© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

תקדים בעניין תביעות ייצוגיות בישראל נגד חברות דואליות

בפסק דין תקדימי סולקה על הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ ונושאי משרה בחברה, בשל הנימוק שלעניין האחריות, חל על החברה הדין האמריקאי, בשל היותה רשומה למסחר גם בארה"ב.

 

חברת טאואר – חברה דואלית 

 

טאואר היא חברה דואלית שמניותיה נסחרות בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב (רישום כפול). בהתאם, טאואר עורכת את דו"חותיה הכספיים לפי כללי התקינה החשבונאית האמריקאית ובהתאם לתקנות הדיווח של רשות ניירות ערך האמריקאית. כמו כן, החברה נתונה לביקורת הגופים המפקחים בארה"ב, כאשר רשות ניירות הערך בישראל מסתמכת על הפיקוח בארה"ב.

 

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית – הפרת דיווח לכאורה של חברה דואלית

 

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה בטענה שטאואר ונושאי המשרה בה הטעו את המשקיעים בכך ששיפרו באופן מלאכותי את הדו"חות הכספיים. המבקשים ביקשו להחיל לעניין האחריות את הדין הישראלי. בית המשפט עסק בשאלה מה הדין החל בעניין האחריות על חברה דואלית במקרה של הפרת חובת הדיווח השוטף והאם עצם קיומם של מספר ניירות ערך, שחלקם נסחר בישראל, משפיע על תחולת הדין הרלוונטי. בכך למעשה, דן בית המשפט המחוזי בתכליתו של הסדר הרישום הכפול.

 

החלטת בית המשפט – החלת הדין האמריקאי

 

בית המשפט קבע כי החלת הדין הישראלי לעניין האחריות במסגרת הסדר רישום כפול מנוגדת לתכליות הסדר זה שנועד להקטין את העול מעל חברות דואליות. הפרדה בין כללי הדיווח לכללי האחריות היא מלאכותית ומשוללת כל היגיון. על כן, יש לברר את הטענות הנוגעות לעניין האחריות באמצעות החלת הדין הזר, אשר נמצא כמספק הגנה ראויה.

 

בנוסף, ציין בית המשפט את פסק דינה של השופטת רות רונן מחודש אוקטובר 2017, אשר קבעה כי אין מקום להחיל על חברות דואליות את כללי האחריות הישראליים על פני כללי הדיווח של הדין הזר, וכי יש להעדיף בכלל פרשנות הקובעת כי אחריות הדין הזר תחול על כללי הדיווח תחת אותו הדין.

 

פסק הדין מהווה תקדים שישפיע על חברות הנסחרות ברישום כפול וייצר וודאות משפטית בדבר הדין החל במקרים דומים.

 

***

ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק הון של משרדנו וכל הצוות, עומדים לרשותכם לכל שאלה הנוגעת לסוגיות של רישום כפול. 

תגיות: חברות דואליות