© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

רגולציה / תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה תדירים עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן -המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, לכל לקוח, ובכל מקרה ומקרה. 

 

בין שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - רגולציה / תחרות והגבלים עסקיים:


16 במאי, 2022

הצעת חוק חדשה לחייב מונופולים לפרסם דוחות כספיים

הרקע להצעה, על פי מחבריה, הוא ההתייקרויות במשק, והריכוזיות וריבוי המונופולים המאפיינים את המשק הישראלי. החידוש הדרמטי בהצעה הוא שמרגע אישורה, מונופולים – גם אם אינם מוכרזים – יהיו חייבים לפרסם לציבור את דוחותיהם הכספיים, גם אם אינם חברות מדווחות.

16 במאי, 2022

בית המשפט מצמצם את האפשרות להסתמך על ליווי עורך דין כהגנה מפני כתב אישום

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון משנה פסיקה קודמת וקובעת כי אין מקום לגישה הפוטרת מכתב אישום מי שעבר עבירה פלילית, על בסיס העובדה שעורך הדין לא התריע על כך שהפעולה היא פלילית.

4 באפריל, 2022

רשות התחרות משנה את אופן הדיווח על מיזוגים. אירית ברודסקי לגלובס

תקנות חדשות של רשות התחרות קובעות הכבדה בחובת הדיווח המוטלת על חברות המבקשות להתמזג ולמהלך יש השלכות אפשריות רבות -  לטוב ולרע.

רגולציה / תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה תדירים עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן -המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, לכל לקוח, ובכל מקרה ומקרה. 

 

בין שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

ת. תחרות והגבלים עסקיים

ת. רגולציה, תחרות והגבלים עסקיים

חדשות ועדכונים - רגולציה:


16 במאי, 2022

הצעת חוק חדשה לחייב מונופולים לפרסם דוחות כספיים

הרקע להצעה, על פי מחבריה, הוא ההתייקרויות במשק, והריכוזיות וריבוי המונופולים המאפיינים את המשק הישראלי. החידוש הדרמטי בהצעה הוא שמרגע אישורה, מונופולים – גם אם אינם מוכרזים – יהיו חייבים לפרסם לציבור את דוחותיהם הכספיים, גם אם אינם חברות מדווחות.

16 במאי, 2022

בית המשפט מצמצם את האפשרות להסתמך על ליווי עורך דין כהגנה מפני כתב אישום

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון משנה פסיקה קודמת וקובעת כי אין מקום לגישה הפוטרת מכתב אישום מי שעבר עבירה פלילית, על בסיס העובדה שעורך הדין לא התריע על כך שהפעולה היא פלילית.

4 באפריל, 2022

רשות התחרות משנה את אופן הדיווח על מיזוגים. אירית ברודסקי לגלובס

תקנות חדשות של רשות התחרות קובעות הכבדה בחובת הדיווח המוטלת על חברות המבקשות להתמזג ולמהלך יש השלכות אפשריות רבות -  לטוב ולרע.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: