© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

להתחתן או לא להתחתן… חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

פסק דין חשוב שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון עוסק בנושא חלוקת הרכוש בין בני זוג שהינם ידועים בציבור, ומשנה את הדומיננטיות של כוונת השיתוף, שהיתה נהוגה עד כה. פסק הדין נוגע רק לזוגות ידועים לציבור, ולא לזוגות נשואים, שענייני חלוקת הרכוש שלהם חוסים תחת חקיקה אחרת.

בין ידועים בציבור לנשואים

זוגות המבקשים למסד את הקשר ביניהם באופן שיש לו משמעות מבחינת מוסדות המדינה יכולים לבחור בשתי דרכים: נישואים (מוכרים) או מעמד של ידועים בציבור. לכל אחת מהדרכים יש השלכות שונות, ובין היתר, השלכות על אופן חלוקת הרכוש במקרה של פקיעות הקשר הזוגי.

 

על כל אחד מהמקרים חלות הלכות שונות, וחשוב לדעת מה הן כדי להבטיח שהדברים יתנהלו בצורה רצויה גם במקרה של פרידה.

זוגות נשואים

על זוגות שנישאו לאחר שנת 1973 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. החוק קובע כי במהלך חיי הנישואין, כל בן זוג ישמור על בעלות נפרדת בנכסיו. רק בתום הנישואין, בית המשפט יערוך איזון כלכלי באמצעותו ייקבע את אופן חלוקת הרכוש המשותף.

 

 לרוב, הנכסים יחולקו באופן שווה בין בני הזוג. אולם, סעיף 8(2) לחוק, מאפשר לבית המשפט לבצע חלוקה לא שוויונית ברכוש בין בני הזוג, בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

זוגות ידועים בציבור

בפסיקה נקבע כי בכל הנוגע לחלוקת רכוש אצל זוגות שהינם ידועים בציבור, יחול הסדר של חזקת השיתוף. החזקה קובעת כי נכסים שצברו בני הזוג במהלך הקשר (ואף לעיתים, טרם כניסתם לקשר) הינם בבעלות משותפת ושווה של בני הזוג. כלומר, מהרגע בו נרשמו כידועים בציבור, הנכסים שצברו שייכים לבני הזוג במשותף. על כן, כל עוד קובע בית המשפט כי קיימת כוונת שיתוף ברכוש, הרכוש יחולק באופן שוויוני בין בני הזוג

פסק הדין החדש

כאמור, פסק הדין של העליון שינה משמעותית את מצב העניינים. פסק הדין ניתן במקרה שבו גבר ואישה ניהלו קשר זוגי כידועים בציבור במשך מספר שנים, שבמהלכו נולדו להם שני ילדים. במרבית הקשר, התגוררו עם ילדיהם בדירה הרשומה על שם האישה בלבד. לאחר שנפרדו בני הזוג, האישה הגישה תביעה לבית המשפט לפיה הדירה בה התגוררו לא נכללת תחת חזקת השיתוף כיוון שהם שמרו על הפרדה רכושית ולא התכוונו ליצור שיתוף בדירה האמורה.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי יש להחיל את חזקת השיתוף על זכויות הצדדים בדירה. עם זאת, בית המשפט קבע כי חלוקה לפי חזקת השיתוף לא חייבת להיעשות באופן שוויוני בין בני הזוג. נקבע כי בית המשפט יכול, מטעמים מסוימים, לחלק את הרכוש באופן שאינו שוויוני בין בני הזוג גם בהתקיים חזקת השיתוף ברכוש.

 

בערעור על ההחלטה, בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי וקבע כי כאשר חלה הלכת השיתוף, לא ניתן לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית בין בני זוג. חלוקה על פי הלכת השיתוף חייבת להתבצע באופן שוויוני בלבד. על מנת שיהיה אפשר לחלק באופן שאינו שוויוני מקום בו חלה הלכת השיתוף, יש לקבוע הוראה לכך בחוק (שאינה קיימת בדין הישראלי עבור ידועים בציבור). חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, חל רק על זוגות נשואים. לפיכך, אין להקיש מסעיף 8(2) לחוק לגבי מצבים של חלוקת רכוש בין בני זוג שהינם ידועים בציבור.

חוק יחסי ממון

בית המשפט העליון הבהיר כי הדין קובע הוראות שונות עבור חלוקת רכוש. על זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון, בגינו ניתן לקבוע חלוקת רכוש שאינה שוויונית. עם זאת, חלוקת רכוש בין זוגות שהינם ידועים בציבור תעשה בהתאם לחזקת השיתוף בלבד, הקובעת חלוקה שווה בין בני הזוג.

 

פעמים רבות, הסדרי חלוקת הרכוש אשר קיימים בחוק – עבור זוגות נשואים, ובפסיקה – עבור זוגות ידועים בציבור, לא מצליחים לתת מענה של חלוקת רכוש צודקת ונכונה שעונה על האינטרסים של כל אחד מהצדדים.

הסכמי ממון

חתימה על הסכם ממון בין בני זוג, נשואים או ידועים בציבור, מבטיחה את הסדרת אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פקיעת הקשר, בתנאים שמוסכמים על שניהם מראש. הסכם ממון נועד להגן על האינטרסים הכלכליים של הצדדים ובעיקר להפחית מחלוקות ממוניות בסיום הקשר הזוגי.

 

***

 

למחלקת לקוחות פרטיים במשרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה ניסיון רב בליווי בעריכת הסכמי ממון והסכמי טרום נישואים אחרים. עו"ד ליאת קיסרי, שותפה ומובילת הפרקטיקה במשרד, תשמח לעמוד לשירותכם. 

תגיות: הסכמי טרום נישואים | הסכמי ממון | ידועים בציבור