© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך פרסמה הוראת שעה בנוגע לייעול הליך בירור צרכי לקוח

במסגרת הקלות לבעלי רישיון (יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים), פרסמה רשות ניירות ערך הוראת שעה,  בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, התקפה לשלושה חודשים. 

 

ביצוע הליך בירור צרכים ראשוני מרחוק

  • ההוראה מאפשרת את ביצוע ההליך הראשוני של לקוח חדש באמצעות שיחת טלפון, גם ללא הקלטה. ככל שהשיחה לא מוקלטת, נדרש שהשיחה תתועד על ידי בעל הרישיון ותישלח ללקוח לאישור. האישור יהיה במילים מפורשות ובחתימה, או בדואר אלקטרוני בו הוא מאשר כי הוא קיבל את הטפסים ומסכים לתוכנם.
  • כמו כן, מבוטלת הדרישה בהוראה לערוך בקרה באמצעות בקר שיחה. שיקול הדעת באשר לאופן עריכת הבקרות ניתן לבעלי הרישיון ולתאגידים הבנקאיים ובלבד שתושג התכלית של ביצוע ההליך הראשוני כנדרש על פי דין.

 

עדכון צרכים

  • ניתן יהיה לבצע עדכון צרכים פעם בחמישה עשר חודשים, במקום שנים עשר חודשים. אולם, על בעלי הרישיון לשקול ולהביא בחשבון מספר פרמטרים: ראשית, סיבת תעדוף הפניות היזומות ללקוחות במהלך תקופה זו ואת מאפייני הלקוח ומידת ההיכרות וההבנה של צרכיו והעדפותיו. כל זאת ובלבד שבעל הרישיון יעמוד בחובה המוטלת עליו לפי חוק להיות מעודכן ביחס לצרכי הלקוח ולהתאים את השירותים בפועל ללקוח, לצרכיו והעדפותיו.
  • אופן ניהול השיחה יכול להתבצע באמצעות פגישה פנים אל פנים, שיחה טלפונית, דוא"ל, צ'אט או באמצעות מערכת אינטרנטית מקוונת הניתנים לאחזור. ככל שהעדכון נעשה באמצעות מערכת מקוונת, יש לדאוג למתן מענה במלל פתוח לכל אחד מהשאלות שיכללו בהליך העדכון ויידרש מתן תשובה לשם התקדמות בתהליך.

הרשות נוקטת בצעדים משמעותיים על מנת לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחליטה על תיקון ההוראה הנ"ל. עם זאת יש לזכור, כי מדובר בהוראת שעה שתעמוד בתוקף למשך שלושה חודשים בלבד. ראוי כי הרשות תמשיך לעודד התקשרויות מרחוק ושימושים באמצעים טכנולוגיים על מנת להקל על ביצוע חובותיהם של בעלי הרישיון, גם ללא קשר למשבר הנוכחי.

תגיות: נגיף הקורונה | רשות ניירות ערך