© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

ליטיגציה / בוררויות בינלאומיות

הליכי בוררות בינלאומיים הם הליכים ייחודיים, אינטנסיביים ומורכבים, הכולל סדרי דין ייחודים, שיטות משפט מתחרות, מנגנוני יישוב סכסוכים חלופיים ועוד, ובמרבית המקרים, מערבים שחקנים עסקיים בינלאומיים משמעותיים.

משרדנו מתגאה בפרקטיקה ייחודית בעלת ניסיון רב בייצוג גופים בינלאומיים בתחומי התשתיות והאנרגיה, כמו גם בסכסוכים מסחריים הנוגעים לעסקאות, הסכמי סוכנות, סכסוכי בעלי מניות ועוד, וזאת בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני דולרים.

 

אנו מעורבים באופן תדיר באכיפת פסקי בוררות זרים בהתאם לאמנת ניו יורק ובהגשת בקשות לביטולם, כמו גם בהגשת בקשות לעיכוב הליכי משפט בשל תניית בוררות, הגשת בקשות לסעדים זמניים לצד ניהול הליכי הבוררות, לרבות ביחס למימוש ערבויות בנקאיות, מתן ייעוץ בדבר אופן ניסוח תניות בוררות באופן אשר מונע פגיעה עתידית בזכויות מהותיות, ועוד.

 

בין היתר, למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי בוררות בפני בית הדין של לשכת המסחר הבינלאומית (ה-ICC), המרכז הבינלאומי להסדר סכסוכי השקעות (ICSID), בית הדין לבוררות בינלאומית בלונדון (LCIA), בהתאם לכללי ה-UNCITRAL ועוד.

 

כך, ובין היתר, משרדנו מייצג חברה יזמית בינלאומית בהליכי בוררות בהיקף של מאות מיליוני דולרים אל מול חברה קבלנית זרה; מייצג חברת תשתיות בינלאומית בהליך בוררות מואץ בפני ה-ICC בקשר עם ביטול הסכם סוכנות; מייצג מרכז בינלאומי לטיפול בסרטן בהליכי בוררות (ICC) מול גורם מממן; מייצג חברת כרייה במספר הליכי בוררויות בנוגע לזכויות כרייה מול ה- ICSIDוהLCIA-; מייצג בהליכי בוררות במחלוקת מול מדינת ישראל שעניינה רכש גומלין בעסקאות ביטחוניות; מייצג חברות תשתיות בתחומי האנרגיה והתחבורה בהליכי בוררות אל מול מזמין הפרויקט וזכיין הפרויקט; מייצג חברה ישראלית שעוסקת בסחר ביהלומים באכיפת פסק בוררות זר שניתן לטובתה בערכאות בחו"ל ועוד.

 

חזרה לתחום ליטיגציה

חדשות ועדכונים - ליטיגציה / בוררויות בינלאומיות:


18 בפברואר, 2024

חדש: חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית

10 במאי, 2021

הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית

ליטיגציה / בוררויות בינלאומיות

הליכי בוררות בינלאומיים הם הליכים ייחודיים, אינטנסיביים ומורכבים, הכולל סדרי דין ייחודים, שיטות משפט מתחרות, מנגנוני יישוב סכסוכים חלופיים ועוד, ובמרבית המקרים, מערבים שחקנים עסקיים בינלאומיים משמעותיים.

משרדנו מתגאה בפרקטיקה ייחודית בעלת ניסיון רב בייצוג גופים בינלאומיים בתחומי התשתיות והאנרגיה, כמו גם בסכסוכים מסחריים הנוגעים לעסקאות, הסכמי סוכנות, סכסוכי בעלי מניות ועוד, וזאת בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני דולרים.

 

אנו מעורבים באופן תדיר באכיפת פסקי בוררות זרים בהתאם לאמנת ניו יורק ובהגשת בקשות לביטולם, כמו גם בהגשת בקשות לעיכוב הליכי משפט בשל תניית בוררות, הגשת בקשות לסעדים זמניים לצד ניהול הליכי הבוררות, לרבות ביחס למימוש ערבויות בנקאיות, מתן ייעוץ בדבר אופן ניסוח תניות בוררות באופן אשר מונע פגיעה עתידית בזכויות מהותיות, ועוד.

 

בין היתר, למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי בוררות בפני בית הדין של לשכת המסחר הבינלאומית (ה-ICC), המרכז הבינלאומי להסדר סכסוכי השקעות (ICSID), בית הדין לבוררות בינלאומית בלונדון (LCIA), בהתאם לכללי ה-UNCITRAL ועוד.

 

כך, ובין היתר, משרדנו מייצג חברה יזמית בינלאומית בהליכי בוררות בהיקף של מאות מיליוני דולרים אל מול חברה קבלנית זרה; מייצג חברת תשתיות בינלאומית בהליך בוררות מואץ בפני ה-ICC בקשר עם ביטול הסכם סוכנות; מייצג מרכז בינלאומי לטיפול בסרטן בהליכי בוררות (ICC) מול גורם מממן; מייצג חברת כרייה במספר הליכי בוררויות בנוגע לזכויות כרייה מול ה- ICSIDוהLCIA-; מייצג בהליכי בוררות במחלוקת מול מדינת ישראל שעניינה רכש גומלין בעסקאות ביטחוניות; מייצג חברות תשתיות בתחומי האנרגיה והתחבורה בהליכי בוררות אל מול מזמין הפרויקט וזכיין הפרויקט; מייצג חברה ישראלית שעוסקת בסחר ביהלומים באכיפת פסק בוררות זר שניתן לטובתה בערכאות בחו"ל ועוד.

 

חזרה לתחום ליטיגציה

חדשות ועדכונים:


18 בפברואר, 2024

חדש: חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית

10 במאי, 2021

הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית