© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חוק מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מלחמת "חרבות הברזל"

תזכיר חוק מתווה הפיצויים, עליו כתבנו בעבר, אושר בכנסת לאחר מספר שינויים, ונכנס לתוקף.

 

המתווה שנקבע במסגרת הוראת השעה חל ביחס לנזקים עקיפים שאירעו לעסקים בתקופה שבין ה-7 באוקטובר ועד ל-30 בנובמבר, עם אפשרות להארכת התקופה  עד ליום 31 בדצמבר 2023 (בשלב זה). המתווה מסווג את היקפי המענקים בהתאם למחזורי פעילות שנתית, כפי שאלה מדווחים לרשויות מע"מ. יצוין כי קיימים עסקים מסוימים שאינם נכללים במסגרת הוראת השעה, כגון: מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח ועוד.

 

עסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח

עסקים אלה יהיו זכאים למענק שייקבע בהתאם להיקף הירידה במחזור הפעילות של העסק. כך, למשל, במידה ותקרת המחזור השנתי של עסק הינה 300,000 ₪ – יקבל מענק של 4,675 ₪ (לחודש) כאשר מדובר בירידה של 25% במחזור שעולה בהדרגה עד 14,025 ₪ במקרה של ירידה במחזור מעל 80%.

 

עסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם בשנת 2022 היה בין 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח

עסקים אלה יוכלו לקבל יוכלו לקבל מענקים בדמות החזר בגין ההוצאות הקבועות והוצאות השכר של העסק בתקופת הזכאות, במידה שחלה ירידה של מעל 25% במחזור הפעילות החודשי שלהם, או ירידה של מעל 12.5% במחזור הפעילות הדו-חודשי (כלל, בהשוואה בין החודשים אוקטובר ו/או נובמבר בשנת 2023 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2022). המענקים יחושבו באופן הבא:

 

החזר בגין הוצאות קבועות ששילם העסק

מקדם הוצאות קבועות ינוע בין 7%-22% בגין התשומות השוטפות הממוצעות של העסק שדווחו לרשויות מע"מ במהלך התקופה של ספטמבר 2022 ועד אוגוסט 2023. כלומר, מדובר בהחזר שיכול לנוע בין 7%-22% מסך ההוצאות הקבועות של העסק בתקופה המזכה בהתאם לשיעור הירידה/פגיעה במחזור הפעילות של העסק.

 

 החזר בגין הוצאות השכר ששילם העסק

החזר לעסק בגין הוצאות שכר בתקופה המזכה יחושב לפי שיעור הירידה/פגיעה במחזור הפעילות של העסק מוכפל בנמוך מבין:

1 – השכר ששולם בתקופה המזכה לעובדים בעסק x 75% x  1.25.

2-  השכר הממוצע החודשי במשק x מספר העובדים בעסק x 1.25.

 

תקרה מקסימלית למענקים

החוק קובע תקרה מקסימלית למענקים אלה. עסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם בשנת 2022 היה בין 300 אלף ש״ח עד 100 מיליון ש״ח יוכלו לקבל מענק שיכול להגיע לתקרה של 600 אלף ₪ בגין התקופה הרלוונטית (בהתאם לגובה המחזור השנתי). לעומת זאת, עסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם בשנת 2022 היה בין 100 מיליון ש״ח עד 400 מיליון ₪ יוכלו לקבל מענק שיכול להגיע לתקרה מקסימלית של 1.2 מיליון ₪ (בהתאם לגובה המחזור השנתי).

 

שנת הקמת העסק

חישוב מחזורי הפעילות ושיעורי הפגיעה, תשומות שוטפות שדווחו לרשויות מע"מ וכדומה ביחס לעסקים שהוקמו לאחר 1.1.2022 תיעשה באופן שונה מעסקים שהוקמו לפני מועד זה (כך, למשל, בחינת מחזור העסקאות של עסק שהוקם לאחר 1.1.2022 לצורך קביעת תקרת המענק המקסימלי תיעשה בהתבסס על מחזורי הפעילות של אותו עסק בשנת 2023).

***

 

מחלקת מיסוי בברנע ג'פה לנדה עומדת לשירותכם לייעוץ בעניין זה לטובת מיקסום זכויותיכם לקבלת מענקים.

 

 חנא דאהר (שותף) ואלון דוידוביץ' הם עורכי דין במחלקת המיסוי במשרד. עו"ד עמוס א. רוזנצויג הוא יועץ מיוחד במשרד, היועץ המשפטי לשעבר של הביטוח הלאומי.

תגיות: חוק פיצויים לעסקים | חרבות ברזל | רשות המיסים