© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן –המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 

שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - תחרות והגבלים עסקיים:


5 בדצמבר, 2023

גל רוזנט דורג כעורך דין מוביל בתחום התחרות

מדריך הדירוג WWL דירג את גל רוזנט ברשימה מצומצמת של עורכי דין מובילים בישראל בתחום התחרות וההגבלים העסקים לשנת 2024.

16 באוקטובר, 2023

הגבלים עסקיים בימי מלחמה: ראיון עם אירית ברודסקי

הממונה על התחרות מיכל כהן פרסמה הודעה מיוחדת, בה היא מדגישה בין היתר את האיסור על בעל מונופולין לנצל את מעמדו לרעה. כמומחית בתחום, עו"ד אירית ברודסקי, התראיינה לגלובס בנושא זה ואמרה בין היתר כי: " לצד כל ההקלות, צריך להקפיד בתקופה זו לא לפגוע בצרכנים כחלק מהמאמצים של עסקים לשרוד, ובוודאי לא לנצל את המצב כדי לפגוע בצרכנים. הממונה מדגישה כי תקפיד באופן קונקרטי גם לגבי פרקטיקות של ניצול מעמד לרעה על ידי בעלי מונופולין, ותפעיל נגדן אמצעי אכיפה".

15 באוקטובר, 2023

הממונה על התחרות מפרסמת הנחיות להתנהלות בשעת חירום

בשבוע האחרון פרסמה הממונה על התחרות מספר הודעות מיוחדות על רקע המצב הביטחוני השורר במדינה, במטרה להקל על גורמים עסקיים בשעת חירום זו.

תחרות והגבלים עסקיים

דיני ההגבלים העסקיים נוגעים כמעט לכל פעילות כלכלית כאשר מטרתם לשמור ולעודד תחרות, ויחד עם זאת להגן על הכלכלה ולמנוע ניצול מופרז של "כוח שוק" על ידי גורמים דומיננטיים באותו שוק.

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים במשרדנו מספקת שירותים משפטיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים. בכלל זה, מייצגת המחלקה את לקוחותינו בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים, בבית הדין לתחרות ובפני הממונה על התחרות, מול מחוקקים ורגולטורים, מלווה אותם במהלכים עסקיים ומעניקה להם ייעוץ שוטף.

 

בראש המחלקה עומד עו"ד גל רוזנט, שותף במשרד, העוסק בתחום התחרות וההגבלים העסקיים כ-25 שנים, ונמנה על עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום זה.

 

לקוחות המחלקה כוללים חברות ממשלתיות, תאגידים מקומיים ובינלאומיים ותאגידים פרטיים וציבוריים הפועלים בכל תחומי התעשייה, ובכלל זה תאגידים המובילים בתחומם בשוק הישראלי והעולמי. למשרדנו בכלל, ולמחלקת התחרות וההגבלים העסקיים בפרט, יחסי עבודה ענפים ושיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים המתמחים בתחום התחרות. 

 

שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין המחלקות האחרות במשרד, ובהן –המחלקה המסחרית, מחלקת הליטיגציה ומחלקת הרגולציה, מאפשר מתן שירות הוליסטי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 

שירותי המחלקה:

 • ייעוץ שוטף לרבות הענקת חוות דעת קודם לביצוע מהלכים עסקיים, ליווי במכרזים, הכנת תאגידים לפשיטות וחקירות מצד רשות התחרות, בניית תוכניות אכיפה פנימיות, ליווי נושאי משרה ועוד.
 • ייעוץ בנוגע לחקיקה ולרגולציה נוספת הכוללת היבטי תחרות או משיקה לדיני התחרות, ובכלל זה – חוק הריכוזיות, חוק קידום התחרות בתחום המזון, דיני היטלי סחר ומגבלות על היבוא, וכיו"ב.
 • ייצוג בפני הממונה על התחרות בכל סוגי ההליכים, לרבות בקבלת אישורים למיזוגים או להסדרים כובלים, בהליכי פרה-רולינג, בבדיקות ובחקירות, בתלונות ובשימועים.
 • ייצוג בעררים על החלטות הממונה (ובהליכים נלווים להם) בבית הדין לתחרות, ובערעורים על החלטות בית הדין, בבית המשפט העליון.
 • ייצוג בבתי המשפט – בהליכים אזרחיים (בתביעות פרטיות וייצוגיות), בהליכים פליליים ובבתי המשפט המנהליים.
 • ייצוג בפני ועדות הכנסת, גופים ממשלתיים ורשויות שונות בהיבטים הנוגעים לדיני התחרות ולחוק הריכוזיות, וכן בכל היבט הכולל סוגיות תחרותיות.

 

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - תחרות והגבלים עסקיים:


5 בדצמבר, 2023

גל רוזנט דורג כעורך דין מוביל בתחום התחרות

מדריך הדירוג WWL דירג את גל רוזנט ברשימה מצומצמת של עורכי דין מובילים בישראל בתחום התחרות וההגבלים העסקים לשנת 2024.

16 באוקטובר, 2023

הגבלים עסקיים בימי מלחמה: ראיון עם אירית ברודסקי

הממונה על התחרות מיכל כהן פרסמה הודעה מיוחדת, בה היא מדגישה בין היתר את האיסור על בעל מונופולין לנצל את מעמדו לרעה. כמומחית בתחום, עו"ד אירית ברודסקי, התראיינה לגלובס בנושא זה ואמרה בין היתר כי: " לצד כל ההקלות, צריך להקפיד בתקופה זו לא לפגוע בצרכנים כחלק מהמאמצים של עסקים לשרוד, ובוודאי לא לנצל את המצב כדי לפגוע בצרכנים. הממונה מדגישה כי תקפיד באופן קונקרטי גם לגבי פרקטיקות של ניצול מעמד לרעה על ידי בעלי מונופולין, ותפעיל נגדן אמצעי אכיפה".

15 באוקטובר, 2023

הממונה על התחרות מפרסמת הנחיות להתנהלות בשעת חירום

בשבוע האחרון פרסמה הממונה על התחרות מספר הודעות מיוחדות על רקע המצב הביטחוני השורר במדינה, במטרה להקל על גורמים עסקיים בשעת חירום זו.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: