© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

שוק הון

השחקנים הפועלים היום בשווקי ההון המודרניים נדרשים להתמודד עם תחום דינמי בעל קצב התפתחות מהיר ולאזן בין ניהול ההשקעות והסיכונים, ההתפתחויות הטכנולוגיות והרגולציה המוגברת והמשתנה.

משרדנו מציע מענה מקיף לחברות ציבוריות, חברות דואליות, חתמים, דירקטוריונים ונושאי משרה בכלל היבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וכללי ממשל תאגידי.

 

ניסיוננו העשיר כולל הנפקות ראשוניות של חברות(IPO), ליווי שוטף של חברות ציבוריות בכל פעילותן הבורסאית לרבות דיווחים שוטפים, עסקאות בעלי שליטה, מיזוגים ורכישות, הנפקות הון וחוב פרטיות, הקצאות פרטיות, מדיניות תגמול בכירים ונושאי משרה ותוכניות אכיפה. כמו כן, למשרדנו מוניטין ייחודי במתן ייעוץ בסוגיות של מאבקי שליטה בחברות נסחרות בארץ ובחו"ל.

 

הודות לניסיון המוכח שלנו בזירה הבינלאומית, אנו מייצגים גם חברות ישראליות אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסות זרות, בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, וכן משקיעים זרים הפועלים בישראל.

 

למשרדנו ניסיון ייחודי בליווי תאגידים בפני גופי האכיפה השונים, בקשר עם חקירות ובירורים מנהליים מול רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון ובסוגיות ההסדרה השונות מול הרגולטורים ובקשר להשלכות הרגולציה השונות.  בין לקוחותינו בתי השקעות, קופות גמל וקרנות נאמנות,  קרנות גידור, יועצי ומשווקי השקעות ומנהלי תיקים הפועלים או המבקשים לפעול בישראל.

 

 

 

חדשות ועדכונים - שוק הון:


8 במאי, 2024

אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים

10 באפריל, 2024

ברנע: וובינר בנושא חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או שירותים פיננסיים מוסדרים

2 באפריל, 2024

ברנע: אירוח כנס קשרי משקיעים ועתיד המסחר בשוק ההון

שוק הון

השחקנים הפועלים היום בשווקי ההון המודרניים נדרשים להתמודד עם תחום דינמי בעל קצב התפתחות מהיר ולאזן בין ניהול ההשקעות והסיכונים, ההתפתחויות הטכנולוגיות והרגולציה המוגברת והמשתנה.

משרדנו מציע מענה מקיף לחברות ציבוריות, חברות דואליות, חתמים, דירקטוריונים ונושאי משרה בכלל היבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וכללי ממשל תאגידי.

 

ניסיוננו העשיר כולל הנפקות ראשוניות של חברות(IPO), ליווי שוטף של חברות ציבוריות בכל פעילותן הבורסאית לרבות דיווחים שוטפים, עסקאות בעלי שליטה, מיזוגים ורכישות, הנפקות הון וחוב פרטיות, הקצאות פרטיות, מדיניות תגמול בכירים ונושאי משרה ותוכניות אכיפה. כמו כן, למשרדנו מוניטין ייחודי במתן ייעוץ בסוגיות של מאבקי שליטה בחברות נסחרות בארץ ובחו"ל.

 

הודות לניסיון המוכח שלנו בזירה הבינלאומית, אנו מייצגים גם חברות ישראליות אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסות זרות, בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, וכן משקיעים זרים הפועלים בישראל.

 

למשרדנו ניסיון ייחודי בליווי תאגידים בפני גופי האכיפה השונים, בקשר עם חקירות ובירורים מנהליים מול רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון ובסוגיות ההסדרה השונות מול הרגולטורים ובקשר להשלכות הרגולציה השונות.  בין לקוחותינו בתי השקעות, קופות גמל וקרנות נאמנות,  קרנות גידור, יועצי ומשווקי השקעות ומנהלי תיקים הפועלים או המבקשים לפעול בישראל.

 

 

 

ת. פינטק, צווארון לבן, רגולציה, שוק הון

ת. חברות ציבוריות, מימון חברות, שוק הון

חדשות ועדכונים:


8 במאי, 2024

אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים

10 באפריל, 2024

ברנע: וובינר בנושא חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או שירותים פיננסיים מוסדרים

2 באפריל, 2024

ברנע: אירוח כנס קשרי משקיעים ועתיד המסחר בשוק ההון