© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

פעילות עסקית בעמותה – מתי מותר ובאילו תנאים?

NPO

רבים סבורים כי קיום פעילות עסקית בעמותה (כזו המיועדת להשיא לעמותה רווחים), אסורה באופן מוחלט. אחת הסיבות לכך היא לשון סעיף 1 לחוק העמותות. הסעיף קובע כי "שני בני אדם או יותר החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מוכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד עמותה…".

אולם, מקריאת הסעיף הנ"ל ניתן להיווכח כי פעילות המשיאה רווחים לעמותה אינה אסורה בהכרח. מה שחשוב הוא לוודא שהפעילות לא מהווה חלק ממטרותיה העיקריות של העמותה – וכמובן, כל עוד אותה פעילות אינה משיאה רווחים לחברי העמותה (להבדיל מהעמותה עצמה).

בנוסף, רשם העמותות, במסגרת ההנחיות שמפרסם מעת לעת, מתיר באופן מפורש לקיים פעילות עסקית בעמותה. הוא אף רואה בכך מגמה רצויה – וזאת לאור מקרים בהם עולה צורך בגיוס משאבים עצמאיים, שיהוו ערוץ הכנסה קבוע (לצד התמיכה והתרומות שמקבלת העמותה מגורמים שונים).

 

משנה זהירות

 

 

על-פי אותן הנחיות, עמותה רשאית לקיים פעילות עסקית, אך תוך נקיטת משנה זהירות והקפדה על מספר תנאים:

  • הפעילות העסקית אינה מסכנת את העמותה.
  • הפעילות לא מהווה את עיקר פעילותה.
  • האיסור על חלוקת רווחים לחברי העמותה נשמר והפעילות לא עוקפת אותו.

אותה פעילות עסקית יכולה להתבצע במגוון דרכים, כמו למשל השכרת משרדים שהעמותה אינה משתמשת בהם, או מתן זכות שימוש במבנה של העמותה לצדדים שלישיים כנגד תשלום (בשעות בהן העמותה אינה עושה שימוש במבנה).

במסגרת אותן הנחיות, נקבעו תנאים פרטניים שעל העמותה לקיים בבואה להתחיל בפעילות העסקית (וכן בהמשך, במהלך קיום הפעילות העסקית).

 

עיקרי ההנחיות

 

  • הפעילות העסקית תנוהל באופן יעיל שימקסם את הרווחים הנובעים ממנה.

  • תתבצע הקפדה על הפרדה, הן מבחינה חשבונאית והן מבחינת אופי הפעילות, בין מטרות העמותה הרשומות לבין הפעילות העסקית. ההפרדה תיעשה באופן המאפשר מעקב, פיקוח וניטור של הפעילות באופן שקוף וברור.

  • ההחלטה על קיום הפעילות העסקית תתקבל לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע רלוונטיים (עורכי דין, שמאים, יועצים כלכליים ורואי חשבון).
  • ההחלטה תאושר במסלול "מחמיר" ויסודי בעמותה.

  • במסגרת מכלול השיקולים בנוגע לאישור קיום הפעילות העסקית, ייבחנו גם היבטים ביחס לרמת הסיכון והכדאיות של הפעילות העסקית. עוד ייבחנו הזיקה בין הפעילות העסקית לפעילות השוטפת של העמותה, ניצול מיטבי של הנכסים, קיומם של כלים מקצועיים נאותים ועוד.

 

לעמותה עומדת גם האפשרות להקים תאגיד ייעודי אשר באמצעותו תתבצע הפעילות העסקית. לעניין זה, על העמותה לשקול מהי המסגרת הרלוונטית לביצוע הפעילות העסקית בהתאם לנסיבותיה הקונקרטיות (לדוגמא: היקף הפעילות הצפוי, השלכות המס, יצירת הפרדה בין נכסי העמותה לבין אותה פעילות ועוד).

כמובן שלצד ההנחיות הפרטניות החלות ביחס לפעילות עסקית הנ"ל, יש לוודא עמידה בהוראות הדין הנוספות החלות על עמותות ובכלל.

 

***

 

בכל שאלה נוספת בנושא ייעוץ משפטי לעמותות, משרד עורכי דין ברנע  עומד לשרותכם. 

תגיות: מלכ"רים | עמותות
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: