© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

רגולציה / אחריות תאגידית ו-ESG

חשיבות תחום האחריות התאגידית ו- ESG בעולם העסקי ממשיכה לגדול והינה בעלת השלכות ממשיות ומיידיות על תאגידים.

חברות נדרשות להכיר בעקרונות האחריות התאגידית בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי, שכן, בחלק ממגזרי הפעילות העסקית, העקרונות הפכו לרגולציה מחייבת ולכללי התנהגות שתאגידים נדרשים לאמץ.

 

כדי לעמוד באותם עקרונות, יש צורך בהבנה עמוקה ברגולציות השונות, בניהול משברים, במוכנות להטמעת שינויים מבניים וביכולת לנווט בין מטרות עסקיות שונות, ולעתים סותרות.

 

התפתחות התחום כוללת את המחויבות ההולכת וגדלה ל-ESG, הבאה לידי ביטוי בהתחייבות להתנהלות שקופה, לצמצום טביעת האצבע האקולוגית של הפעילות העסקית, לשוויון מגדרי ולערכים נוספים. המחויבות הזו מגיעה הן מלחץ מ"למטה" (משקיעים, לקוחות, עובדים ועוד), הן מרגולציה וחקיקה והן מההכרה ששמירה על ערכים אלה תורמת, בסופו של דבר, גם לשורה התחתונה הכלכלית.

כתוצאה מכך, ה-ESG הפך לתו תקן להשקעות מסוגים שונים, ולאינדיקציה עבור משקיעים לכדאיות ולערכיות של ההשקעה בחברה.

 

אנו מספקים ללקוחות ליווי שוטף הכולל ניתוח פעולות התאגיד וממשקיו עם רגולציות ESG מקומיות ובינלאומיות, איתור יועצים ופתרונות לסוגיות עסקיות הנובעות ממחויבויות אלה ודיווח על המדיניות לעובדים, דירקטוריון, משקיעים ורשויות. כמו כן, אנו מלווים את הלקוחות בבדיקת היבטי ESG בהתקשרויות חוזיות כאלה ואחרות – עם ספקים, מפיצים, סוכנים ובעסקאות מיזוג, רכישה והשקעה. בנוסף, אנו מייעצים בבניית והטמעת תכניות ציות רלוונטיות (בין היתר, מדיניות גיוס, שילוב והכלה, אנרגיה ועוד).

 

לצד ההיבטים התאגידיים-מסחריים, אנו מתמחים בליווי תאגידים בהליכי חקירות – פנימיות וחיצוניות – הקשורות בהפרות של רגולציות בתחום (אל מול המשרד לאיכות הסביבה ורשויות אחרות), ובבניית תכניות אכיפה הנובעות מחקירות אלה.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - רגולציה / אחריות תאגידית ו-ESG:


6 ביולי, 2023

כנס: ESG – מה הסיפור?

24 באפריל, 2023

הבורסה משיקה לראשונה שאלון ESG

18 באפריל, 2023

סיווגן של פליטות גזי חממה: מכלול 1, 2, ו-3

רגולציה / אחריות תאגידית ו-ESG

חשיבות תחום האחריות התאגידית ו- ESG בעולם העסקי ממשיכה לגדול והינה בעלת השלכות ממשיות ומיידיות על תאגידים.

חברות נדרשות להכיר בעקרונות האחריות התאגידית בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי, שכן, בחלק ממגזרי הפעילות העסקית, העקרונות הפכו לרגולציה מחייבת ולכללי התנהגות שתאגידים נדרשים לאמץ.

 

כדי לעמוד באותם עקרונות, יש צורך בהבנה עמוקה ברגולציות השונות, בניהול משברים, במוכנות להטמעת שינויים מבניים וביכולת לנווט בין מטרות עסקיות שונות, ולעתים סותרות.

 

התפתחות התחום כוללת את המחויבות ההולכת וגדלה ל-ESG, הבאה לידי ביטוי בהתחייבות להתנהלות שקופה, לצמצום טביעת האצבע האקולוגית של הפעילות העסקית, לשוויון מגדרי ולערכים נוספים. המחויבות הזו מגיעה הן מלחץ מ"למטה" (משקיעים, לקוחות, עובדים ועוד), הן מרגולציה וחקיקה והן מההכרה ששמירה על ערכים אלה תורמת, בסופו של דבר, גם לשורה התחתונה הכלכלית.

כתוצאה מכך, ה-ESG הפך לתו תקן להשקעות מסוגים שונים, ולאינדיקציה עבור משקיעים לכדאיות ולערכיות של ההשקעה בחברה.

 

אנו מספקים ללקוחות ליווי שוטף הכולל ניתוח פעולות התאגיד וממשקיו עם רגולציות ESG מקומיות ובינלאומיות, איתור יועצים ופתרונות לסוגיות עסקיות הנובעות ממחויבויות אלה ודיווח על המדיניות לעובדים, דירקטוריון, משקיעים ורשויות. כמו כן, אנו מלווים את הלקוחות בבדיקת היבטי ESG בהתקשרויות חוזיות כאלה ואחרות – עם ספקים, מפיצים, סוכנים ובעסקאות מיזוג, רכישה והשקעה. בנוסף, אנו מייעצים בבניית והטמעת תכניות ציות רלוונטיות (בין היתר, מדיניות גיוס, שילוב והכלה, אנרגיה ועוד).

 

לצד ההיבטים התאגידיים-מסחריים, אנו מתמחים בליווי תאגידים בהליכי חקירות – פנימיות וחיצוניות – הקשורות בהפרות של רגולציות בתחום (אל מול המשרד לאיכות הסביבה ורשויות אחרות), ובבניית תכניות אכיפה הנובעות מחקירות אלה.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים:


6 ביולי, 2023

כנס: ESG – מה הסיפור?

24 באפריל, 2023

הבורסה משיקה לראשונה שאלון ESG

18 באפריל, 2023

סיווגן של פליטות גזי חממה: מכלול 1, 2, ו-3