© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן –המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 

שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - תחרות והגבלים עסקיים:


7 במאי, 2024

ברנע: אירוח וובינר בשיתוף ארגון היועצים המשפטיים (ACC), בהשתתפות סגן היועצת המשפטית של רשות התחרות

25 בינואר, 2024

מונופול: מטא תשלם עשרות מיליוני שקלים בשל אי דיווח על מיזוגים

5 בדצמבר, 2023

גל רוזנט דורג כעורך דין מוביל בתחום התחרות

תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן –המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 

שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים:


7 במאי, 2024

ברנע: אירוח וובינר בשיתוף ארגון היועצים המשפטיים (ACC), בהשתתפות סגן היועצת המשפטית של רשות התחרות

25 בינואר, 2024

מונופול: מטא תשלם עשרות מיליוני שקלים בשל אי דיווח על מיזוגים

5 בדצמבר, 2023

גל רוזנט דורג כעורך דין מוביל בתחום התחרות