© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בפסיקה תקדימית נקבע כי לעובד אשר מניותיו בחברה מוחזקות על ידי נאמן 102 אין זכויות כבעל מניות בחברה

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע לאחרונה בפסיקה תקדימית, כי לעובד שקיבל מניות בחברה שהופקדו אצל נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, אין זכויות כבעל מניות.

 

במרכזו של פסק הדין, דן בית המשפט בשאלה, מהן הזכויות של עובד המפקיד מניות אצל נאמן מכוח סעיף 102 לפקודה ומהן הזכויות והחובות של נאמן 102 כלפי רשויות המס, העובד והחברה המעבידה.

 

לעובד של חברת סול צ'יפ, הוקצו אופציות 102. המניות הופקדו אצל נאמן 102 בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. לימים, המיר העובד את האופציות למניות, ומניות אלו המשיכו "לשבת" בנאמנות אצל נאמן 102.

 

העובד פנה לבית המשפט בבקשה לאשר, כי הוא בעל המניות. משכך יש לו זכות עיון בפרוטוקולי החברה, בתקנון החברה, דוחותיה הכספיים ועוד. כלומר, כי הינו בעל מניות מן המניין והוא זכאי לכל הזכויות להם זכאיים בעלי מניות בחברה בהתאם לחוק החברות.

 

בית המשפט פסק, כי משעה שהופקדו המניות אצל נאמן 102, הרי הוא נאמן לכל דבר ולא רק לעניין פקודת מס הכנסה, ולכן חלות עליו הוראות חוק הנאמנות. בהתאם, הזכויות במניות הינם של הנאמן 102 עד למועד בו יועברו המניות לידי העובד.

 

לפיכך, בית המשפט לא קיבל את הגישה לפיה נאמנות 102 רק שוללת מהעובד את היכולת לסחור במניה ולמעשה שאר הזכויות נשארות אצלו. כל עוד, מבהיר בית המשפט,  לא עברו המניות לידי העובד מהנאמן אין לעובד זכויות במניות, ועומדת לו רק זכות כלפי הנאמן בהתאם להסכם הנאמנות.

תגיות: אופציות 102 | מס הכנסה | נאמן 102