© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

האם העסק שלי חייב רישיון נותן שירות בנכס פיננסי?

האם העסק שלי חייב רישיון נותן שירות בנכס פיננסי?

ב-1 ביוני 2018 עומד להיכנס לתוקף נדבך נוסף ומרכזי של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), העוסק בהוראות החלות על נותני שירות בנכס פיננסי.

 

פעילות המוגדרת כ-"שירות בנכס פיננסי" כוללת בחובה את כל אותן הפעילויות שהוגדרו עד היום כ"שירותי מטבע" אשר הצריכו רישום כנש"מ וכן שירותים פיננסיים נוספים שלא היו טעונים רישיון עד היום.

 

הרחבת הפיקוח במסגרת הוראות החוק שיכנסו לתוקף באה לידי ביטוי בשני מובנים מרכזיים.

 

הראשון, הכנסת פעולות של ניהול ושמירה של נכסים פיננסיים תחת חובת רישוי. כלומר, שירות הכרוך בהחזקה (קבועה או זמנית) בנכס פיננסי עבור אחר, עשוי להיכנס במסגרת החוק ולהיות חייב ברישיון החל מה-1 ביוני 2018.

 

השני, הכללת מטבעות וירטואליים תחת הגדרת "נכס פיננסי", כך שגם העוסקים בתחום הקריפטו והטוקנים עשויים למצוא את עצמם חייבים ברישיון החל מה-1 ביוני 2018.

 

הוראת המעבר של החוק קובעת, כי מי שנרשם עד ליום 1 ביוני 2018 כנש"מ או עסק בפעילות המוגדרת כשירות בנכס פיננסי, שלא הייתה טעונה רישיון עד כה, ויגיש בקשה לרישיון עד ליום 1 ביוני 2018, יוכל להיות מוכר כ"עוסק ותיק" ולקבל אישור המשך עיסוק עד לבחינת בקשת הרישיון בעניינו.

 

מי שלא יקבל אישור המשך עיסוק כ"עוסק ותיק", אם בשל העדר פעילות קודמת ואם בשל אי-הגשת בקשה במועד (עד ה-1 ביוני 2018), לא יהיה רשאי להמשיך ולעסוק במתן שירות בנכס פיננסי וזאת עד לקבלת רישיון.

 

בהתאם, אנו ממליצים לבחון בהקדם האם סוג הפעילות שלכם מהווה שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בחוק ולהגיש בקשת רישיון מתאימה, בהקדם האפשרי ולפני ה-1 ביוני 2018, במיוחד מקום בו מדובר בפעילות קיימת.

 

תרשים זרימה - חוק שירותים פיננסיים

תרשים זרימה – חוק שירותים פיננסיים

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: