© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות שוק הון: למפיצים עשויה להיות אחריות לנכתב בתשקיף

לראשונה, קובעת הרשות כי לגופי הפצה עשויה להיות אחריות לנכתב בתשקיף.

 

הרשות פרסמה נייר עמדה בסוף חודש בו היא משנה הרשות את כללי משחק בענף החיתום. בנייר היא קובעת כי מפיץ, או גוף מקורב למפיץ, הרוכש בהנפקה ניירות ערך ומוכר אותם תוך זמן קצר (שישה חודשים או פחות), ייחשב מבחינת הרשות כחתם בהנפקה ויישא באחריות לתשקיף.

 

עמדה זו מגיעה לאחר שבשנים האחרונות מרבית ההנפקות בישראל מבוצעות באמצעות  מפיץ ולא באמצעות חתם.

 

גופי ההפצה, אשר אמורים לפעול רק למכירת ניירות ערך, בפועל נוהגים לרכוש באופן מרוכז את ניירות הערך ולמכור אותם לאחר הגיוס, אינם נדרשים לעמוד בהוראות החלות על החתמים.

 

עם פרסום נייר העמדה, הרשות קבעה כי הוראות החלות על חתם יחולו גם על מפיצים, לרבות חובת הרישום במרשם החתמים; חובת עמידה בהוראות הכשירות של חתם; חובת החתימה על התשקיף; איסור על רכישה של ניירות ערך במסגרת המכרז הציבורי ואחריות אזרחית לתשקיף. עם זאת, נקבע כי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, כמו במצבים שבו מכירת ניירות נעשתה בעקבות החלטת השקעה, ולא מתוך כוונה מוקדמת.

 

לעמדה זו עשוי להיות אפקט מצנן על המפיצים להמשיך בנוהג הקיים, שיצמצם את מעורבותם בהנפקות מעבר לנטו הפצה לגופים אחרים.

 

מחלקת שוק ההון של משרדנו עומדת לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות

תגיות: ניירות ערך | תשקיף