© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

מגזר התיישבותי

ת. מיזוגים ורכישות, מימון חברות, תאגידים

אנו מעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים למגזר ההתיישבותי, על כל מגוון הפעילויות הקשורות בו.  

למשרד ברנע ניסיון רב בליווי ומתן ייעוץ משפטי לגופים השונים הנמנים על המגזר ההתיישבותי (קיבוצים, מושבים, ארגוני קניות וסוגי אגודות שיתופיות התיישבותיות אחרות), כמו גם עבור יזמים ומשקיעים חיצוניים בתעשיות הקיבוציות.

 

היכרותנו עם הדין החל, לרבות החלטות רשות מקרקעי ישראל והשינויים התכופים החלים בהן, מסייעת להסיר חסמים אפשריים ולעמוד בהצלחה באבני הדרך למימוש עסקאות עתידיות.

 

שירותינו המשפטיים כוללים, בין היתר, ליווי עסקאות מקרקעין, שינוי ייעוד בקרקעות חקלאיות (למסחר, תעשייה, תיירות, אנרגיה מתחדשת ותשתיות), הסדרות שימושים, הסדרת שטחי בתי עלמין, הכרה בזכויות היסטוריות במקרקעין, קרקעות להשבה, הקמה וליווי של אגודות שיתופיות, ייעוץ וליווי בהליכי מיזוגים ורכישות, שינויים ארגוניים ומבניים, הפרטות, יישוב סכסוכים וליטיגציה וכן מתן חוות דעת בנושאים מגוונים.

 

כמו כן אנו מייעצים בכל הנוגע להפיכת אגודות שיתופיות לחברות פרטיות וציבוריות, הפיכת חברות פרטיות לאגודות שיתופיות, תכנון מס וניהול משא ומתן עם ארגוני עובדים.

 

למשרד קשרים ומיומנות בעבודה מול כל הגופים הציבוריים הקשורים למגזר ההתיישבותי: רשות מקרקעי ישראל, רשם האגודות השיתופיות, משרד החקלאות, רשויות התכנון, המועצות האזוריות, התנועות המיישבות, הממונה על ההגבלים העסקיים ורגולטורים נוספים.

חדשות ועדכונים - מגזר התיישבותי:


12 ביולי, 2023

ברנע: ייצוג הפניקס משכנתאות זהב בהסכם מסגרת משמעותי לחברי קיבוצים בגיל השלישי

משרדנו ייצג את הפניקס משכנתאות זהב בחתימה על הסכם מסגרת עם קרן קמ"ע (מבית התנועה הקיבוצית). במסגרת ההסכם תעמיד קמ"ע ערבות כלפי הפניקס, בקשר להלוואת זהב הניתנות מאת הפניקס לחברי קיבוצים שגילם מעל 60 שנים למטרת הלוואת לדיור בקיבוצים. הלוואת זהב הנן הלוואות אשר ניתנות לפירעון גם לאחר אריכות ימי חייו של הלווה ואשר מובטחות בשעבוד זכויות הלווה בדירת המגורים אשר תשויך לו. את הפניקס משכנתאות זהב ייצגו ממשרדנו עורכות הדין חגית בן משה, שותפה ומנהלת מחלקת התיישבות וחני שרייר.

28 במרץ, 2023

חגית בן משה הרצתה בכנס ניהול מחלקי חשמל בקיבוצים ובחצרי מחלקים

חגית בן משה, שותפה ומנהלת מחלקת ההתיישבות במשרדנו, העבירה היום הרצאה בנושא מודלים עסקיים של מחלקי חשמל היסטוריים ומודלים להתקשרויות עם יזמים בתחום האנרגיה, בכנס ניהול מחלקי חשמל בקיבוצים ובחצרי מחלקים.

27 במרץ, 2023

משטר תאגידי באגודה שיתופית והקשר לדיני חברות

ההפרדה בין סמכויות האורגנים בחברות (פרטיות וציבוריות) שאובה מעקרון הפרדת הרשויות. דיני האגודות השיתופיות אמנם לא עוסקים במתח שבין הרשויות באגודה, אולם ניתן ליישם כללים שנוצרו והתפתחו בדיני החברות, על דרך ההיקש, אל תוך דיני האגודות השיתופיות.

מגזר התיישבותי

אנו מעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים למגזר ההתיישבותי, על כל מגוון הפעילויות הקשורות בו.  

למשרד ברנע ניסיון רב בליווי ומתן ייעוץ משפטי לגופים השונים הנמנים על המגזר ההתיישבותי (קיבוצים, מושבים, ארגוני קניות וסוגי אגודות שיתופיות התיישבותיות אחרות), כמו גם עבור יזמים ומשקיעים חיצוניים בתעשיות הקיבוציות.

 

היכרותנו עם הדין החל, לרבות החלטות רשות מקרקעי ישראל והשינויים התכופים החלים בהן, מסייעת להסיר חסמים אפשריים ולעמוד בהצלחה באבני הדרך למימוש עסקאות עתידיות.

 

שירותינו המשפטיים כוללים, בין היתר, ליווי עסקאות מקרקעין, שינוי ייעוד בקרקעות חקלאיות (למסחר, תעשייה, תיירות, אנרגיה מתחדשת ותשתיות), הסדרות שימושים, הסדרת שטחי בתי עלמין, הכרה בזכויות היסטוריות במקרקעין, קרקעות להשבה, הקמה וליווי של אגודות שיתופיות, ייעוץ וליווי בהליכי מיזוגים ורכישות, שינויים ארגוניים ומבניים, הפרטות, יישוב סכסוכים וליטיגציה וכן מתן חוות דעת בנושאים מגוונים.

 

כמו כן אנו מייעצים בכל הנוגע להפיכת אגודות שיתופיות לחברות פרטיות וציבוריות, הפיכת חברות פרטיות לאגודות שיתופיות, תכנון מס וניהול משא ומתן עם ארגוני עובדים.

 

למשרד קשרים ומיומנות בעבודה מול כל הגופים הציבוריים הקשורים למגזר ההתיישבותי: רשות מקרקעי ישראל, רשם האגודות השיתופיות, משרד החקלאות, רשויות התכנון, המועצות האזוריות, התנועות המיישבות, הממונה על ההגבלים העסקיים ורגולטורים נוספים.

ת. מיזוגים ורכישות, מימון חברות, תאגידים

חדשות ועדכונים - מגזר התיישבותי:


12 ביולי, 2023

ברנע: ייצוג הפניקס משכנתאות זהב בהסכם מסגרת משמעותי לחברי קיבוצים בגיל השלישי

משרדנו ייצג את הפניקס משכנתאות זהב בחתימה על הסכם מסגרת עם קרן קמ"ע (מבית התנועה הקיבוצית). במסגרת ההסכם תעמיד קמ"ע ערבות כלפי הפניקס, בקשר להלוואת זהב הניתנות מאת הפניקס לחברי קיבוצים שגילם מעל 60 שנים למטרת הלוואת לדיור בקיבוצים. הלוואת זהב הנן הלוואות אשר ניתנות לפירעון גם לאחר אריכות ימי חייו של הלווה ואשר מובטחות בשעבוד זכויות הלווה בדירת המגורים אשר תשויך לו. את הפניקס משכנתאות זהב ייצגו ממשרדנו עורכות הדין חגית בן משה, שותפה ומנהלת מחלקת התיישבות וחני שרייר.

28 במרץ, 2023

חגית בן משה הרצתה בכנס ניהול מחלקי חשמל בקיבוצים ובחצרי מחלקים

חגית בן משה, שותפה ומנהלת מחלקת ההתיישבות במשרדנו, העבירה היום הרצאה בנושא מודלים עסקיים של מחלקי חשמל היסטוריים ומודלים להתקשרויות עם יזמים בתחום האנרגיה, בכנס ניהול מחלקי חשמל בקיבוצים ובחצרי מחלקים.

27 במרץ, 2023

משטר תאגידי באגודה שיתופית והקשר לדיני חברות

בשונה מדיני החברות, דיני האגודות השיתופיות לא עוסקים במתח שבין הרשויות השונות באגודה השיתופית, ולכן קיים לעיתים קושי בהבנת הממשל התאגידי באגודה שיתופית ובהפרדת הרשויות בה. יחד עם זאת, ניתן ליישם כללים שנוצרו והתפתחו בדיני החברות, על דרך ההיקש, אל תוך דיני האגודות השיתופיות.

 

על פי דיני החברות, ההפרדה בין האורגנים בתאגיד הכרחית לצורך מתן עצמאות למנהלים. אלה צריכים להיות מסוגלים לנווט את התאגיד בהתאם לשיקול דעתם המקצועי העצמאי, כאשר טובת התאגיד בלבד עומדת לנגד עיניהם ולא בהכרח טובת בעליו.

 

ההפרדה בין סמכויות האורגנים בחברות (פרטיות וציבוריות) שאובה מעקרון הפרדת הרשויות. להבדיל מפקודת האגודות השיתופיות, חוק החברות  מפרט את מדרג הסמכויות בחברה וכיצד כל אורגן מפקח על האורגן שתחתיו. על-פי חוק החברות, לאסיפה הכללית ולדירקטוריון יש סמכויות שונות לגמרי. כך למשל, סעיף 57 לחוק החברות מפרט את הסמכויות של האסיפה הכללית וסעיף 92 לחוק מפרט את הסמכויות של הדירקטוריון. זאת ועוד, על פי החוק ועיקרון הפרדת הרשויות, כל אחד מבין האורגנים בחברה הוא אורגן עצמאי, שאינו נתון למרותם של האורגנים האחרים ואין מסמכותו של אורגן אחד להורות לאורגן אחר כיצד עליו להפעיל את כוחו וסמכויותיו. לא זאת בלבד אלא שדירקטוריון הממיר את שיקול דעתו העצמאי בשיקול דעתם של אחרים (למשל של בעלי המניות), מפר את חובותיו כלפי החברה וחשוף לסנקציות על פי החוק.

 

בין דיני חברות לדיני אגודות שיתופיות

 

לאחרונה, עלו מספר מקרים בהם התעוררה השאלה האם אסיפה כללית באגודה שיתופית יכולה לבטל החלטות של הוועד המנהל. בחלקם, בית המשפט לקח את "שיקול הדעת העסקי" מדיני החברות והחיל אותו על אגודות שיתופיות, כך שוועד מנהל (המקבילה באגודה לדירקטוריון בחברה) אשר קיבל החלטה שלא מתוך ניגוד עניינים – נהנה מ"חזקת התקינות" ובית המשפט לא המיר את שיקול דעתו של הוועד המנהל בשיקול דעתו של בית המשפט, לא כל שכן, בשיקול הדעת של האסיפה הכללית. כמו כן, פסיקה משמעותית של בית משפט קבעה במפורש שלא זו בלבד שהאסיפה הכללית באגודה שיתופית לא יכולה לבטל החלטה של ועד מנהל, אלא שגם הוועד עצמו לא יכול לחזור בו מהחלטות שנתקבלו בוועד כדין, כל עוד צדדים שלישיים מסתמכים על אותן החלטות.

 

לכן, נראה כי בהיעדר הוראה מפורשת בתקנון האגודה, המטילה חובה או מקנה זכות כלשהי לאסיפה הכללית של האגודה להתערב בהחלטת הוועד המנהל, האסיפה הכללית של האגודה לא יכולה להתערב בהחלטת ועד מנהל שהתקבלה בסמכות וכדין, כל עוד לא מדובר בהחלטה שהתקבלה בחוסר תום לב או בחוסר סבירות.

 

***

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה הקשורה בדיני האגודות השיתופיות.

 

עו"ד אילן בלומנפלד הוא שותף במחלקה המסחרית בברנע ג'פה לנדה.

 

 

 

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: