט זהה בין עמדת הסגל המשפטית העדכנית לקודמתה.

 

אנו סבורים שהדבר מעלה סימן שאלה נוכח השוני הדרמטי בפעילות המסחר בשווקים מאז שנת 2014. בשנים האחרונות התפתחו טכנולוגיות שנכנסו לשימוש על ידי גופים מתוחכמים, וכיום רוב המסחר נעשה על ידי מחשבים. לעומת זאת, העדכון האחרון של הרשות מתעלם לחלוטין מההשפעות של טכניקות המסחר החדשות לעניין עבירת התרמית, כגון, מסחר אלגוריתמי או מסחר בתדירות גבוהה (HFT) High Frequency Trading (קנייה/מכירה של ניירות ערך במהירות גבוהה ביותר בעזרת מחשבים מתקדמים, אשר ביכולתם להזרים ולבצע כמויות אדירות של פקודות במיקרו שניות).

 

ייתכן ובשל הנתונים על נהירת משקיעים קטנים לבורסה בתקופת הקורונה, סברה הרשות כי יהיה נכון לרענן את העדכון של עמדת הסגל לעניין התרמית. אך זהו עדכון שמידת הרלוונטיות שלו לחלקו הארי של המסחר בניירות ערך המתבצע כיום בבורסת תל אביב (ובעולם) – מסחר בידי גופים מתוחכמים ותוך השקעות מאסיביות בטכנולוגיות מתקדמות אשר בכוחן להקטין את הסיכון ואי הוודאות -זניחה. יוצא אפוא, כי בעוד שהרשות עסוקה במלחמה של אתמול, הפערים בין המשקיעים המתוחכמים למשקיעים קטנים מעולם לא היה גדול יותר.

קישור לקריאת עמדת הסגל המלאה באתר הרשות לני"ע

 

תגיות: ניירות ערך