© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

תזכיר חוק איסור הלבנת הון

בסוף חודש מרץ פרסם משרד המשפטים תיקון לחוק איסור הלבנת הון. התיקון המוצע מבקש להעניק לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח מקבילה לזו של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנוגע לנותני שירותים פיננסים (נש"פים) בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

חשיבות התיקון:

מדובר בתיקון דרמטי בעולם הפיקוח על גורמים פיננסים בישראל, אשר מבקש להפוך את הרשות לגוף בעל סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות, זאת מתוך הבנה כי הנוהג בעולם הינו לשלב בין מודיעין לפיקוח ואכיפה. דוגמה חיה לכך ניתן לראות בארה"ב שם הרשות לאיסור הלבנת הון בארה"ב Financial Crimes Enforcement Network  ("FINCEN") החלה להפעיל את סמכויותיה בתחום האכיפה  בכל הנוגע לנותני שירותים פיננסים, ומבקשת להרחיבן.  

 

נזכיר כי במקור, הרשות הוקמה כדי להוות רשות מודיעינית המנהלת מאגר מידע הכולל דיווחים מגופים פיננסים במטרה לעבד מידע זה ולהעבירו לרשויות אכיפה ומודיעין הרלוונטיות כדוגמת המשטרה והשב"כ.  

 

מטרת התיקון:

התיקון נועד להבטיח פיקוח הולם ומוגבר על סקטור הנש"פים על ידי כמה גורמים מפקחים, בהתאם לרמת הסיכון בפעילות הנש"פים, תוך ניצול המומחיות הייחודית של הרשות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. זאת בהתאם להליך ארוך טווח שהחל כבר בשנת 2001.

 

התיקון בפועל:  

הפיקוח יבוצע במקביל על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יחד עם רשות שוק ההון. הוא יתבצע תוך נקיטת הפרדה בין המידע המצוי במאגר הרשות כגוף מודיעיני לבין תפקיד הפיקוח שתבצע הרשות. הפיקוח, יבוצע על בסיס תכנית פיקוח שנתית בה יקבעו הגורמים עליהם יפקחו באותה שנה ותקבע מדיניות הטלת עיצומים כספיים אחידה.

בנוסף, יוקם מנגנון תיאום ייעודי בין שתי הרשויות המפקחות בכדי לוודא, בין היתר, כי רק גורם אחד מפקח על אותו נש"פ באותה שנה. לעניין סמכויות אכיפה, מוצע כי בהרכב הוועדה להטלת עיצום כספי יהיה נוכח נציג של רשות שוק ההון ומשפטן מטעם משרד המשפטים וזאת במטרה למנוע מצב בו כלל נציגי הוועדה הינם נציגים מטעם הרשות.

 

ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום 18.04.2022.

 

****

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או התלבטות בנושא. לפרטים נוספים הקליקו כאן.

 

תגיות: חוק איסור הלבנת הון