© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הקלות של רשות המיסים בעקבות מגפת הקורונה

לאור מגפת הקורונה, פורסמו על ידי רשות המיסים הקלות לציבור הנישומים. זאת המטרה להקל על ציבור הנישומים המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של המגפה.

 

עדכון מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים ינואר פברואר 2020

מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020, הוארכו והינם:

  • עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו-חודשי – מועד הדיווח והתשלום נדחה עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020.
  • עוסקים המדווחים דיווח חד- חודשי – מועד הדיווח והתשלום נדחה עד לתאריך ה- 26 במרץ 2020.

 

הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

ניתנה ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג החל מיום 31 במרץ 2020 ועד ליום 30 באפריל 2020.

 

נישומים שאין בידיהם אישור ניכוי מס במקור יכולים לפנות לפקיד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור או, ככל שמדובר במייצגים הקשורים למערכת השע"מ, באמצעות מערכת פניות למשרדים.

 

הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019

ארכה גורפת הוענקה לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.06.2020.

 

נישומים אשר צריכים לערוך תיאום מס חדש או לעדכן תיאום מס קיים, יכולים לעשות זאת באמצעות יישום לעריכת תיאום מס באתר רשות המיסים או באמצעות פניה למשרד השומה בבקשה לעריכת תיאום מס באמצעות מערכת פניות הציבור.

 

דחיית מועד דיווח מקוון לרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים

מועד הגשת הדיווח המקוון לרבעון הראשון של 2020 לנותני שירותים פיננסים, נדחה ליום 10 למאי 2020.

 

הארכת מועד הגשת דוחות מס 2018

מועד ההגשה של דוחות שנתיים לשנת המס 2018, שלגביהם ניתנה למייצגים אורכה להגשה עד ליום 31 במרץ 2020 (במסגרת הסדר האורכות למייצגים), יידחה אוטומטית עד ליום 30 באפריל 2020.

 

דחיית מועדים להגשת דוחות מס 2019

  • מועד הגשת דוחות ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון נדחה ליום 30 ביוני 2020
  • הגשת דוחות ליחידים החייבים בדוח מקוון תתאפשר עד ליום 30 ביולי 2020
  • מועד הגשת דוחות לחברות נדחה ליום 30 ביולי 2020

 

רשות המיסים סוגרת את משרדיה בפני קבלת קהל

במשרדי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ אין קבלת קהל. יחד עם זאת, רשות המיסים ממשיכה להעניק את השירותים באמצעות הטלפון ואמצעים דיגיטליים נוספים.

 

הצהרות בנוגע לעסקאות במקרקעין הדורשות אימות חתימה על ידי עורך דין, יתקבלו במשרדי מיסוי מקרקעין גם אם האימות נעשה לא באופן פרונטלי אלא באמצעות שיחת וידאו. זאת כל עוד עניין זה צויין במפורש במכתב נלווה.

 

תשומת לבכם כי בשלב זה אין שינוי במדיניות לגבי מועדי הגשת דוחות ניכויים ומקדמות כמו גם תשלומי המס בגינם למס הכנסה!

 

*** 

 

לשאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות למחלקת המיסים של משרדנו. 

תגיות: דו"חות מס | מע"מ | נגיף הקורונה | ניכוי מס במקור | רשות המיסים