© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך: ניתן לסווג מטבע קריפטוגרפי כנייר ערך

בקצרה

לאחרונה, רשות ניירות ערך קבעה קווים מנחים מתי מטבע קריפטוגרפי (טוקן) ייחשב נייר ערך.  

הרשות קבעה כי הטוקנים של חברת קירובו, עונים על ההגדרה של נייר ערך. זאת בעיקר משום שהרשות סבורה כי יהיו משקיעים שירכשו טוקנים למטרות פיננסיות, ומתוך ציפייה לעליית ערך בגין החזקה זו.

 

עיקרי עמדת הסגל

בתחילת 2021 פרסמה הרשות מענה לפנייה מקדמית של קירבו בע"מ. המוצר המרכזי של קירובו הוא מתן אפשרות לביטול עסקאות בבלוקצ'יין. קירובו ביקשה לאפשר תשלום עבור השירות, בין היתר, באמצעות טוקנים שהחברה תנפיק. לפיכך, קירובו ביקשה את אישור הרשות לכך כי טוקן אותו הנפיקה אינו נחשב "נייר ערך".

הרשות לא קיבלה את עמדת קירובו ושרטטה גבולות גזרה להגדרת מטבעות קריפטוגרפיים כנייר ערך. עמדת הרשות התבססה הן על בחינה לשונית של ההגדרה והן על בחינה תכליתית. מהבחינה הלשונית, צוין כי לרוב נכסים קריפטוגרפים מקיימים את הרכיבים הלשוניים  בהגדרת 'ניירות ערך'. זאת בהתאם לקביעות בית המשפט העליון לפיהן יש להעניק לרכיבים הלשוניים פרשנויות נרחבות.

מהבחינה התכליתית בחן סגל הרשות את הפרמטרים הבאים:

(1) מטרת ההשקעה בעיני רוכשי הטוקנים;

(2) מידת השימושיות של הטוקן בשלב ההנפקה;

3) מצגים והתחייבויות של היזם, לרבות הבטחה להשגת תשואה וליצירת שוק משני, בצד מאמצים ליצירת שוק משני לאחר ההנפקה.

לפיכך הרשות קבעה כי הטוקנים של החברה הם ניירות ערך, וזאת בעיקר משום שקיימת סבירות כי יהיו משקיעים שירכשו אותם למטרות פיננסיות, ומתוך ציפייה לעליית ערך בגין החזקה בהם אשר מאפיינת השקעה בניירות ערך.

 

אלו המבחנים שיישמה הרשות:

מטרת ההשקעה בעיני רוכשי הטוקנים – השקעה פיננסית לעומת מטרות אחרות: קיומו של שוק משני שמאפשר נזילות ומסחר; החזקת טוקנים על ידי החברה שנותן לה תמריץ כלכלי לפעול להשאת ערך למחזיקים; פיתוח מוצרים עתידיים שעשוי להעלות את הערך הכלכלי של הטוקנים; מגבלת היצע ושליטה במחיר.

גיוס ההשקעה וניהולה בידי אחרים: סבילותם של המשקיעים ותלות בצד שלישי (מנפיק הטוקנים) אשר דומים למאפיינים של החזקה בנייר ערך.

התאמה ורלוונטיות של דיני ניירות ערך:  בדיקה הלוקחת בחשבון מכלול השיקולים, מלבד היבטי הגילוי.

מעניין לציין כי יישום המבחנים על ידי הרשות דומה, ולעיתים זהה, ליישום של מבחני Howey על ידי ה-SEC ביחס לנכסים קריפטוגרפיים, כפי שאלה פורטו לפני כמה שנים ב- Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets.

המבחן המרכזי ב-  Howey הוא " Reasonable Expectation of Profits Derived from Efforts of Others". רשות ניירות ערך הישראלית מסתמכת בבחינתה בדרך שפילסה ה-SEC, כך למשל בכל הנוגע לציפיות סובייקטיביות של רוכשי הטוקנים וגם במבחן של גיוס השקעה וניהולה בידי אחרים.

 

****

מחלקת שוק הון של משרדנו עומדת לרשותכם לכל שאלה. 

תגיות: מטבעות קריפטוגרפים | רשות ניירות ערך