© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

הצהרת משתמש

המידע הכלול באתר הזה הוא בבחינת מידע כללי  וניתן לצרכים כלליים ואינו מהווה ו/או אינו צריך להתפרש כייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו ככזה. אנו מסירים בזאת כל אחריות ביחס לכל פעולה הננקטת או שאינה ננקטת על בסיס האמור באתר זה ו/או כל מידע הכלול באתר. המידע הכלול באתר זה עשוי שלא להיות עדכני ו/או מעודכן.

השימוש באתר זה אינו מהווה ו/או יוצר יחסי עורך דין – לקוח בינינו לבין כל מי שעושה שימוש באתר. כל תקשורת עימנו ללא הסכמתנו המפורשת מראש לא תפורש כיוצרת יחסי עורך דין – לקוח. אל תשלח/י מידע סודי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש מאיתנו, שכן ללא הסכמה כאמור המידע האמור לא ייחשב כסודי ו/או כמוגן בחיסיון עורך דין – לקוח.

התוכן הכלול באתר זה הוא רכוש של ברנע ג'פה לנדה. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם ו/או להפיץ תוכן כאמור ללא קבלת הסכמה בכתב מראש מאת ברנע ג'פה לנדה.

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים; אנו מסירים בזאת כל אחריות ביחס לאתרים כאמור והתוכן שלהם.