© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

הסדרי ברירת מחדל בקרנות – מה שלא כתוב בהסכם

קרנות: הסכמים דיספוזיטיביים

קרנות השקעה ישראליות מאוגדות כשותפויות מוגבלות על פי פקודת השותפויות. המשקיעים הינם "שותפים מוגבלים" ומנהל הקרן (או תאגיד אחר מטעמו) הינו "השותף הכללי" של שותפויות מוגבלות אלה.

 

המסמך המכונן שותפות מוגבלת הינו הסכם השותפות. הסכם זה קובע את התנאים המשפטיים והמסחריים של השותפות המוגבלת.  

 

אולם, משקיעים ומנהלי קרנות רבים אינם מודעים לכך שקריאה פשוטה של הסכם השותפות הרלוונטית אינה מספיקה כדי לקבל את מלוא התמונה אודות התנאים המשפטיים החלים על השותפות המוגבלת הספציפית שלהם.

 

הסדרים דיספוזיטיביים

 

פקודת השותפויות קובעת מספר הסדרים בקשר למערכת היחסים שבין השותף המוגבל לבין השותף הכללי. בין היתר היא כוללת הסדרים המכונים הסדרים "דיספוזיטיביים". הסדרים אלה מהווים הסדרי ברירת מחדל החלים אם לא הוסכם אחרת בהסכמים בין הצדדים. זאת, בניגוד להסדרים בחוקים שונים שהינם "קוגנטיים", אשר עליהם לא ניתן להתנות גם אם שני הצדדים מעוניינים בכך.

 

סעיף 63 (ד) לפקודת השותפויות חשוב מאוד בהקשר זה שכן סעיף זה מכיל מספר הסדרים דיספוזיטיביים, חשוב להכיר את תכולת הרשימה, מכיוון שכאמור, ככל ולא ייקבע בהסכם השותפות המוגבלת הסדר אחר, הוראות אלה יחולו על הצדדים "כאילו" נכללו במפורש בהסכם השותפות המוגבלת.

 

חמשת ההסדרים

  1. ההסדר הראשון הוא היעדר זכות הווטו של השותפים המוגבלים ביחס לצירוף שותף מוגבל נוסף. משמעות הדבר היא שככל ואתם שותפים מוגבלים בקרן, בהיעדר הוראה נוגדת בהסכם, השותף הכללי רשאי לצרף לקרן שותפים מוגבלים נוספים אף אם הם אינם לרוחכם, ואין לכם הזכות להתנגד לכך.
  2. ההסדר השני הוא אי יכולתו של השותף המוגבל לפרק את השותפות במסירת הודעה על כך. משמעות ההסדר היא, שבניגוד למצב שבו שותף רשאי לסגת משותפות בדרך של פירוקה על ידי מסירת הודעה על כך, בהיעדר הוראה נוגדת בהסכם השותפות, שותף מוגבל, אינו רשאי לפרק את השותפות.
  3. ההסדר השלישי מבטיח את יכולתו של השותף המוגבל להעביר את חלקו בשותפות לצד אחר (מה שנקרא בשפה משפטית "המחאה"), באופן שיזכה את אותו צד באותן הזכויות שהיו לשותף המוגבל המקורי. כלומר, נניח שאתם שותף מוגבל בשותפות והנכם מעוניינים להעביר לאחר את זכויותיכם בשותפות והסכם השותפות לא מתייחס לנושא זה – הנכם רשאים לעשות כן.
  4. ההסדר הרביעי הוא ששעבוד חלקו של שותף מוגבל בשל חובותיו הפרטיים לא מהווה עילה מוצדקת לפירוק השותפות, גם כאן, ככל ואתם שותפים בשותפות מוגבלת ומעוניינים בהסדר אחר, עליכם לציין זאת בהסכם במפורש.
  5. ההסדר החמישי והאחרון עוסק ברוב הדרוש להכרעה במצב שבו בשותפות יש יותר משותף כללי אחד. הפקודה קובעת הסדר לפיו, אילולא הוסכם אחרת, חילוקי הדעות יוכרעו ברוב דעות של השותפים הכלליים. כמובן, ככל שאתם מעוניינים בהסדר אחר, עליכם לקבוע זאת בהסכם. בשל הוראות שונות בפקודת השותפויות ותקדימים שהתקבעו בפסיקה, לא מספיק לקרוא את הסכם השותפות המוגבלת הרלוונטית. הסכם זה לא משקף את מלוא התנאים המשפטיים של השותפות המוגבלת, ויש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בשותפויות.

 

***

 

צוות קרנות השקעה בברנע ג'פה לנדה עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא.

 

עו"ד רועי אנגל מוביל את תחום הקרנות במשרד.

 

יעקב וילנסקי הוא עורך דין בתחום הקרנות.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: