© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

תיקון חקיקה מרחיב את הגופים שניתן לתבוע בישראל

תזכיר חוק לתיקון סדרי הדין שפורסם כעת מציע להוסיף אפשרות לתבוע בישראל חברות זרות בגין נזק שנגרם בישראל כתוצאה ממעשה או מחדל שלהן שנעשה מחוץ לישראל.

 

מצב הדברים היום הוא שניתן לתבוע תביעה נזיקית נגד תאגיד המצוי מחוץ לישראל, רק אם המעשה או המחדל שגרם לנזק נעשה בתוך גבולות ישראל.

 

בעולם הגלובלי בו אנו מצויים היום, בו אנחנו צורכים מוצרים ושירותים של חברות שמקום מושבן בחו"ל, התקנות הקיימות מגבילות אותנו מלתבוע את אותם גופים בישראל, אם נגרם לנו נזק מאותו מוצר או שירות שהן סיפקו.

 

התיקון החדש מתייחס לסוגיה זו ומרחיב את אפשרויות התביעה שלנו לישראל למצבים בהם נגרם לתובע נזק בישראל כתוצאה ממוצר, שירות או התנהגות של הנתבע. האפשרות לתבוע על נזק בישראל תתאפשר גם אם המעשה או המחדל של הנתבע נעשה בחו"ל, וזאת אם מתקיימים שני תנאים מצטברים:

 

1. הנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל. למשל, אם מדובר בחברה שנותנת שירותים בישראל, מוכרת מוצרים לישראל או נותנת שירות לקוחות ללקוחות בישראל, אזי היא יכולה לצפות שהנזק ייגרם בישראל.

 

2. הנתבע, או אדם/תאגיד קשור לו, עוסק בסחר בין-לאומי או במתן שירותים בין-לאומיים בהיקף משמעותי. לשון התקנה מרחיב את המונח "אדם קשור" גם למי ששולט בתאגיד, מי שנשלט על ידי התאגיד ואפילו לתאגיד אחר שנשלט על ידי מי ששולט בתאגיד הנתבע.

מנגד, התקנה צמצמה את אותם תאגידים נתבעים רק לאלו שעוסקים בסחר או מתן שירותים בין-לאומי בהיקף משמעותי, על מנת שלא לכלול בתוכה עסקים קטנים.

יש לציין, כי התקנה אינה מאפשרת תביעה בישראל כנגד מוכר המציע את סחורתו באמצעות אתר סחר מקוון, שכן הוא לא נכנס להגדרה של עוסק בסחר או מתן שירותים בין-לאומי בהיקף משמעותי.

 

יצוין, כי התקנה החדשה כבר נכללת בתוך תקנות סדר הדין האזרחי אשר צפויות להיכנס לתוקף בספטמבר 2019. יחד עם זאת, עם אישור תזכיר חוק זה, צפויה התקנה החדשה להיכנס לתוקף באופן מיידי.

 

מטבע הדברים, לתיקון זה תהיה השפעה בלתי מבוטלת על חברות זרות המציעות את מוצריהם ושירותיהם לתושבי ישראל, אשר כעת, יאלצו להיערך לחשיפה המשפטית אשר עשויה לחול עליהן.  

תגיות: אינטרנט