© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בסוף השנה תסתיים ההטבה על גילוי מרצון לרשויות המס על נכסים והכנסות שלא דווחו

נוהל גילוי מרצון יגיע לסיומו בסוף שנת 2019. ככל שרשות המסים  ופרקליטות המדינה יחליטו שלא להאריך את הנוהל, יתכן כי זו תהיה הזדמנות אחרונה ליחידים הצהיר, לדווח ולשלם על הכנסות אמת מבלי שיינקטו כנגד המדווח הליכים פליליים.

 

נוהל גילוי מרצון 

כפי שפרסמנו בדצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל חדש להליך גילוי מרצון. הנוהל מעודד נישומים, לתקן ולדווח נתוני אמת לגבי הכנסותיהם ונכסיהם לצורכי מס.

 

במסגרת הנוהל ובתאום עם פרקליטות המדינה, התחייבו הרשויות כי לא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים בנוהל.

 

בהתאם לנוהל גילוי מרצון, נישום יוכל לגלות לרשויות המס את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו. הוא יוכל לשלם את המס הנגזר מהן וזאת ללא נקיטת הליכים פליליים נגדו אם יעמוד בתנאי הנוהל. הדרישה לכך הינה שהגילוי יהיה כן, מלא ובתום לב וכי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

 

הסכם CRS 

בהקשר זה כדאי לציין, כי השנה אושרו תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים, אשר באמצעותן הוטמעו בדין הישראלי ההתחייבויות הבינלאומיות לחילופי מידע אוטומטיים שמדינת ישראל נטלה יחד עם מדינות נוספות. במסגרת הסכם ה-CRS (Common Reporting Standard) החלו רשויות מס במדינות רבות להעביר מידע למדינת ישראל על חשבונות בנק מדווחים ולא מדווחים של אזרחי המדינה. כתוצאה מכך מדינת ישראלה קיבלה ותמשיך לקבל לידיה מידע על אזרחיה המחזיקים בחשבונות לא מדווחים בבנקים מחוץ לישראל. שיתופי פעולה שכאלה עלולים לחשוף את אותם מחזיקים בחשבונות זרים מבלי שדיווחו לרשויות המס המקומיות להליכים פליליים.

תגיות: גילוי מרצון | רשות המיסים