© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

שוק הון / חברות ציבוריות

למשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי מקיף בהיבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וממשל תאגידי לתאגידים מדווחים, לדירקטוריונים ולוועדותיהם השונות.

 

בין לקוחות המשרד ניתן למנות חברות מהמובילות בתחומן בישראל, הנסחרות, בין היתר, במדד תל אביב 35, חברות דואליות, בעלי מניות ומחזיקי עניין, בתי השקעות וחברות ביטוח, נושאי משרה, שחקנים שונים משוק ההון וחברות חיתום והפצה.

למשרדנו התמחות ניסיון מעמיק בליווי הנפקות שונות, הן של חברות המציעות לראשונה את ניירות הערך שלהן לציבור (IPO) והן בהנפקות, ציבוריות ופרטיות, של תאגידים מדווחים (מניות, אגרות חוב, ניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה וכדומה).

 

לחברי הצוות היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והגלובלי, וניסיון עשיר בעבודה מול רגולטורים בשוק ההון (רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, בנק ישראל ועוד), מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ומול גורמים הפעילים בשוק ההון בארץ ובחו"ל. כל אלה מאפשרים למשרדנו להעניק שירות מותאם אישית ללקוחותיו.

 

משרדנו מלווה כדרך קבע את לקוחותיו ומעניק להם ייעוץ משפטי  בסוגיות של דיני החברות ודיני ניירות הערך הנוגעות לחובות גילוי ודיווח, היבטי ממשל תאגידי, עסקאות בעלי עניין, הסדרי תיחום פעילות, עסקאות מיזוג ורכישה, , פניות מקדמיות (פרה- רולינג), בקשות לקבלת מכתב (No Action) בקשות לפטור מכח חוק ניירות ערך, מדיניות תגמול, הכנת תוכניות ציות ואכיפה ועוד .

 

בנוסף, משרדנו מלווה בעלי מניות, דירקטוריונים והנהלות במאבקי שליטה בחברות ציבוריות, לרבות ליווי הצעות רכש וכן ליווי משפטי לוועדות דירקטוריון השונות, ובכלל זה וועדות בלתי תלויות.

 

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי חברות ציבוריות, בעלי מניות שונים ונושאי משרה בתביעות וסכסוכים שונים, לרבות תביעות ייצוגיות ונגזרות, הנוגעים, בין היתר, לדיני החברות ודיני ניירות הערך.  

 

משרדנו מדורג בתחום שוק ההון על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים ומקומיים.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים - שוק הון / חברות ציבוריות:


26 ביוני, 2024

עסקה: סולרום מתמזגת לחברה הבורסאית 3DM

9 בינואר, 2024

מגדלי הים התיכון וכלל ביטוח ופיננסים חתמו על הסכם להקמת מיזם משותף לאיתור הזדמנויות להקמת פרויקטים של דיור מוגן או רכישת בתי דיור מוגן קיימים בישראל

3 באוקטובר, 2023

רשות התחרות: כתב אישום ראשון בקשר לדו"ח כספי של חברה ציבורית

שוק הון / חברות ציבוריות

למשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי מקיף בהיבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וממשל תאגידי לתאגידים מדווחים, לדירקטוריונים ולוועדותיהם השונות.

 

בין לקוחות המשרד ניתן למנות חברות מהמובילות בתחומן בישראל, הנסחרות, בין היתר, במדד תל אביב 35, חברות דואליות, בעלי מניות ומחזיקי עניין, בתי השקעות וחברות ביטוח, נושאי משרה, שחקנים שונים משוק ההון וחברות חיתום והפצה.

למשרדנו התמחות ניסיון מעמיק בליווי הנפקות שונות, הן של חברות המציעות לראשונה את ניירות הערך שלהן לציבור (IPO) והן בהנפקות, ציבוריות ופרטיות, של תאגידים מדווחים (מניות, אגרות חוב, ניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה וכדומה).

 

לחברי הצוות היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והגלובלי, וניסיון עשיר בעבודה מול רגולטורים בשוק ההון (רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, בנק ישראל ועוד), מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ומול גורמים הפעילים בשוק ההון בארץ ובחו"ל. כל אלה מאפשרים למשרדנו להעניק שירות מותאם אישית ללקוחותיו.

 

משרדנו מלווה כדרך קבע את לקוחותיו ומעניק להם ייעוץ משפטי  בסוגיות של דיני החברות ודיני ניירות הערך הנוגעות לחובות גילוי ודיווח, היבטי ממשל תאגידי, עסקאות בעלי עניין, הסדרי תיחום פעילות, עסקאות מיזוג ורכישה, , פניות מקדמיות (פרה- רולינג), בקשות לקבלת מכתב (No Action) בקשות לפטור מכח חוק ניירות ערך, מדיניות תגמול, הכנת תוכניות ציות ואכיפה ועוד .

 

בנוסף, משרדנו מלווה בעלי מניות, דירקטוריונים והנהלות במאבקי שליטה בחברות ציבוריות, לרבות ליווי הצעות רכש וכן ליווי משפטי לוועדות דירקטוריון השונות, ובכלל זה וועדות בלתי תלויות.

 

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי חברות ציבוריות, בעלי מניות שונים ונושאי משרה בתביעות וסכסוכים שונים, לרבות תביעות ייצוגיות ונגזרות, הנוגעים, בין היתר, לדיני החברות ודיני ניירות הערך.  

 

משרדנו מדורג בתחום שוק ההון על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים ומקומיים.

 

חזרה לתחום שוק ההון

ת. פינטק, צווארון לבן, רגולציה, שוק הון

ת. חברות ציבוריות, מימון חברות, שוק הון

ת. חברות ציבוריות, מימון חברות

חדשות ועדכונים:


26 ביוני, 2024

עסקה: סולרום מתמזגת לחברה הבורסאית 3DM

9 בינואר, 2024

מגדלי הים התיכון וכלל ביטוח ופיננסים חתמו על הסכם להקמת מיזם משותף לאיתור הזדמנויות להקמת פרויקטים של דיור מוגן או רכישת בתי דיור מוגן קיימים בישראל

3 באוקטובר, 2023

רשות התחרות: כתב אישום ראשון בקשר לדו"ח כספי של חברה ציבורית