© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות מקומית יכולה לפעול אף מחוץ לתחום המוניציפאלי שלה במקרים שהפעילות משרתת את תושביה

המערער, המתגורר ביישוב מעיליא, מפעיל מזה מספר שנים צימרים ובריכות שחייה, ללא היתר על קרקע שאינה נמצאת בתחום השיפוט של רשות מקומית כלשהי. הקרקע עליה בנה המערער בלא היתר, מצויה באזור המצוי במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה של יישוב מעלה נפתלי. לאחר שהרשויות גילו על השימוש במבנה ללא היתר ונקטו בהליכים משפטיים נגד המערער, המערער החל לפעול להסדרת הבניה וקבלת ההיתרים הנדרשים להמשך השימוש בה. כחלק מפעולותיו, המערער הגיש תכנית מתאר לשינוי ייעוד הקרקע למלונאות. הוועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית שהגיש המערער, בתנאי שיישוב מעיליא יוגדר כיזם במסגרת התוכנית. זאת, בכדי להבטיח שהסמכות לבניית דרכי הגישה למבנה תהא בידי היישוב מעיליא.

 

הוועדה המחוזית קבעה שעל המערער להגיש חוות דעת משפטית בדבר סמכותה של מעיליא לקבל על עצמה את הסדרת הדרך שנמצאת מחוץ לתחום שיפוטה, אחרת תיק התכנית ייסגר. משרד הפנים אישר שבניית ואחזקת הדרך תעשה על ידי מעיליא אך, לא הציג חוות דעת משפטית וכתוצאה מכך, התיק נסגר.

 

בתגובה, המערער הגיש ערעור על סגירת התיק במסגרתו, הציג חוות דעת משפטית התומכת בתכנית. הוועדה המחוזית דחתה את הבקשה להפקדת התכנית בנימוק שיישוב מעיליא, אינה מוסמכת כרשות מקומית לפעול מחוץ לתחומה וכי בניית הדרך לא נועדה לשרת אינטרס ציבורי של כלל תושבי הרשות.

 

על החלטה זו, המערער הגיש תביעה לביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה אשר דחה את תביעתו ומכאן הערעור לעליון.

 

בית המשפט העליון פסק כי נקודת המוצא היא שרשות מקומית אמורה לפעול רק בתחומי השיפוט שלה. עם זאת בית המשפט סבור שיש גם לבחון האם קיימות הצדקות לחריגה מכלל זה. בענייננו, ביהמ"ש קבע כי רשות מקומית יכולה לפעול אף מחוץ לתחום המוניציפאלי שלה במקרים בהם הפעילות משרתת את תושביה. בית המשפט בחן את המקרה בדגש על פיתוח כלכלי של האזור. הוא קיבל את העתירה בהתבסס על כך כי היישוב תומך בתכנית ואף הציע לתחזק את האזור ולבנות את הדרך. שנית, הוועדה המקומית תומכת גם היא בתוכנית שהוגשה על ידי המערער.

 

בנוסף, ביהמ"ש הדגיש שידוע לו כי קיים קושי מבחינת גביית ארנונה עירונית. אולם, אם טענה זו תתקבל, ביהמ"ש לא יוכל להפעיל את החריג לפיו רשות מקומית יכולה לפעול מחוץ לתחומה. ביהמ"ש פותר סוגיה זו, בנימוק  שהרשות הביאה נושא זה בחשבון בעת הביעה נכונות לתחזק את השטח. בנוסף, סל השירותים שיינתן למבנה אינו יישקף את סל השירותים המוענק לתושבי מעיליא, אלא מצומצם ומתנקז רק לעניין תחזוק ובניית הדרך.