© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

ליטיגציה / תביעות ייצוגיות

מחלקת הליטיגציה במשרד היא בעלת ידע וניסיון משפטי רחב בניהול הליכים ייצוגיים, המאפשר בנייה של אסטרטגיה משפטית מיטבית עבור לקוחותיה.

תובענה ייצוגית היא כלי ייחודי המאפשר לתובע יחיד לבקש מבית המשפט לאשר לו להגיש תביעה בשמם של חברי קבוצת נפגעים, אשר לא ייפו את כוחו של התובע לפעול בשמם, ובכך להאמיר את סכומי התביעה באופן מצרפי. התביעה הייצוגית נחשבת ככלי מרכזי להתראת חברות ול"אכיפה פרטית" של הוראות הדין בתחומים רבים – ובכלל זה צרכנות, בנקאות, ביטוח, תאגידים וניירות ערך, שוויון ומניעת הפליה.

 

המשרד מתמחה בליווי חברות ציבוריות ופרטיות, ובליווי נושאי משרה ובעלי שליטה בחברות, בהדיפת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בתחומים כמו דיני תאגידים, הגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך ודיני הגנת הצרכן. המשרד מלווה כמה מהחברות הגדולות במשק הישראלי, וכמה מאנשי העסקים הבולטים במשק, בהדיפת הליכים ייצוגיים שהוגשו נגדם, ובהם מוסדות פיננסיים וגופים בינלאומיים שונים, חברות היי-טק, קרנות השקעה, חברות נדל"ן מניב, גופי מסחר אלקטרוני, ועוד.

 

בנוסף, בשנים האחרונות צבר המשרד ניסיון רב והתמחות בייצוג חברות ואנשי עסקים בתובענות ייצוגיות המוגשות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. תובענות אלה נוגעות, בין היתר, בהנגשה פיזית ודיגיטלית של בתי העסק ושל השירותים הניתנים על-ידם לציבור עם מוגבלות. בהקשר זה מלווה המשרד חברות ציבוריות רבות בישראל בקשר עם הנגשת שירותיהם בעניינים אלה.

 

 

חזרה לתחום ליטיגציה

חדשות ועדכונים - ליטיגציה / תביעות ייצוגיות:


16 ביוני, 2024

הגנת הצרכן: הדין הישראלי גובר על תניות שיפוט זרות

21 באפריל, 2024

הצעת חוק פרטית חדשה לתובענות ייצוגיות: ראיון עם אייל נחשון ב"גלובס"

19 בפברואר, 2024

חובת פנייה מוקדמת בתובענות ייצוגיות – בית המשפט מציב חסם בפני הגשת תביעות סרק?

ליטיגציה / תביעות ייצוגיות

מחלקת הליטיגציה במשרד היא בעלת ידע וניסיון משפטי רחב בניהול הליכים ייצוגיים, המאפשר בנייה של אסטרטגיה משפטית מיטבית עבור לקוחותיה.

תובענה ייצוגית היא כלי ייחודי המאפשר לתובע יחיד לבקש מבית המשפט לאשר לו להגיש תביעה בשמם של חברי קבוצת נפגעים, אשר לא ייפו את כוחו של התובע לפעול בשמם, ובכך להאמיר את סכומי התביעה באופן מצרפי. התביעה הייצוגית נחשבת ככלי מרכזי להתראת חברות ול"אכיפה פרטית" של הוראות הדין בתחומים רבים – ובכלל זה צרכנות, בנקאות, ביטוח, תאגידים וניירות ערך, שוויון ומניעת הפליה.

 

המשרד מתמחה בליווי חברות ציבוריות ופרטיות, ובליווי נושאי משרה ובעלי שליטה בחברות, בהדיפת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בתחומים כמו דיני תאגידים, הגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך ודיני הגנת הצרכן. המשרד מלווה כמה מהחברות הגדולות במשק הישראלי, וכמה מאנשי העסקים הבולטים במשק, בהדיפת הליכים ייצוגיים שהוגשו נגדם, ובהם מוסדות פיננסיים וגופים בינלאומיים שונים, חברות היי-טק, קרנות השקעה, חברות נדל"ן מניב, גופי מסחר אלקטרוני, ועוד.

 

בנוסף, בשנים האחרונות צבר המשרד ניסיון רב והתמחות בייצוג חברות ואנשי עסקים בתובענות ייצוגיות המוגשות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. תובענות אלה נוגעות, בין היתר, בהנגשה פיזית ודיגיטלית של בתי העסק ושל השירותים הניתנים על-ידם לציבור עם מוגבלות. בהקשר זה מלווה המשרד חברות ציבוריות רבות בישראל בקשר עם הנגשת שירותיהם בעניינים אלה.

 

 

חזרה לתחום ליטיגציה

חדשות ועדכונים:


16 ביוני, 2024

הגנת הצרכן: הדין הישראלי גובר על תניות שיפוט זרות

21 באפריל, 2024

הצעת חוק פרטית חדשה לתובענות ייצוגיות: ראיון עם אייל נחשון ב"גלובס"

19 בפברואר, 2024

חובת פנייה מוקדמת בתובענות ייצוגיות – בית המשפט מציב חסם בפני הגשת תביעות סרק?