© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

רון שוחטוביץ חדשות ועדכונים / 

27 באפריל, 2021
חברות ציבוריות ללא בעל שליטה: תיקון לחוק החברות
משרד המשפטים פרסם בשבועות האחרונים תזכיר תיקון חוק החברות בנושא של ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה. בעבר, לרובן המכריע של החברות הציבוריות הנסחרות בתל-אביב היה בעל שליטה מובהק – יחיד או קבוצה המחזיק בלמעלה מ-50% מזכויות ההצבעה בחברה. קיומם של בעלי שליטה מובהקים היה ממאפייניו המיוחדים של שוק ההון הישראלי.
26 בינואר, 2021
בית המשפט הכלכלי מחזיר את הוודאות למבחן הרווח בחלוקת דיבידנד
בית המשפט הכלכלי בתל-אביב, החזיר את הוודאות לדירקטורים בנוגע למבחן הרווח בחלוקת דיבידנד. בית המשפט קבע כי מבחן הרווח הינו מבחן טכני הצופה פני עבר, אלא אם ידוע לדירקטורים על קיומו של אירוע מהותי שיש בו כדי לשנות את מצבה של החברה.
3 בינואר, 2021
הקלה בדרישות הביטוח למנהלי תיקים ויועצי השקעות
לפני מספר ימים הודיעה רשות ניירות ערך כי באופן זמני, היא לא תיזום או תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה כנגד תאגידים בעלי רישיון לניהול תיקים, ייעוץ או שיווק השקעות אשר לא יקיימו את דרישות ביטוח אחריות מקצועית. הודעה זו באה לאור התייקרות ביטוח האחריות המקצועית בשנים האחרונות, אשר מקשה על בעלי רישיון לניהול תיקים, ייעוץ או שיווק השקעות, המחויבים כחלק מתנאי הרישיון, להחזיק בביטוח. 
24 בנובמבר, 2020
הסדרת פעילות ברוקר-דילר
בניגוד למרבית פעילות התיווך הפיננסי בישראל, תחום הברוקר דילר בישראל פעל עד כה בצורה לא מפוקחת וללא רגולציה ייעודית. לאור כך, פרסמה רשות ניירות ערך תזכיר חוק שמטרתו להסדיר את תחום הברוקר דילר בישראל.
18 בנובמבר, 2020
מוצרי השקעה חדשים: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור
במטרה להרחיב את אלטרנטיבות ההשקעה של הציבור פרסמה בחודש פברואר 2020 רשות ניירות ערך טיוטה ראשונה להערות הציבור של מפרט מאפייני ליבה של שני מוצרים פיננסיים חדשים – קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור ואגד קרנות גידור.
9 בנובמבר, 2020
פלטפורמות למימון המונים - רגולציה חדשה באירופה
הפרלמנט האירופי אימץ לאחרונה רגולציה חדשה להסדרת פעילותן של פלטפורמות מימון המונים, שתחול באופן רוחבי על כלל מדינות האיחוד האירופי. בהתאם להוראות הרגולציה החדשה, ניתן יהיה לגייס באמצעות פלטפורמת גיוס המונים עד לסך של 5 מיליון אירו. כמו כן, הוסדרו בה כללי הגנה על ציבור המשקיעים בפלטפורמות, חובות דיווח שחלות על הגופים המגייסים מימון בפלטפורמות ועוד.
9 ביולי, 2020
חברות פינטק: תכנית חדשה תאפשר הקלות רגולטוריות
אף שישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בתחום הפינטק, חברות פינטק נאלצות להתמודד קשיים רגולטורים רבים. תזכיר חוק חדש שפורסם נועד לאפשר הקמה של “ארגז חול” אשר יוקם בהשראה של תוכניות שונות שהונהגו כבר ביפן, אוסטרלי וסינגפור.
7 ביולי, 2020
בנקים וגופים פיננסיים נוספים יחויבו בשיתוף מידע על לקוחות עם גופים נוספים
כחלק מהשינוי המבני אותו מנהיג משרד האוצר, שמטרתו להגביר את התחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים, פורסמה לאחרונה להערות הציבור תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי. מטרת החוק הינה להסדיר את נושא שיתוף מידע פיננסי הקיים בבנקים וחברות כרטיסי האשראי אודות לקוחותיהם עם גופים פיננסיים אחרים (חוץ בנקאיים). 
24 ביוני, 2020
אפיקי גיוס הון חדשים בבורסה לניירות ערך בתל אביב
רשות ניירות ערך אישרה לבורסה לניירות ערך בתל אביב להרחיב את פעילות המסחר המתקיימת בפלטפורמת המסחר הנפרדת שלה למשקיעים מוסדיים, כך שיהיה ניתן להנפיק ולסחור בה בסוגי ניירות ערך נוספים.
20 במאי, 2020
מדריך לעשיית עסקים בישראל באתר Practical Law
גם השנה היינו אחראים לכתיבת המדריך לעשיית עסקים בישראל עבור האתר Practical Law. המדריך מקיף נושאים רבים ביניהם מערכת המשפט בישראל, השקעות זרות, דיני עבודה, מיסוי, תחרות, פרטיות, קניין רוחני ועוד.
7 במאי, 2020
קרן פימי רכשה את השליטה בעמיעד בכ- 22 מיליון דולר
בהמשך לפרסומים בתקשורת, קרן פימי השלימה בימים האחרונים את רכישת השליטה בחברת עמיעד מערכות מים בע"מ. מיקי ברנע ורון שוחטוביץ ייצגו את בעלת השליטה היוצאת בעמיעד - קרן החושלים אגש"ח לעסקים בע"מ. במסגרת העסקה, השקיעה קרן פימי כ- 19 מיליון דולר בחברת עמיעד תמורת הקצאת מניות, ובנוסף רכשה מקרן החושלים חלק מהחזקותיה.
2 באפריל, 2020
עדכונים בנושא מנהלי תיקים יועצים ומשווקי השקעות לאור משבר הקורונה
לאור משבר הקורונה והשפעותיו, פורסמו לאחרונה על ידי רשות ניירות ערך מספר עדכונים והקלות בקשר עם החובות החלות על מנהלי תיקים יועצים ומשווקי השקעות.
4 במרץ, 2020
קרנות גידור בנאמנות
כחלק ממהלך של רשות ניירות ערך להנגיש לציבור הרחב את האפשרות להשקיע בקרנות גידור ולפתח מנגנון פיקוח עליהן, פרסמה הרשות להערות הציבור מסמך המפרט את מאפייני הליבה של שני מוצרים פיננסיים חדשים – קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור ואגד קרנות גידור.
16 בינואר, 2020
שירות ניהול תיקים 2.0 – פלטפורמה אינטרנטית לניהול השקעות
רגולציה חדשה שתאפשר לחברות ניהול תיקים להעניק ללקוחותיהן שירותי ניהול ושיווק השקעות מותאמים באמצעות פלטפורמה אינטרנטית.
16 בדצמבר, 2019
הנפקה בבורסה – מה חשוב לדעת

חברה פרטית אשר שוקלת לבצע תהליך הנפקה ראשונה לציבור צריכה לדעת שמדובר התהליך ארוך ומורכב, אשר עלול להציב בפניה קשיים רבים. בשל כך,  כדאי לבצע בחינה מעמיקה של התהליך. 

25 בספטמבר, 2019
משרד המשפטים ורשות ני"ע מבקשים להתאים את הממשל התאגידי בישראל לחברות ללא גרעין שליטה
רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים פרסמו לציבור קול קורא לצורך התאמות בכללי הממשל התאגידי, כחלק מבחינת דרכי ההתמודדות עם בעיות העלולות להופיע כתוצאה ממעבר החברות הציבוריות למבנה בעלות מבוזר.
9 בספטמבר, 2019
רשות ניירות ערך פועלת להקמת שוק איגוח בישראל
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה מסמך להערות הציבור לקראת פרסום תזכיר חוק להסדרת תחום האיגוח בישראל. הצעד של הרשות נעשה אגב מהלך רחב יותר של יצירת איגוח בישראל, בדומה לקיים בעולם.
17 ביולי, 2019
רשות ניירות ערך דורשת לקבל סמכויות פיקוח על חתמים ומפיצים
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין פיקוח על חתמים ומפיצים, הכוללת הוספת סעיף לחוק שיסמיך אותה לקבוע הוראות לחתמים ומפיצים לצורך פיקוח על פעילותם.
22 במאי, 2018
החלטה תקדימית של בית משפט עצרה עסקה בין שתי חברות אמריקאיות
בית המשפט החליט לעצור עסקת השקעה נוספת בחברת ארקטורוס, וזאת עד לבירור תביעתו של ג'ו פיין, מייסד החברה, הנוגעת לביטול פיטוריו כמנכ"ל. החלטה זו התקבלה למרות שמדובר בחברה המתנהלת בארה"ב עם הנהלה אמריקאית. את ג'ו פיין מייצגים עוה"ד מיקי ברנע, זוהר לנדה, עומר קידר ורון שוחוטביץ.
22 באפריל, 2018
מדד חדש בבורסה לניירות ערך בתל-אביב: ת"א תעשייה
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר ב-23 במרץ, 2018, השקת מדד מניות חדש בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה.
6 בנובמבר, 2017
משרדנו מייצג את מנורה מבטחים בהצעה שהתקבלה לרכישת אחזקות שיכון ובינוי בפרויקט מנהרות הכרמל
קבוצת מנורה מבטחים השתתפה בהליך התחרותי שניהלה שיכון ובינוי למכירת אחזקותיה בחברות הפרויקטים של מנהרות הכרמל ונתיבי הצפון. את הקבוצה ייצג עו"ד ינון יוגב, שותף במחלקת התשתיות ומימון הפרויקטים במשרדנו.
2 בנובמבר, 2017
משרד ברנע מייצג את בעל השליטה בחברת לפידות קפיטל
במסגרת מאבק השליטה בחברה איי.די.או גרופ, נבחר משרדנו לייצג את יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה בחברת לפידות קפיטל, אשר שיגר באמצעות עורכי הדין מיקי ברנע ורון שוחטוביץ ממשרדנו, מכתב אזהרה לכל הדירקטורים של איי.די.או גרופ בטענה כי הסכם השליטה המשותף בחברה, שנחתם בין שיכון ובינוי, קרן אפולו ומשפחת דיין, עלול לפגוע בטובתה של החברה.
16 באוגוסט, 2017
סיכונים בעבודת הדירקטוריון

"איך הדירקטוריון אישר?" – כותרות בנוסח זה צצות בהמוניהן לאחר כל פרסום כי רשות ני"ע חוקרת עסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה, כדוגמת הידיעות האחרונות על החשדות בעניינה של חברת בזק ובעל השליטה בה. אך השאלה שיש לשאול היא, האם לדירקטוריון ניתנו הכלים לבצע את עבודתו?

6 באפריל, 2017
ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים
בחודש מרץ 2017 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), , לפיו, "תאגידים קטנים" מדווחים שהציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהונפקו על ידיהם, יוכלו לפרסם דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. לעניין זה תשמש הגדרת "תאגיד קטן" הקבועה בתקנות האמורות.
27 במרץ, 2017
ייצוג חתמים בהנפקת מדיגוס בנאסד"ק
משרד ברנע ייצג קבוצה של חתמים אמריקאים, בראשות H.C. Wainwright and Co., LLC, בתהליך פרסום תשקיף הצעה לציבור ורישום למסחר ב Nasdaq של ניירות ערך של חברת מדיגוס. במסגרת הרישום למסחר ב-  Nasdaq גייסה מדיגוס סך של 7.5 מיליון דולר. מדיגוס היא חברה ציבורית ישראלית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב, והיא עוסקת במחקר ופיתוח של טיפול רפואי בדרכי העיכול.
23 בנובמבר, 2016
פחות גמול יותר אחריות

נושא אחריות נושאי משרה בכלל, ודירקטורים בפרט, הינו אחד הנושאים המרכזיים בדיני החברות ודיני ניירות הערך בישראל. נושא זה נדון, נותח והורחב בהדרגה לאורך השנים, ואין ספק כי במצב המשפטי כיום, על הדירקטור רובצת אחריות רחבה וכבדה. כיום קיימת אנומליה, שנדמה שרק מתרחבת, בין היקף האחריות המוטל על הדירקטור מחד, לבין הגמול והיקף ההגנה המוענק לו מאידך. 

30 בספטמבר, 2016
ייצוג קרן הפרייבט אקוויטי IGP ברכישת מניות בחברת Jacada
משרד ברנע ייצג את קרן הפרייבט אקוויטי IGP בעסקה של רכישת 300 אלף מניות ג'קדה (כ-7%) מידי חברת ההשקעות Kinetic Catalyst Partners של המשקיע רוברט (בוב) אשטון.
1 באוגוסט, 2016
חברת הביומד סלקט ביוטכנולוגיה ביצעה הנפקה בנאסד"ק
חברת הביומד סלקט ביוטכנולוגיה הודיעה ב 31.7.16 כי היא ביצעה הנפקה בנאסד"ק, ומעתה תיסחר בנאסד"ק במקביל למסחר בת"א. משרד ברנע ייצג קבוצה של חתמים אמריקאים, בראשות H.C. Wainwright and Co., LLC, בתהליך פרסום תשקיף הצעה לציבור ורישום למסחר ב-Nasdaq של ניירות ערך של חברת סלקט ביוטכנולוגיה בע"מ. במסגרת הרישום למסחר ב-Nasdaq גייסה סלקט סך של 8.4 מיליון דולר. סלקט ביוטכנולוגיה היא חברה ציבורית ישראלית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב, והיא מפתחת טכנולוגיה להפרדת תאי גזע בצורה יעילה ובטוחה יותר.
3 במאי, 2016
עזריאלי רוכשת את פלטפורמת ה-eCommerce של חברת Buy2
משרד ברנע ייצג את קבוצת עזריאלי ברכישת פעילותה של חברת ביי2 נטוורקס בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בתל אביב, בתחום המסחר האלקטרוני (eCommerce) תמורת 80 מיליון שקל. עסקה זו מהווה עבור קבוצת עזריאלי דריסת רגל ראשונה בעולם המסחר הדיגיטלי החדש התופס תאוצה בארץ ובעולם, במטרה ליצור חווית צרכנות ומנוע צמיחה נוסף וזאת בהמשך לפיתוח פעילות הליבה במסחר המסורתי את קבוצת עזריאלי ייצגו עו"ד מיקי ברנע ועו"ד רון שוחטוביץ.
15 במרץ, 2016
הרחבת ההגדרה של לקוח כשיר
המגזין היוקרתי "בלומברג BNA" פרסם מאמר מאת רון שוחוטוביץ, בנוגע לתיקון הצו של הרשות לנירות ערך אשר הרחיב את הההגדרה ללקוח כשיר 
25 בפברואר, 2016
עדכון לתיקון הגדרת "משקיע מסווג" בחוק ניירות ערך
כחלק מצעדי רשות ניירות ערך להקלה ברגולציה הקיימת, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) בדבר הגדרת "משקיע מסווג". התיקון יכנס לתוקפו ביום 25 במרס 2016. "משקיע מסווג" בהתאם לחוק ניירות ערך אינו נספר במניין 35 המשקיעים שהצעה ללמעלה מהם מהווה הצעה לציבור וכרוכה בפרסום תשקיף ואישורים מצד הרשות.
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: