© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

שוק הון / חברות ציבוריות

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי בכל תחומי שוק ההון ובכלל זה במענה על כל הצרכים השוטפים של חברות ציבוריות.

אנו מעמידים ייעוץ משפטי במגוון היבטים, לרבות ליווי שוטף של עבודת הדירקטוריון וועדותיו, דיווחים שוטפים ודיווחים מיידים, מזכירות חברה, גיוסי הון וחוב (ציבוריים ופרטיים), ייצוג מול גופים רגולטוריים בארץ ובחו"ל, הכנת תכניות תגמול ואופציות לבכירים, תכניות אכיפה פנימית, הצעות רכש ומתן מענה משפטי מקיף לכלל צורכי התאגיד בנושאים משיקים לתחום המסחרי, כגון: דיני עבודה, ליטיגציה, מיסוי ונדל"ן

 

נוסף על אלה, עורכי הדין במחלקה מתמחים במתן ייעוץ בכל סוגיות דיני החברות וניירות הערך הנוגעות להיבטי ממשל תאגידי, ובכלל זה החובות החוקיות של דירקטורים, נושאי משרה, בעלי מניות ומחזיקי עניין (stakeholders) השונים בחברות ציבוריות, בחברות אגרות חוב, בשותפויות נסחרות ובקרנות השקעה וכן, במאבקי שליטה בחברות ציבוריות.

 

הידע הנרחב שצברנו בליווי חברות ציבוריות, לצד המומחיות הייחודית שרכשנו בתחומי הרגולציה הפיננסית בארץ ובחו"ל, כמו גם הניסיון הייחודי בייצוג בהליכי אכיפה מנהליים ופליליים אל מול רשות ניירות ערך, מאפשרים לצוות המחלקה להעניק ללקוחותינו מעטפת מקצועית משפטית מלאה ולעמוד לרשות לקוחותינו גם בסוגיות מורכבות הדורשות התייחסות מיידית.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים - שוק הון / חברות ציבוריות:


17 ביוני, 2020

התאמות לגילויים הנדרשים בדוחות לאור נגיף הקורונה

לפני מספר שבועות פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020. זאת לאור ההשלכות הכלכליות המשמעותיות שהביא עמו נגיף הקורונה, ומתוך הבנה כי השלכות אלו לא פסחו על פלח רחב של תאגידים מדווחים בשוק ההון, הפועלים בענפים עסקיים שונים.  

4 בספטמבר, 2018

אקטיביזם של בעלי מניות – מקרי בוחן בישראל

משרדנו יחד עם ארגון היועצים המשפטיים ארח היום סמינר בנושא אקטיביזם של בעלי מניות.  מיקי ברנע בחן כיצד באה לידי ביטוי פעילות אקטיביסטית בחברות ישראליות. במסגרת הסמינר הציגו גם אלחנן מעוז, מייסד קרן אוורסט וסטיב ולוסקי ממשרד Olshan Frome Wolosky LLP.

20 בנובמבר, 2017

תקדים בעניין תביעות ייצוגיות בישראל נגד חברות דואליות

בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה סולקה על הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ ונושאי משרה בחברה, בשל הנימוק שלעניין האחריות, חל על החברה הדין האמריקאי, בשל היותה רשומה למסחר גם בארה"ב.

שוק הון / חברות ציבוריות

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי בכל תחומי שוק ההון ובכלל זה במענה על כל הצרכים השוטפים של חברות ציבוריות.

אנו מעמידים ייעוץ משפטי במגוון היבטים, לרבות ליווי שוטף של עבודת הדירקטוריון וועדותיו, דיווחים שוטפים ודיווחים מיידים, מזכירות חברה, גיוסי הון וחוב (ציבוריים ופרטיים), ייצוג מול גופים רגולטוריים בארץ ובחו"ל, הכנת תכניות תגמול ואופציות לבכירים, תכניות אכיפה פנימית, הצעות רכש ומתן מענה משפטי מקיף לכלל צורכי התאגיד בנושאים משיקים לתחום המסחרי, כגון: דיני עבודה, ליטיגציה, מיסוי ונדל"ן

 

נוסף על אלה, עורכי הדין במחלקה מתמחים במתן ייעוץ בכל סוגיות דיני החברות וניירות הערך הנוגעות להיבטי ממשל תאגידי, ובכלל זה החובות החוקיות של דירקטורים, נושאי משרה, בעלי מניות ומחזיקי עניין (stakeholders) השונים בחברות ציבוריות, בחברות אגרות חוב, בשותפויות נסחרות ובקרנות השקעה וכן, במאבקי שליטה בחברות ציבוריות.

 

הידע הנרחב שצברנו בליווי חברות ציבוריות, לצד המומחיות הייחודית שרכשנו בתחומי הרגולציה הפיננסית בארץ ובחו"ל, כמו גם הניסיון הייחודי בייצוג בהליכי אכיפה מנהליים ופליליים אל מול רשות ניירות ערך, מאפשרים לצוות המחלקה להעניק ללקוחותינו מעטפת מקצועית משפטית מלאה ולעמוד לרשות לקוחותינו גם בסוגיות מורכבות הדורשות התייחסות מיידית.

 

חזרה לתחום שוק ההון

ת. בנקאות ומימון, פינטק, רגולציה, שוק הון

חדשות ועדכונים - שוק הון:


17 ביוני, 2020

התאמות לגילויים הנדרשים בדוחות לאור נגיף הקורונה

לפני מספר שבועות פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020. זאת לאור ההשלכות הכלכליות המשמעותיות שהביא עמו נגיף הקורונה, ומתוך הבנה כי השלכות אלו לא פסחו על פלח רחב של תאגידים מדווחים בשוק ההון, הפועלים בענפים עסקיים שונים.  

4 בספטמבר, 2018

אקטיביזם של בעלי מניות – מקרי בוחן בישראל

משרדנו יחד עם ארגון היועצים המשפטיים ארח היום סמינר בנושא אקטיביזם של בעלי מניות.  מיקי ברנע בחן כיצד באה לידי ביטוי פעילות אקטיביסטית בחברות ישראליות. במסגרת הסמינר הציגו גם אלחנן מעוז, מייסד קרן אוורסט וסטיב ולוסקי ממשרד Olshan Frome Wolosky LLP.

20 בנובמבר, 2017

תקדים בעניין תביעות ייצוגיות בישראל נגד חברות דואליות

בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה סולקה על הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ ונושאי משרה בחברה, בשל הנימוק שלעניין האחריות, חל על החברה הדין האמריקאי, בשל היותה רשומה למסחר גם בארה"ב.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: