© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

תוטלנה אגרות גבוהות על הגשת בקשה לאישור ייצוגית

ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת אישרה בסוף נובמבר 2017 הצעה מתוקנת לתקנות בתי המשפט (אגרות), לפיהן תוטל אגרה על המבקשים להגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית. מדובר בשינוי מהותי בתחום התובענות הייצוגיות, שכן אלה היו פטורות מאגרות עד כה. פטור זה שירת את המטרה הראשית של תובענות ייצוגיות – עידוד של אכיפה פרטית, ומתן אפשרות לתובעים בסכום נמוך, לרוב צרכנים מול חברות גדולות, להתאגד ביחד על מנת להגן על זכויותיהם במצבים בו תביעות אישיות אינן כדאיות כלכלית. כעת, טוענים מתנגדי התיקון, תיחסם דרכם של המבקשים להגיש תובענה ייצוגית אם לא יעלה בידם לשלם את סכום האגרה. האפשרות של האזרח הקטן להגן על זכויותיו מול המדינה או מול תאגידים המפרים אותם, במחיר זעום יחסית, תיפגע פגיעה חמורה. מנגד, טוענים התומכים בתיקון כי הוא יהווה חסם בפני תביעות סרק נעדרות עילה, ויקל מעט את העומס על בתי המשפט.  

 

ההצעה הראשונה לתיקון בנושא תשלום אגרה לפתיחת הליך של אישור תובענה ייצוגית הוגשה עוד ביולי 2016, והיתה נתונה למאבק סוער הן בציבור והן בכנסת. ההצעה אשר אושרה בוועדת חוקה חוק ומשפט הינה הצעה מרוככת מזו שהוגשה במקור, וקובעת את האגרה להגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית משפט השלום על סך של 8,000 ש"ח, ולהגשת בקשה בבית המשפט המחוזי על 12,000 ש"ח. בהצעה המקורית, ביקשו להטיל אגרה בסך של 50,000 ש"ח על הגשת תובענות ייצוגיות. האגרה מחולקת כך שבפתיחת ההליך נדרש התובע הייצוגי לשלם רק חלק מהסכום (כשני שליש), ואת החלק הנוסף הוא ידרש לשלם על פי תוצאת הליך. במידה ופסק הדין ינתן לטובת התובע,  או במידה וההליך מסתיים בפשרה לפיה הגורם הנתבע מתקן את המחדל בגינו הוגשה התביעה, האגרה ששולמה תוחזר לתובע. כמו כן נקבע, כי תביעות בנושאים מסוימים, כגון איכות הסביבה, ואפליה בזכויות ומתן שירותים, תהיינה פטורות מאגרה.

 

מדובר בצעד המקשיח את עמדת המחוקק ביחס לתובענות ייצוגיות, במטרה להגן על מערכת המשפט משטף הבקשות שהוגשו  מאז נכנס החוק בעניינן לתוקף בשנת 2006. בכל שנה מוגשות עשרות רבות של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, כאשר רק אחוז קטן מהן מאושרות, ואחוז קטן אף יותר מאלה המאושרות מסתיימות בפסק דין. מרבית הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות מסתיימות בהסתלקות של התובע הייצוגי מהתביעה או בהסכמי פשרה ורבות מהן אף נדחות, במקרים בהם בית המשפט סבור כי לא קיימת עילת תביעה, אישית או ייצוגית.

 

התקנות החדשות טרם נכנסו לתוקף, שכן נדרשת הצבעה נוספת בוועדה על התיקונים וארגונים חברתיים כבר התריעו כי בכוונתם להגיש עתירה לבג"ץ כנגד השינוי. עם זאת, נראה כי המחוקק נחוש בדעתו להעלות – ולו במעט – את חסם הכניסה בשערי בית המשפט בפני המבקשים לתבוע תובענה ייצוגית.