© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך דורשת לקבל סמכויות פיקוח על חתמים ומפיצים

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין פיקוח על חתמים ומפיצים, הכוללת הוספת סעיף לחוק שיסמיך אותה לקבוע הוראות לחתמים ומפיצים לצורך פיקוח על פעילותם, זאת בדומה לסמכותה הקיימת ביחס למנהלי השקעות, יועצי ומשווקי השקעות וכן ביחס למנהלי קרנות נאמנות.

 

כיום, הוראות החוק הנוגעות לפעילותם של חתמים ומפיצים נוגעות אך ורק לתנאי כשירות ורישום, סייגים לפעולתם ודיווחים נדרשים, ואין בהוראות החוק הסמכה לרשות לקבוע הוראות נוספות ספציפיות לגופים אלו.

 

הרשות מנמקת את הצורך לאפשר לה הסמכה כאמור, לאור המגמה הגוברת של הנפקות על פי תשקיף המיועדות בעיקר למשקיעים קמעונאיים, כגון קרנות השקעה בנדל"ן (הגשמה), חברות קנאביס וביומד. זאת, הפוך מהמגמה שהייתה קיימת עד לאחרונה, בה ההנפקות היו מיועדות כמעט לחלוטין למשקיעים מוסדיים ולא למשקיעים קמעונאיים פרטיים.

 

על כן נוצר צורך להסדיר את פעילות החתמים והמפיצים על מנת להגן על ציבור המשקיעים הקמעונאי.

 

הסמכות תאפשר לרשות לקבוע הוראות מקצועיות וספציפיות ביחס לחתמים ולמפיצים, כגון קביעת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם, הוראות ביחס לנושאי המשרה בהם, הוראות למניעת ניגודי עניינים, ניהול כספי פקדון ודרישות ביטוח אחריות מקצועית.

 

כאמור מדובר בטיוטת הצעת חוק, ויש עוד שלבים רבים עד שיושלם הליך חקיקתה אם בכלל, ומה יהיה נוסחה הסופי, אולם הצעת חוק זו יש בה בכדי להעיד על כוונותיה לעתיד של הרשות, להרחבת סמכויות הפיקוח שלה על הגופים השונים הפועלים בשוק ההון.

תגיות: חתמים | מפיצים | רשות ניירות ערך