© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

אלון ענוה
עו

מגדל אלקטרה סיטי
רחוב הרכבת 58
תל אביב
6777016

תחומי עיסוק:

אלון ענוה

אלון הוא שותף במחלקת שוק ההון במשרד, ומתמחה במתן ייעוץ משפטי לחברות ציבוריות ופרטיות בכל הנוגע לגיוסי הון וחוב, הנפקות ועסקאות השקעה ומימון.

עו"ד אלון ענוה עוסק בתחום התאגידים, ניירות ערך ורגולציה פיננסית ומלווה באופן שוטף חברות ותאגידים מדווחים בתחומי הטכנולוגיה, קאנביס ותעשייה. זאת בכל ההיבטים הקשורים לדיני חברות, דיני ניירות ערך, לרבות הכנת תשקיפים ודוחות מיידים, ליווי הנפקות, הליכי מחיקה מהבורסה, גיוסי הון וייצוג מול רשות שוק הון.

 

לאלון התמחות ייחודית בכל התחום של מימון המונים. אלון מייצג רכזי הצעה וחברות פינטק אחרות בהליכי רישוי מול רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, ובסוגיות רגולטוריות שונות.

 

טרם הצטרפותו למשרד, אלון עבד במשרד עורכי דין  המתמחה בשוק ההון, רגולציה פיננסית ומשפט מסחרי.

השכלה:


המסלול האקדמי המכללה למנהל .LL.B שנת 2013

חבר בלשכת עורכי דין:


חבר לשכת עורכי הדין משנת 2014

חדשות ועדכונים - אלון ענוה:


19 בנובמבר, 2023

גיוס משקיעים לחברה פרטית וחובת פרסום תשקיף

חברות פרטיות רבות מבצעות גיוסים ופונות למשקיעים ללא שהן מכירות לעומק את החובות החלות עליהן בקשר עם דיני ניירות ערך. אחד מן הכללים המרכזיים בדיני ניירות ערך הוא האיסור להציע ניירות ערך לציבור, ללא תשקיף.

 

חוסר היכרות עם הדין והוראותיו הביא לכך שבשנים האחרונות גדל באופן עקבי מספר תיקי האכיפה שרשות ניירות ערך פתחה נגד חברות פרטיות אשר הציעו מניות למשקיעים, באופן שמהווה הצעה לציבור, וזאת ללא פרסום תשקיף.

 

במאמר זה, נסביר מהי הצעה לציבור, מיהו ציבור, מהם החריגים העיקריים להצעה לציבור וכיצד להימנע מהצורך בתשקיף.

 

הצעה לציבור – מהי ומיהו הציבור?

חוק ניירות ערך קובע כי הצעה לציבור היא פעולה המיועדת להניע ציבור לרכוש ניירות ערך, וכי לא יעשה אדם הצעה או מכירה לציבור, אלא על-פי תשקיף. בישראל, בדומה לארה"ב, "ציבור" הינו לפחות 35 אנשים (משקיעים) שלהם הוצעו ניירות ערך של החברה, בפרק זמן של 12 חודשים עוקבים.

 

במילים אחרות, ככל שחברה פרטית תבצע הצעה של מניותיה ליותר מ-35 משקיעים, בתוך פרק זמן של 12 חודשים עוקבים (כלומר, כל 36 הפניות יעשו תוך 12 ), הרי שמדובר בהצעה לציבור המחויבת בפרסום תשקיף, למעט בהתקיים חריגים שיפורטו בהמשך. יש לשים לב כי הדגש הוא על הצעה ולא בהכרח על מכירה של המניות, כך שגם אם הוצעו למשקיע פוטנציאלי מסוים מניות של החברה, והוא החליט מסיבותיו שלא לבצע את ההשקעה, הוא עדיין נמנה במניין של 35 הניצעים.

 

מתי פנייה למשקיע תהווה הצעה?

מטבע הדברים, לא כל פנייה, פגישה או שיחה עם משקיע מהווה הצעה של נייר ערך. בתי המשפט ורשות ניירות ערך נדרשו לסוגיה זו לא פעם, וקבעו, ככלל, כי פנייה למשקיע תהווה הצעה של נייר ערך רק אם הפנייה כוללת נתונים כספיים על נייר הערך או החברה. כך, למשל, חשיפת מחיר נייר הערך, שווי החברה, נתונים כספיים על אודות מחזורי מכירות, צפי תשואה וכיו"ב, יהוו הצעה של נייר ערך ו"יצבעו" את המשקיע שנחשף לנתונים אלו כניצע במניין 35 הניצעים.

 

ככל שהפרסום/הפנייה כלליים באופיים, ואינם כוללים נתונים כספיים, הדבר לא יהווה הצעה של נייר ערך והמשקיע לא ייחשב כניצע במניין הניצעים המותר.

 

הצעה לציבור – חריגים שימושיים

חוק ניירות ערך קובע מספר חריגים להצעה לציבור ולחובת פרסום תשקיף הנגזרת ממנה. על החריגים הנפוצים ביותר, נמנים, בין היתר:

  • משקיעים כשירים – משקיעים אלו אינם נחשבים ציבור ואינם נמנים במניין 35 הניצעים. מדובר במשקיעים בעלי הון נזיל רב, כגון קרנות הון סיכון, גופים מוסדיים וכיו"ב.
  • בעל שליטה, מנכ"ל או דירקטור בחברה המגייסת, לא יימנו גם כן במניין ה-35 ניצעים. בנסיבות מסוימות, משקיע זר (שאינו ישראלי) עשוי גם כן לא להיכלל במניין 35 הניצעים.
  • הצעת ניירות ערך לציבור בדרך של מימון המונים באמצעות רכז הצעה – חוק ניירות ערך מאפשר לחברה להציע מניות לציבור, ללא פרסום תשקיף, בכפוף למגבלות של תקרת גיוס החלות על החברה ותקרות השקעה החלות על המשקיע.

בנוסף לחריגים אלו, חשוב להדגיש כי משקיע שהוצעו לו מספר פעמים ניירות ערך של החברה בתקופה של 12 חודשים עוקבים, יימנה עדיין כניצע בודד (ולא כמספר ההצעות שבוצעו אליו), וכי מניין 35 הניצעים חל בנפרד על מניות ואיגרות חוב (כלומר, חברה רשאית להציע ל-35 ניצעים מניות, ול-35 ניצעים נוספים איגרות חוב).

 

כיצד להימנע מהצורך בתשקיף

תחילה, חשוב להכיר היטב את דיני ניירות ערך הרלוונטיים בעת ביצוע גיוס ממשקיעים, תוך קבלת ייעוץ משפטי לאורך כל התהליך. שנית, רצוי לנהל רשימות מסודרות העוקבות ומתעדות את כל ההצעות שביצעה החברה למשקיעים פוטנציאליים. חשוב שהמעקב יכלול את המועדים שבהם הוצעו ההצעות, מספר הניצעים, סוג נייר הערך וכיו"ב. שלישית, והחשוב מכל, יש למנות גורם אחראי מטעם החברה (לרוב איש כספים או יועץ משפטי פנימי או חיצוני)  שיהיה אחראי על הציות של החברה להוראות הדין במהלך הגיוס, ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם אם מתברר שנעשתה מסיבה כלשהי הצעה ליותר מ-35 ניצעים בתוך פרק הזמן הנקוב.

 

***

 

למשרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה ניסיון רב בהצעות לציבור, ייצוג וליווי בהליכים מול רשות ניירות ערך. לשאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד אלון ענווה, שותף במחלקת שוק ההון במשרד.

 

 

 

 

6 בספטמבר, 2023

הצלחה תקדימית של אקטיביזם מוסדי ישראלי

בתום מאבק ארוך של בעלי המניות בחברת מגוריט, בראשות קבוצת הפניקס ומור בית השקעות, שיוצגו על ידי משרדנו, דיווחה מגוריט, על הפחתה משמעותית של דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול. ההסכמות הושגו אחרי מאבק מוסדי אקטיביסטי, שכלל גם פנייה לבית המשפט ודרישה לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות. את הפניקס ומור ייצגו עורכי הדין זוהר לנדה וחגית רוס. כמו כן סייעו עדי שהם, שחר רוטשילד, אלון ענווה, צופיה שינפלד ורונית לרר.

19 בספטמבר, 2022

ברנע: ייצוג קבוצת דנאל בגיוס של 130 מיליון שח

משרדנו ליווה את קבוצת דנאל, הנסחרת בבורסה בתל אביב, בגיוס של יותר מ-130 מיליון שקל בדרך של הנפקה פרטית לקרן הגידור נוקד, הפניקס ורידינג קפיטל. את קבוצת דנאל ליוו במהלך עורכי הדין חגית רוס, אלון ענווה ורונית לרר.

לכל העדכונים מאלון ענוה >

תחומי עיסוק:
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: