© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

גביית עדויות בישראל במסגרת משפט פלילי המתנהל בארצות הברית

גביית עדויות בישראל במסגרת משפט פלילי המתנהל בארצות הברית

בתי המשפט הפדרליים בארה"ב מאשרים לאחרונה יותר ויותר גביית עדויות מחוץ לתחום השיפוט במסגרת משפטים פליליים המתנהלים בארה"ב. בעוד שבהליכים אזרחיים מדובר בהליך נפוץ, בהליכים פליליים זהו אירוע נדיר.

 

משמעות הדבר, כי נאשם ישראלי (יחיד או חברה), אשר מתנהלים נגדו הליכים בארה"ב וקיים חשש, כי עדי ההגנה מטעמו יסרבו להעיד עבורו מחשש להיכנס לארה"ב, יוכל לפתור בעיה זו באמצעות גביית עדויות בישראל. 

 

גביית עדות מחוץ לתחום השיפוט

 

ההתכנסות תיערך בחדר פרטי, לרוב במשרד עורכי דין, כאשר עד שהוזמן מטעם ההגנה או התביעה מוסר את עדותו בהתאם לשאלות ששואל אותו הצד שביקש להזמינו. לאחר מכן העד ייחקר על ידי הצד שכנגד. העדות מוקלטת בווידאו ובהמשך, ניתן יהיה לבקש מבית המשפט, להציג את הקלטת הווידאו לשופט או למושבעים, מבלי להביא את העד פיסית לעדות במהלך המשפט.

 

מדובר בהליך חריג, שכן סדרי הדין הפליליים (בישראל ובארה"ב) אינם מתירים הצגת עדות של עד שלא ב"שידור חי" מול השופט או חבר המושבעים. זאת מתוך התפיסה לפיה אין טוב ממראה עיניים וכי ההתרשמות הטובה ביותר על מנת לקבוע האם אדם דובר אמת חייבת להיעשות באופן ישיר ובלתי אמצעי.

 

 

אולם נוכח הרחבת סמכות השיפוט של ארה"ב בשנים האחרונות אל עבר העמדה לדין בארה"ב בגין מעשים שנעשו מחוצה לה וכנגד אזרחי מדינות אחרות, שאינם אזרחי ארה"ב, עדי הגנה או תביעה עשויים להימצא מחוץ לארה"ב, אך יחד עם זאת להיות נחוצים מאוד לאחד הצדדים במשפט לשם הוכחת טענותיו.

 

עדים עשויים לחשוש להיכנס לארה"ב מסיבות שונות. כך למשל, מהחשש שהם עצמם מבוקשים בארה"ב. חשש זה הינו חשש ממשי, שכן עדי הגנה שהינם אנשים המעורבים באותה פרשה, עשויים להיכנס לארצות הברית מבלי לדעת שהוגש נגדם כתב אישום אשר נשמר כחסוי עד כה ולגלות זאת רק עם מעצרם בכניסה אליה. כמו כן, עדים כאלה עשויים לחשוש מהפללה עצמית באם יעידו.

 

עם זאת, עבור עדים החוששים ממצבים כאמור, ישנו גם יתרון ממשי במסירת עדות שתסייע בהגנת הנאשם,  שכן, ככל שתוכח חפותו של הנאשם – הרי שזו תסייע לעד להוכיח את חפותו, או אף להתנגד להליך של הסגרתו לארה"ב, אם וככל שארה"ב תחליט להגיש כתב אישום גם כנגדו ולבקש את הסגרתו אליה.

 

התנאים הכלליים לקבלת בקשה לגביית עדות מחוץ לארה"ב בעבור משפט פלילי

 

בקשה לגביית עדות מחוץ לארה"ב תתקבל על ידי בית המשפט האמריקאי רק נוכח "נסיבות חריגות במיוחד ולשם עשיית צדק". בקשה כזו תתקבל רק ככל שמוכחת "אי-זמינות אמיתית" של העד שעדותו מתבקשת וכן מהותיות העדות.

 

על הנאשם נגדו מתנהל ההליך בארה"ב להגיש בקשה זו באמצעות סניגורו ולהצביע במסגרתה על הסיבות בשלן עד קריטי להגנתו מסרב להיכנס לארה"ב ועל מידת חשיבותה של העדות לצורך ברור העובדות המלא על מנת שלא תפגע הגנתו של הנאשם.

 

עניינים חשובים שיש לשקול מראש לפני גביית עדות מחוץ לארה"ב

 

במקרים מורכבים, בהם עומד כתב אישום גלוי כנגד העד, הוא עשוי לסרב להעיד בשל העובדנ כי כל דבר שיאמר בעדותו עשוי לשמש כנגדו בבוא היום כשיתנהל משפט נגדו. יתרה מכך – יש חשש ממשי שגם הרשויות בישראל יחליטו לחקור פתאום את אותה פרשה אם יש לה גם זיקה לישראל (כפי שאירע לאחרונה בעניין חברת טבע, כאשר לאחר חתימת הסדר טיעון עם הרשויות בארה"ב, נפתחה חקירה פלילית והוגש כתב אישום בישראל בגין אותו עניין ואותה מסכת עובדתית).

 

הפתרון עשוי להיות בהגשת בקשה למתן חיסיון מפני שימוש בעדות העד כנגדו. בקשה זו תצריך ליווי משפטי מקצועי של העד על ידי סניגור ישראלי ואמריקאי, לשם הגשת בקשה בעלת סיכויים סבירים להתקבל תוך הגנה מקסימלית עליו.

 

יתרון נוסף לנאשם משימוש בהליך זה הינו, כי מרגע אישור הבקשה, על התביעה הפדרלית לספק לו או לעורך דינו כל הצהרה (עדות) של העד שברשותה, אשר הנאשם היה זכאי לקבלה במהלך המשפט. עדות זו היא דבר שהנאשם זכאי לו בארה"ב רק בסמוך מאוד למשפטו (בניגוד לדין הנוהג בישראל) ועל כן קבלתה מראש תאפשר לו להתכונן טוב יותר למשפטו בעזרתה.

 

ראוי לציין, כי זהו הליך יקר. ככל שהתביעה הפדרלית ביקשה את גביית העדות, בית המשפט רשאי להורות עליה לשלם על הוצאות הנסיעות של הנאשם ושל עורך דינו, ועל ההוצאות של תמלול העדות. יחד עם זאת, התקנה לא דנה בנושא תשלום עלויות נוספות הכרוכות בהליך שכזה, אשר לרוב יושתו על הנאשם. כמו למשל תצלום וידאו של העדות, עלויות מתורגמן במידה והעדים אינם דוברי אנגלית, עלויות שכר טרחה בארצות הברית ובמדינה בה נערך הליך גביית הראיות, ועוד.

 

כמו כן, לאור העובדה שבית המשפט לא מחויב לקבל עדויות שנגבו בהליך שכזה כקבילות ראייתית, ולאור האפשרות כי במקרים מסוימים, יפתח הליך הסגרה כנגד העד, מומלץ להיעזר בעורכי דין מקומיים המנוסים בנושא, וכן בנסיבות מסוימות, מנוסים בניהול הליכי הסגרה.  

 

פורסם לראשונה באתר כלכליסט Dun's

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: