© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

ESG – הדבר החדש שחייבים להוסיף לתהליך בדיקת נאותות

ESG בדיקת נאותות

הערכת ESG הפכה לחלק בלתי נפרד מבדיקת נאותות של חברות והיא עשויה לספק לרוכש הפוטנציאלי ניתוח לגבי יכולתה של חברה לפעול בהצלחה בעתיד במציאות של מודעות סביבתית גוברת. המונח ESG הוא ראשי תיבות המאגדים את התחומים בהם מתמקדות השקעות אחראיות, ומונים בין היתר התייחסות לסביבה, צדק חברתי וממשל תאגידי (Environmental, Social, and Governance).

 

הערכות ESG חשובות במיוחד עבור חברות הבוחנות מיזוגים ורכישות והשקעות חדשות, וגם עבור כל חברה המכלכלת את צעדיה העתידיים.

לכן, בנוסף לכל הבדיקות האחרות שיש לבצע, לרבות בדיקות פיננסיות ובדיקות לזהות שחיתות, תהליך בדיקת נאותות מקיף חייב לכלול בחינה מדוקדקת של סוגיות ESG השונות. בהתחשב בעובדה שממשלות ברחבי העולם החלו להטיל דרישות רגולטוריות חדשות על מנת לקדם פעולות לשפר את המצב בכל הקשור לגורמי הסיכון הרבים בעניין זה, סוגיות ה-ESG חושפות חברות לסיכונים רגולטוריים חדשים.

 

מהם ההיבטים הנבחנים במהלך בדיקת נאותות בנושא ESG:

 

היבטים סביבתיים – לרבות בחינה של הדרך בה החברה מנהלת את השפעותיה הסביבתיות הקשורות לזיהום האוויר, פליטות גזי חממה, פסולת, מים, משאבי טבע, השימוש בקרקע, השימוש באנרגיה, השפעותיה האחרות על האקלים, השימוש במשאבים לא מתחדשים והדרך בה החברה מנהלת את שרשרת האספקה שלה.

 

היבטים חברתיים –  ניהול סיכון מוניטין הפך להיות עניין חשוב ביותר להצלחת כל חברה. בדיקת הנאותות בנושאים חברתיים כוללת בחינות של הדרך בה החברה דואגת לבריאות ולבטיחות של עובדיה ולקוחותיה, הדרך בה החברה מתייחסת לנושא זכויות האדם, לרבות עבדות מודרנית והעסקת ילדים, וכן האם החברה עוסקת במינרלי קונפליקט במישרין או באמצעות שרשרת האספקה שלה.

 

היבטי ממשל תאגידי – אלה הבדיקות הידועות, הכוללות לא רק בדיקת עמידתה של החברה בחובות הדיווח הפיננסי והתאגידי ועמידתה בתקנות בנושאיי מניעת שוחד, שחיתות והלבנת הון, אלא גם בדיקה של מדיניות החברה וביצועיה בנושאים הקשורים לגיוון והכללה, פערי שכר בין גברים לנשים, תגמולים לבכירים, אבטחת מידע, הגנת סייבר וניהול ופיקוח סיכונים.

 

יועצים משפטיים מוסמכים יכולים לסייע לחברה בניווט בין המוקשים הרגולטוריים הפוטנציאליים והסיכונים הנלווים באמצעות מתן ייעוץ מעשי לגבי איך לבצע סקירות ESG ולהשיג את מטרותיה, סיוע בבניית מבנה מיטבי לבדיקת נאותות בנושא ESG וסיוע בפיתוח מדיניות ESG ונהלים בנושא. לעיתים, סיוע זה כולל בחינות של עסקאות, גיבוש פרמטרים כדי לזהות סוגיות ESG פוטנציאליות, מתן סיוע לחברה בטיפול באירועי ESG וסיוע בעריכת דוחות רלוונטיים.

 

ESG – שאלות שיש לשאול בעת היערכות לבדיקת נאותות:

 

  1. האם נבחנה שרשרת האספקה של החברה כדי לזהות סיכוני ESG פוטנציאליים?
  2. האם החברה מקיימת הכשרת עובדים בנושא, האם היא אימצה כללים כדי להגן על חושפי שחיתות בחברה ולניהול אירועים?
  3. הכשרות עובדים – האם יש לחברה תיעוד המעיד על הכשרת עובדים, על כללים להגנת חושפי שחיתות ועל ניהול אירועים?
  4. האם הוטמעו בחברה באופן אפקטיבי תפיסות, מטרות ושיקולים בנושא ESG?
  5. בעת בחינת רכישה של עסק בינלאומי, האם נתוני חברת היעד אמינים וסבירים? שאלה זו כוללת בחינה של כל התקנות השונות המשפיעות על חברה בינלאומית וכן מידת עמידתה בהן.
  6. לאחר סגירת העסקה, האם יצליחו הרוכש וחברת היעד לשלב בקלות ובמהירות בין מודלי התפעול שלהם בנושאי סיכוני ESG וציות?
  7. בהתחשב במודעות הגוברת בעולם כיום לגבי גורמי סיכון ESG והמאמצים לטפל בהם, האם יצליח הארגון, לאחר הרכישה, לעמוד ביעדי ה-ESG ועד לתאריכי היעד שלהם? 

 

לסיכום – נראה כי תחום ה-ESG ימשיך להתפתח ויהפוך לנדבך מרכזי בהתנהלות תאגידים וכן לשיקול מהותי בעסקאות בינלאומיות. בהתאם, תאגידים מסחריים יידרשו לייחד משאבים (ובפרט, משאבים משפטיים) לנושא זה, הן בהתנהלות השוטפת והן בעסקאות.

 

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: