© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הצעת חוק פיצויים לעסקים שנפגעו במלחמה – סיוע לעסקים

מליאת הכנסת אישרה ביום חמישי האחרון בקריאה ראשונה את הצעת "חוק הפיצויים". הצעת החוק נועדה להעניק סיוע כלכלי לעסקים ולאזרחים שנפגעו במלחמה ולהבטיח את שרידות של עסקים שמתמודדים עם רכיבי הוצאה קבועים למרות ירידה בהכנסות.

 

ההתמודדות של עסקים בינוניים וקטנים קשה יותר, ועל כן התוכנית מתמקדת בסיוע להם, והיא לוקחת בחשבון את היקפי הפעילות ורכיבי ההוצאות של העסקים הרלבנטיים.

 

הפיצוי יחושב על פי היקף הירידה במחזור העסק, גובה ההוצאות הקבועות שלו ושכר העובדים אשר הוא משלם.

 

מהי פגיעה משמעותית?

פגיעה משמעותית נחשבת ירידה של למעלה מ- 25% במחזור העסקאות בתקופת הזכאות, לעומת תקופת הדיווח המקבילה בשנה הקודמת, בשל ההשפעה של מלחמת חרבות ברזל. לפי המוצע, תהיינה שתי תקופות שיוגדרו כתקופת הזכאות: תקופת דיווח בגין אוקטובר ותקופת דיווח בגין נובמבר. עבור כל אחת מהן יינתן פיצוי באופן נפרד.

 

הפיצוי לעסקים יהיה בשל הוצאותיהם הקבועות, בהם הם נושאים למרות הירידה בהיקף ההכנסות והפעילות העסקית, ובכדי לסייע לעסקים לשרוד את התקופה.

כמו כן, הפיצוי יתמקד בעסקים בעלי כושר שרידות עסקי נמוך מלכתחילה, שההשפעה הכלכלית של מלחמת חרבות ברזל מטבעה קשה יותר עבורם. יצוין כי קבוצת הזכאים למענק הסיוע חורגת מזו אשר מקובל להתייחס אליה במערכת המס כאל "עסק קטן", ואולם נשמר העיקרון שלפיו תחול מגבלה על הזכאות בהתאם לגודל המחזור העסקי. 

 

הניזוקים הזכאים יסווגו לשתי קבוצות:

 

  • ניזוק שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על 300 אלף ש"ח.
  • ניזוק שמחזור עסקאותיו השנתי הינו בין 18 אלף ש"ח ועד 300 אלף ש"ח.

 

כחלק מחישוב גובה הפיצוי אשר יינתן לעסק שניזוק, מתחשבים בירידה בהוצאות השכר שלו באוקטובר 2023 אל מול הוצאות השכר שלו בשנה הקודמת, כאשר פיצוי גדול יותר יינתן למי ששיעור הירידה בהוצאות השכר שלו נמוך יותר

 

ניזוק שהמחזור השנתי שלו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, יקבל פיצוי בגובה סכום ההוצאות המזכות שלו.

 

מרכיבי סכום הוצאות המזכות:

 

  1. "הוצאות קבועות" – הוצאות קבועות לפי תשומות בשנה קודמת, כגון שכר דירה, ארנונה הוצאות מכירה ושירותים, מלבד הוצאות שכר. הוצאות אלה יחושבו על פי הממוצע החודשי של ההוצאות בשנת המס הקודמת (לפי סוגי הוצאות מוכרות), בתוספת של מקדם שנקבע.
  2. "חלק השכר המזכה" –משקף את חלק הפיצוי אשר יינתן בשל תשלום הוצאות שכר בתקופה הקובעת. על פי המתווה, המדינה תשתתף ב-75% מהוצאות השכר המשולמות על ידי העוסק בחודש אוקטובר 2023. הרעיון הוא ליצור תמריץ לעסקים להמשיך לשלם שכר לעובדיהם ולייצר המשכיות עסקית גם לאחר תום המלחמה.  

 

למי יינתן הפיצוי?

 

הפיצוי יינתן לעסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 18 אלף ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון ש"ח.

 

עסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 300 אלף ש"ח, יקבל סכום פיצוי קבוע בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות כפול מקדם שייקבע.

 

עסקים מעל 400 מיליון ש"ח לא יהיו זכאים לפיצוי.

 

עוסק זעיר – לעוסקים פטורים ממס ערך מוסף מוצע לקבוע שיעור של פיצוי אחיד לפי גודל העסק בלא הכפלתו במקדם כאמור, וזאת מכיוון שעוסק זעיר מדווח על הכנסותיו רק פעם בשנה, ואין נתונים לגבי ירידת מחזור פעילותו בחודש  מסוים.

 

הסיוע הכלכלי – חלק במערך סיוע רחב

 

  • הלוואת בערבות מדינה.
  • קצבאות לפרטיים – במסגרת נפגעי פעולות האיבה וקצבאות אחרות במסגרת הביטוח הלאומי.
  • הקלות רשות המיסים וביטוח הלאומי – ההקלות נוגעות לגביית מיסים ודמי ביטוח, הארכות מועד לדיווחים, מניעת צעדי אכיפה ועוד.

 

לאור העובדה שהפיצוי מתבסס על דיווחי ההוצאות וההכנסות השוטפות של העסק והשינויים שחלו בהם בעקבות המלחמה, מומלץ כי בעל העסק יתייעץ עם הרו"ח המדווח על מנת לדייק את תביעת הפיצוי ולהמנע ככל הניתן מדרישת החזר בשלב מאוחר יותר, כפי שקרה בתקופת הקורונה.

 

***

 

עו"ד עמוס רוזנצויג, יועץ מיוחד במשרדנו, ולשעבר היועץ המשפטי הראשי של ביטוח לאומי, עומד לרשותכם בכל שאלה.

תגיות: חוק פיצויים לעסקים | חרבות ברזל