© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשם החברות חושף שיניים – עיצומים כספיים בגין אי הגשת דוחות

בעבר, במקרים של אי הגשת דיווח שנתי, רשם החברות הסתפק במשלוח אזהרות. לאחרונה רשם החברות שינה את מדיניותו והגביר את האכיפה בנושא, כשהוא מטיל קנסות בסך אלפי שקלים על חברות שאינן מקיימות את דרישות החוק.

 

השינוי באכיפה, החל באופן הדרגתי לפני כשנתיים, על ידי סיווג חברות כ"חברות מפרות חוק". כעת ניכרת עליית דרגה נוספת, עם הטלת קנסות כספיים.

 

נדמה כי השינוי הטכנולוגי שעובר רשם החברות והשותפויות, ובתוכו המעבר למתן שירותים ממוחשבים ומקוונים, מאפשר לרשם לראשונה לעקוב באופן מדויק יותר על חובות החברות, בין אם מדובר בחובות תשלום האגרה או בחובות הדיווח השנתיים, וכפועל יוצא מכך, להפעיל את יכולתם לאכוף את דרישות החוק, ולהטיל עיצומים כספיים בסך אלפי שקלים על חברות מפרות.

 

חוק החברות אף מגדיל וקובע כי במידה והחברה תימנע מתשלום כל קנס המוטל על ידי רשם החברות והשותפויות, יהיה הרשם רשאי לדרוש את תשלום אותו החוב מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור בחברה, או שהיה רשום כאמור בעת ההפרה. קשה להאמין כי רשם החברות יפנה לאמצעים דרסטיים שכאלו, אך בהתאם לעליית המדרגה בשנים האחרונות, ייתכן כי רשם החברות והשותפויות יפנה גם מנגנון לחץ זה על מנת לגרום לדירקטורים לפעול לעמידתם של החברות בדרישות הדיווח האמורות.

 

יש לציין כי טרם ברור לפי איזה קריטריונים פועל רשם החברות והשותפויות במשלוח הודעות הקנס. הקנסות לא הוטלו על כלל החברות המופיעות כיום ברשם החברות והשותפויות כ"חברות מפרות חוק", ולכן נראה שבמישור המעשי, עדיין מדובר בשינוי הדרגתי, ולא כולל. עם זאת, אם עד היום חברות התנהלו על מי מנוחות, נדמה כי השינוי במגמת האכיפה, יכריח חברות לפעול באופן אקטיבי לעמוד בדרישות הדיווח.

תגיות: אכיפה | דיווח שנתי | רשם החברות