© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

שינויים בדירה לבקשת הרוכש אינם מהווים עילה מוצדקת לאיחור במסירתה

פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום מערער את הדעה הרווחת היום בהסכמי רכישת דירה מיזם. פסק הדין קובע כי שינויים בדירה שנעשו לבקשת הרוכש אינם מהווים עילה לאיחור במסירה וכי יש לפצותו בגין האיחור שנגרם.

 

בהסכם רכישת דירה מיזם, נהוג לכלול סעיף, כי ככל שהרוכש מבקש לבצע שינויים בדירה, יידחה מועד מסירת הדירה בהתאם. זאת על מנת לאפשר את ביצועם של השינויים שהוזמנו.

 

במקרה זה, הדירה נמסרה לרוכש 3 חודשים לאחר מועד המסירה שהיה נקוב בהסכם המכר. בהסכם השינויים שנחתם בין הצדדים אמנם לא פורטו השינויים שהזמין הרוכש, אך נכתב כי הרוכש מאשר כי עקב ביצוע השינויים המבוקשים, תתעכב השלמת הדירה ויידחה מועד המסירה ב-12 שבועות מעבר לתוקפות הדחייה שנקבעו בהסכם המכר.

בית המשפט פסק כי על היזם לשלם פיצוי לרוכש.

 

הסיבות להחלטה: 

  • סעיף 5א לחוק המכר (דירות), המגן על רוכשי דירות, קובע כי יינתן פיצוי לרוכש בגין איחור במסירת דירה החורג מ-60 ימים. במקרה זה, הייתה חריגה מעבר ל-60 ימים במסירת הדירה ולכן זכאי הרוכש לפיצוי.
  • מועד מסירה של דירה עבור רוכש הינו נתון בעל חשיבות רבה עבורו. איחור בקבלת הדירה עלול להותיר את הרוכש ללא פתרון דיור חלופי וכן לגרום לו לנזקים כלכליים.
  • יש להבחין בין הסכמה של הצדדים על מועד מסירה חדש לבין שימוש בבקשת הרוכש לשינויים כאמתלה למתן פטור לקבלן מחובת הפיצוי עפ"י החוק.
  • היזם לא הראה כי שינויים בדירה אותם ביקש הרוכש (של החלפת דגמים של כלים סניטריים, וללא הזזת קירות כלל) הצדיקו דחייה של מועד המסירה.

 

לסיכום, נראה כי בית המשפט אינו ממהר לקבל את הסכמות הצדדים שנקבעו לכאורה בהסכמי המכר. בית המשפט מכיר בפערי הכוחות בין הצדדים ובכוונותיהם, ומונע החלתן של הוראות שאינן סבירות והמנוגדות לרוח החוק. 

 

***

מחלקת הנדל"ן של משרד ברנע מעניקה ליווי לאורך כל שלבי עסקת המקרקעין. ממתן ייעוץ ראשוני, ביצוע מכלול הבדיקות הנאותות הנדרשות, משא ומתן ועד להסכמי מכירה, שכירות או קומבינציה. המחלקה עומדת לרשותכם לשאלות נוספות בכל הנוגע לאיחור במסירה לאור שינויים בדירה.  

תגיות: איחור במסירה | נדל"ן | פיצוי