© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

תחום ההימורים המקוונים בישראל – שאלות ותשובות

הימורים מקוונים

מהם האתגרים הרגולטוריים והמשפטיים העומדים בפני חברות הפועלות בתחום הפועלות במגזר ההימורים המקוונים?

תשובה: האתגר הרגולטורי והמשפטי העיקרי איתו מתמודדים מפעילי הימורים מקוונים הינו המעבר מהסביבה של "com." לסביבה של "country." ברחבי העולם. כלומר, מדובר בעיקר בשינויים רגולטוריים החלים על מפעילי הימורים מקוונים אשר מטילים עליהם את החובה לפעול מכוח רישיונות הימורים בתחומי שיפוט מרובים ברחבי העולם על מנת להמשיך בפעילות חוצה גבולות. רק בתור דוגמא, תחומי שיפוט אלה כוללים את בריטניה, ספרד, איטליה, הולנד ובלגיה. השינוי המהותי והאחרון שנכנס לתוקף לאחרונה היה בבריטניה, בה נדרש כל מפעיל הימורים מקוונים, המבקש להציע את מוצריו ושירותיו באנגליה, לפעול מכוח רישיון הימורים מקוונים מטעם של מועצת ההימורים המקומית.

מעכשיו, מפעילי ההימורים המקוונים יהיו כפופים למשטרים הרגולטוריים השונים לאסדרת הימורים מקוונים בכל אחד מתחומי השיפוט, לפיו כל רגולטור קובע לעצמו שורת דרישות משלו בעניין בקשה לרישיון, אך בעיקר בקשר לתפעול שוטף בכל הנוגע לסוגיות כגון הגנת השחקנים, אמות מידה לעריכת הימורים אחראיים, בדיקות תוכנות, וכדומה. עקב כך, נדרשים מפעילי הימורים מקוונים להשקיע משאבים רבים לקיום הדרישות הרגולטוריות.

בנוסף לכך, עם קבלת רישיון מקומי להימורים מקוונים, קמה חבות המס. יש לציין שהתרגלו מפעילי ההימורים המקוונים (או לפחות רובם) לחבות מס נמוכה מאוד בתחומי השיפוט המקומיים שלהם. כעת, כתוצאה מהשינויים הרגולטוריים, נדרשים המפעילים לשלם סכומי מס משמעותיים לכל תחום שיפוט שבו הם מקבלים רישיון הימורים מקוונים. היקפי המסים עלולים להפוך את פעילויותיהם בתחומי השיפוט השונים לבלתי רווחיות, דבר העלול להוביל למפעילים להעדיף לוותר על רישיונות ולצאת משווקים מסוימים.

 

איזה תפקיד ממלא רגולציה בנוגע לחברות הימורים מקוונים הפועלות בתחומי שיפוט מרובים? מהם הנושאים שכדאי שחברות תקחנה בחשבון?

תשובה: כדאי שמפעילי הימורים מקוונים יהיו מודעים לעובדה שבטווח הארוך, יהיה קשה להם מאוד לפעול בתחום שיפוט כלשהו עם משטר רישוי הימורים מקוונים מבלי לקבל רישיון מהרגולטור המקומי. הרציונל העומד מאחורי מסקנה זו הוא, בין השאר, ההעדפה של לקוחות מקומיים להמר באמצעות מפעיל מקומי מורשה, העלויות והמכשולים הכרוכים בפעילות ללא רישיון (כגון, תשלומי עמלות ודמי טיפול לצדדים שלישיים עבור טיפול וסליקת תשלומים ותשלומים לגורמים מסונפים), פעילויות האכיפה המוגברות הננקטות על-ידי הרגולטורים המקומיים, כמו גם ההבנה שפעילות ללא רישיון מקומי מניבה ערך נמוך יותר עבור בעליו ולבעלי מניותיו, בהשוואה לפעילות דומה הפועלת מכוח רישיון מקומי.

לכן, על מפעילי ההימורים המקוונים להתרגל למציאות החדשה שבה הם חייבים לשקול, בהתייחס לכל תחום שיפוט שבו חל משטר רישוי הימורים מקוונים, האם כדאי להם לבקש רישיון או לצאת מהשוק הרלווטי.

 

מהו המבנה הסטנדרטי של רוב החברות במגזר ההימורים המקוונים? לגבי חברות המבקשות לגבש מבני מס יעילים, מהן הקשיים העומדים בפניהן?

תשובה: בניית מבנה תפעולי יעיל, הן מבחינת מיסוי והן מבחינת הרגולציה, אשר ביכולתו להניב ערך לבעליו ולבעלי מניותיה של חברה, תלויה בנסיבות הספציפיות של כל חברה בפני עצמה. למשל – תחומי שיפוט היעד העיקריים, הצעת מוצרים ושירותים בשווקים אפורים, מילוי קפדני אחרי דרישות ההתאגדות בתחומי שיפוט עם משטר רישוי, אילו רישיונות עליהן לקבל, נושא טיפול וסליקת תשלומים, ועוד.

כתוצאה מהשיקולים והסוגיות הרבים שחייבות חברות לקחת בחשבון, ובהתחשב במורכבות של שיקולי המס והסוגיות הרגולטוריות, מאוד מומלץ שחברות תטפלנה בנושא קריטי זה של בניית מבנה תפעולי בסיוע יועצי מס ויועצים משפטיים.

 

 למה בכלל לפעול מתוך ישראל?

תשובה: ישראל נחשבת כדינמו בתעשיית ההימורים המקוונים. זאת בעיקר כי מומחי ההיי-טק הישראליים מספקים פיתוחי תוכנה משוכללים ואסטרטגיות שיווק יצירתיים למפעילי ההימורים המקוונים. משכך, מפעילי הימורים מקוונים פעלו להקים נציגויות בארץ (אם כי רובם נמנעים מהעברת היחידות התפעוליות הראשיות שלהם לארץ מהטעמים המצויינים להלן).

 

במידה ולא פועלות חברות העוסקות במסחר אלקטרוני ובהימורים מקוונים בהתאם למשטר הרגולטורי בארץ, מהן ההשלכות המשפטיות עבורן?

תשובה: בארץ, אין משטר רישוי ליברלי בכל הקשור לפעילויות בהימורים מקוונים. רק המונופול בהימורים בספורט מורשה להציע הימורים מקוונים בספורט ובמרוצי סוסים. לא ניתן לקבל רישיון עבור כל פעילות אחרת כלשהי העוסקת בהימורים מקוונים. העמדה הנוכחית של הרשויות בארץ היא שלאור החקיקה ורגולציה הנוכחיות, כל הצעה מכל סוג של הימורים מקוונים המופנית לישראלים, אפילו אם מקור השירות בחו"ל ועל בסיס רישיון רגולטורי זר – לא חוקי.

הרשויות בארץ נוקטות בעמדה נחושה נגד פעילויות כאלה ומפעילות פעולות אכיפה רבות ונרחבות, כגון חסימת תשלומים פיננסיים, חסימה של ה-ISP (אם כי, בית המשפט העליון בארץ עצר את צורת האכיפה הזו בנימוק של חוסר סמכות משפטית מובהקת), מעצורים, עיקולים של ציוד וכספים, הוצאת כתבי אישום ועוד. בנוסף, הוקם כוח משימה במטרה להילחם נגד ההימורים המקוונים. הכוח כולל את המשטרה, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל ורשות המסים.