© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך פועלת להקמת שוק איגוח בישראל

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה מסמך היוועצות להערות הציבור לקראת פרסום תזכיר חוק להסדרת תחום האיגוח בישראל.

 

עסקת איגוח הינה עסקה שבה מונפקות אגרות חוב שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים. אגרות החוב מונפקות לציבור על ידי תאגיד ייעודי שקיבל את הנכסים המגבים מהיזם בדרך של עסקת מכר.

 

מדינות רבות בעולם כבר מכירות בחשיבותו של שוק האיגוח על יתרונותיו בהגדלת פיזור הסיכונים בשוק הפיננסי ובהרחבת מאגר מקורות המימון. התועלות בעסקת איגוח משותפות הן ליזם (Sponsor) והן לציבור המשקיעים. היזם מצידו יכול להקצות הון להשקעות נוספות בעוד הוא מגדר את הסיכון בהנפקת אגרות החוב לנכסים המובטחים בלבד. ציבור המשקיעים מצד שני, נהנה מיצירה של מקור מימון לעסקים קטנים ובינוניים ומהרחבה וגיוון של הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור בכספים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים.

 

לצד היתרונות שבעסקאות איגוח, יש לזכור שהן היוו את אחד מהקטליזטורים העיקריים שהובילו למשבר הכלכלי בארה"ב ב-2008. יוזמות עבר דומות לפתח את שוק האיגוח הישראלי, הוקפאו לאור משבר 2008, ועתה מנסה רשות ניירות ערך לקדם את הנושא בשנית, תוך קביעת מנגנוני רגולציה ופיקוח קפדניים למנוע מניפולציות במכשיר זה על ידי הבנקים ויתר שחקני שוק ההון והאשראי.

 

מטרת המסמך היא להגביר את ההיכרות של ציבור המשקיעים והיזמים עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות האיגוח. בנוסף, לקבל מהם משוב ביחס לסוגיות עיקריות שעלולות להתעורר בביצוע עסקאות איגוח, וזאת בדרך לקביעת רגולציה יעילה בתחום.

 

לקריאת מסמך ההיוועצות שפורסם על ידי רשות ניירות ערך לחץ כאן.

תגיות: עסקת איגוח | רגולציה | רשות ניירות ערך